Co Biblia mówi na temat opieki nad starymi rodzicami?


Pytanie: Co Biblia mówi na temat opieki nad starymi rodzicami?

Odpowiedź:
Biblia wiele mówi na temat opieki nad starymi rodzicami i innymi członkami rodziny, którzy nie są w stanie zatroszczyć się o samych siebie. Pierwszy kościół chrześcijański funkcjonował jako instytucja pomocy społecznej dla innych wierzących. Opiekowali się biednymi, schorowanymi, wdowami i sierotami, o których nikt inny się nie troszczył. Chrześcijanie, których członkowie rodziny byli w potrzebie byli zobligowani do opieki nad tymi osobami. Niestety, opieka nad własnymi rodzicami w starszym wieku już nie jest obowiązkiem, którego ludzie się chętnie podejmują.

Starsi postrzegani są jako źródło ciężaru aniżeli błogosławieństwa. Często, gdy nasi rodzice potrzebują pomocy innych osób, zapominamy o ich poświęceniu jakiego się podjęli względem nas. Zamiast zabierać ich do swoich domów- gdy tylko jest to bezpieczne i wykonalne- umieszczamy ich w domach opieki lub spokojnej starości, czasem nawet wbrew ich woli. Możemy nie doceniać mądrości jaką zdobyli w swoim długim życiu i możemy odrzucać ich rady jako „staroświeckie.”

Gdy szanujemy i troszczymy się o naszych rodziców, służymy również Bogu. Biblia mówi, „Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeśli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy; to bowiem podoba się Bogu […] A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego” (1 Tymoteusza 5.3-4, 8).

Nie wszyscy starsi ludzie potrzebują lub chcą stałej opieki w domu swoich dzieci. Czasem wolą żyć w społeczności z ludźmi w ich wieku, albo mogą całkiem dobrze się czuć w całkowitej niezależności. Bez względu na okoliczności, nadal mamy zobowiązania względem naszych rodziców. Jeśli mają potrzeby finansowe, powinniśmy im pomóc. Jeśli są chorzy, powinniśmy się o nich zatroszczyć. Jeśli potrzebują miejsca do zamieszkania, powinniśmy zaproponować nasz dom. Jeśli potrzebują pomocy w wypełnianiu obowiązków domowych i/lub w ogrodzie, powinniśmy zaoferować pomoc. A jeśli przebywają w domu opieki, powinniśmy upewnić się, że warunki w jakich mieszkają są właściwe i panuje tam troskliwa opieka.

Nigdy nie powinniśmy pozwolić, aby opieka społeczeństwa przyćmiła najistotniejsze sprawy- służenie Bogu poprzez ludzi, szczególnie osoby z naszych rodzin. Biblia mówi, „Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą” (Efezjan 6.2-3).

English

Powrót na polską stronę główną
Co Biblia mówi na temat opieki nad starymi rodzicami?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga