settings icon
share icon
Pytanie

Czy jest rzeczą właściwą, aby chrześcijanin ożenił się z osobą niewierzącą?

Odpowiedź


2 List św. Pawła do Koryntian 6:14 mówi: „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?” Choć ten werset nie wspomina konkretnie małżeństwa, zdecydowanie dotyczy on właśnie jego. W wersecie tym czytamy dalej: „Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę” (2 List św. Pawła do Koryntian 6:15-17).

Biblia mówi dalej: „Nie łudźcie się! Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje” (1 List św. Pawła do Koryntian 15:33). Jakakolwiek bliska relacja z osobą niewierzącą może w łatwy sposób, i dość szybko, doprowadzić do zatrzymania cię w drodze z Chrystusem. Zostaliśmy powołani do tego, by ewangelizować zgubionych, a nie do tego, by żyć z nimi w intymnych relacjach. Nie ma nic złego w budowaniu wartościowych przyjaźni z ludźmi niewierzącymi, ale nie powinno dojść do większego zbliżenia. Gdybyś spotykał się z osobą niewierzącą w celach matrymonialnych, co byłoby naprawdę twoim priorytetem: romansowanie z tą osobą, czy zdobycie jej duszy dla Chrystusa? Jeśli ożeniłbyś się z osobą niewierzącą, w jaki sposób uświęcalibyście się przez intymną relację z Bogiem? Jak dobre małżeństwo może zostać stworzone, jeśli nie zgadzasz się z tym, co najważniejsze w całym wszechświecie: z Panem Jezusem Chrystusem?

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy jest rzeczą właściwą, aby chrześcijanin ożenił się z osobą niewierzącą?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries