settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są przykłady okrężnego rozumowania w kwestiach, nad którymi debatują chrześcijanie?

Odpowiedź


Mówiąc prosto, okrężne rozumowanie jest próbą wsparcia twierdzenia czy roszczenia poprzez powtórne sformułowanie go w inny sposób lub przy użyciu innych pojęć tej samej treści. Okrężne rozumowanie jest fałszywą logiką i ujawnia się w wielu dziedzinach, gdzie przedstawiane są założenia wstępne i hipotezy. Klasycznym przykładem jest datowanie przez ewolucjonistów skamieniałości według warstw skalnych w których się znajdują przy jednoczesnym datowaniu warstw według zawartych w nich „skamieniałości wskaźnikowych.” Datowanie skały na podstawie zawartej w niej skamieniałości działa tylko wtedy, gdy przyjmie się hipotezę, że ewolucja jest prawdziwa. Jak jeden z paleontologów przyznał, "Dla większości biologów najsilniejszym powodem przyjęcia hipotezy ewolucyjnej jest akceptacja jakiejś teorii, która się z nią wiąże" (David G. Kitts, Paleontology and EvolutionaryTheory, w Evolution, wrzesień 1974, s. 466- tłum. własne).

Chrześcijanie czasem również uciekają do okrężnego rozumowania. Twierdzenie "Wierzę, że Biblia jest prawdziwa, ponieważ sama Biblia mówi że jest" może mieć sens dla wierzącego- to jest twierdzenie oparte na wierze- ale w logicznym argumentowaniu byłoby uznane za okrężne rozumowanie. Twierdzenie używa swojego twierdzenia, aby udowodnić swoje twierdzenie. Sceptycy i krytycy chrześcijaństwa często twierdzą, że chrześcijaństwo używa okrężnego rozumowania, aby bronić swoich przekonań religijnych. Taki krytycyzm jest w większości nieprawdziwy; jednak powinniśmy używać prawidłowych metod rozumowania w potwierdzaniu prawdy.

Inny przykład okrężnego rozumowania odnosi się do Bożego istnienia.

Niektórzy chrześcijanie argumentują, że Bóg istnieje, ponieważ Biblia mówi, że istnieje- i, skoro Bóg napisał Biblię, musi być to prawdą. Argument ten jest problematyczny z czysto logicznego punktu widzenia, skoro opiera przekonanie o istnieniu Boga na przekonaniu wierzącego, że Biblia pochodzi od Boga.

Biblia zakłada istnienie Boga i twierdzi, że jest to prawda (1 Ks. Mojżeszowa 1.1; Psalm 33.4). Stwierdzenia te muszą być przyjęte na wiarę, która nie powinna nikogo zaskoczyć. Biblia mówi, że wiara jest wymagana. Bez wiary nie można podobać się Bogu i wiara jest podstawą życia chrześcijańskiego (Hebrajczyków 11.6; Rzymian 1.17).

Równocześnie, istnieje wiele solidnych, logicznych argumentów, aby zbudować przekonujący argument za wiarą chrześcijańską. Istnienie Boga może być wyprowadzone z istnienia stworzenia (Psalm 19.1) i prawdziwości Biblii poprzez użycie dowodów historycznych (Ew. Jana 10.37-38). Okrężne rozumowanie jest niepotrzebne. Możemy użyć kombinacji danych biblijnych, okrężnego rozumowania, filozofii i dowodów historycznych i naukowych, aby przedstawić najlepszy przykład odnośnie nauczania chrześcijańskiego. Wielu autorów chrześcijańskich napisało książki na obronę wiary, włączając w to C. S. Lewisa, Josha McDowella, Lee Strobela, Normana Geislera i innych.

Biblia stawia wyzwanie chrześcijanom, aby byli gotowi do obrony swojej wiary, "Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali" (1 Piotra 3.15-16).

Ostatecznie Biblia musi być przyjęta z wiarą i tylko Słowo Boże ma moc przemieniać ludzkie życie (Ew. Jana 17.17). Czy człowiek może być przybliżony do prawdy dzięki okrężnemu rozumowaniu? Tak. Czy człowiek może przyjąć prawdę chrześcijaństwa bez wiary? Nie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są przykłady okrężnego rozumowania w kwestiach, nad którymi debatują chrześcijanie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries