settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia ma na myśli, gdy określa coś jako perwersję?

Odpowiedź


Perwersja to coś, co odbiega od prawdziwego zamiaru lub celu, zmiana na gorsze, niewłaściwe użycie lub zastosowanie w złym celu. Wszystko może być wypaczone. Na przykład używanie opioidów do celów nieleczniczych jest perwersją maku lekarskiego. W Biblii słowo przetłumaczone jako "perwersja" jest używane do określenia odstępstwa od prawości w zachowaniach seksualnych (3 Ks. Mojżeszowa 18.23; Rzymian 1.27; Efezjan 4.19; Kolosan 3.5), mowie (Ks. Przyp. Salomona 10.31) lub sprawiedliwości (Ks. Kazn. Salomona 5.8). W każdym przypadku istnieją ostrzeżenia przed wykorzystywaniem do zła czegoś, co Bóg stworzył jako dobre.

Szatan przekręca rzeczywistość. Szatan stara się wypaczyć każdą dobrą rzecz stworzoną przez Boga. Bóg stworzył seksualność i nazwał ją dobrą (1 Ks. Mojżeszowa 1.27-28, 31). Związek seksualny ma podwójny cel - prokreację (1 Ks. Mojżeszową 1.28; 9.1) i połączenie partnerów małżeńskich jako "jedno ciało" (1 Ks. Mojżeszowa 2.24; Ew. Marka 10.8; 1 Koryntian 6.16). Od najdawniejszych czasów istoty ludzkie wykorzystywały seks w wypaczony sposób, który nie spełniał żadnego z zamierzonych przez Boga celów. Perwersje te były tak powszechne do czasu, gdy Bóg dał Prawo Mojżeszowi, że napomnienia przeciwko konkretnym wypaczeniom musiały zostać szczegółowo opisane (3 Ks. Mojżeszowa 18.23; 20.12-13; 5 Ks. Mojżeszowa 27.20). Według Pisma Świętego wszelka aktywność seksualna poza związkiem małżeńskim jednej kobiety i jednego mężczyzny jest perwersją i jest potępiana przez Boga (1 Koryntian 6.18; Hebrajczyków 13.4; 1 Tesaloniczan 4.3). Nowy Testament wymienia niektóre konkretne perwersje seksualne, takie jak homoseksualność, cudzołóstwo i rozpusta, stwierdzając, że ci, którzy praktykują takie anormalne zachowania, "nie odziedziczą królestwa Bożego" (1 Koryntian 6.9-10; Galacjan 5.19-21).

Ks. Przyp. Salomona ma wiele do powiedzenia na temat wypaczonej mowy. Nasze usta zostały stworzone, by chwalić Boga, zachęcać się nawzajem i mówić prawdę (Psalm 19.14; 120.2; 141.3; Ks. Przyp. Salomona 12.22). Przewrotna mowa pojawia się, gdy używamy daru mowy do złych celów, takich jak przeklinanie, plotkowanie, używanie wulgarnego języka, grubiańskie żarty i kłamstwa (Ks. Przyp. Salomona 10.18; 12.22; 16.27; Efezjan 5.4). Efezjan 4.29 mówi: "Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają" (tłum. Biblia Warszawska). W Liście do Kolosan 4.6 czytamy: "Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu". W Ew. Mateusza 15.11 Jezus wskazuje, że perwersja jest kwestią serca: "Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka."

Bóg nienawidzi również wypaczania sprawiedliwości, zwłaszcza gdy jej ofiarą padają wdowy i sieroty (2 Ks. Mojżeszowa 22.22; 5 Ks. Mojżeszowa 27.19; Ks. Izajasza 1.23). Bóg jest doskonale sprawiedliwy i nakazuje ludziom wzorować się na tej sprawiedliwości. Ks. Przyp. Salomona 11.1 mówi: "Waga fałszywa jest ohydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają mu się". Kiedy decydujemy się szukać własnych interesów kosztem praw innych, wypaczamy sprawiedliwość. Niektóre przykłady wypaczonej sprawiedliwości to branie i oferowanie łapówek (Ks. Przyp. Salomona 17.23), uciskanie biednych (Ks. Amosa 5.12), zabijanie niewinnych (2 Ks. Mojżeszowa 23.7) i składanie fałszywego świadectwa (2 Ks. Mojżeszowa 23.1; Ks. Przyp. Salomona 19.5). Bóg kocha sprawiedliwość i pobożni ludzie również będą ją kochać. Bóg pragnie, by Jego dzieci aktywnie broniły tych, którzy są uciskani (Ks. Izajasza 1.17; Ks. Micheasza 6.8).

Szatan nie może tworzyć; ta moc należy wyłącznie do Boga. Wypacza więc to, co Bóg stworzył. Jeśli uda mu się zwabić najcenniejsze dzieła Boga, by podążały za nim w jego wypaczonych ideach, udaje mu się wypaczyć obraz Boga, który mamy podkreślać (1 Koryntian 11.7). To szatan wprowadził ideę, że perwersja równa się wolności. On jednak dobrze wie, że perwersja jest śliską ścieżką, która prowadzi do zniewolenia, a następnie śmierci (Rzymian 2.5-8; 2 Piotra 2.19). Wypaczając seksualność, mowę lub sprawiedliwość, zniekształcamy Boże podobieństwo w naszym życiu. Ale używając Bożych darów w sposób, w jaki On je zamierzył, odnajdujemy prawdziwą wolność i możemy cieszyć się zdrową relacją z Bogiem (Psalm 24.3-4; Ew. Mateusza 5.8; Galacjan 5.1).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia ma na myśli, gdy określa coś jako perwersję?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries