settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o składaniu ofiar z dzieci?

Odpowiedź


Przerażająca praktyka składania ofiar z dzieci była popełniana na całym świecie od tysięcy lat. Ogólnie rzecz biorąc, ofiara z dziecka była powiązana z kultem pogańskiego bóstwa, często boga płodności. Czciciele starali się uzyskać błogosławieństwo od swojego boga (bogów) lub potwierdzić lub wypełnić przysięgę złożoną w imieniu boga.

Starożytni Aztekowie, Inkowie i kilka innych ludów w Ameryce Południowej i Środkowej składało ofiary z dzieci. To samo dotyczy druidów w Europie. Miasto Kartagina w Afryce Północnej zawiera dowody na składanie ofiar z dzieci w związku z kultem Ba'al Hammon, boga sprowadzonego z Fenicji. Wielu rzymskich pisarzy odnosi się do tego barbarzyńskiego aktu w Kartaginie.

Biblia zawiera przejmującą opowieść o składaniu ofiar z dzieci w imię Molocha (pisanego również jako Moloch lub Molek), boga Ammonitów. Kult Molocha był praktykowany przez Ammonitów i Kananejczyków, którzy czcili Molocha jako opiekuńczego ojca. Wizerunki Molocha były wykonane z brązu, a ich wyciągnięte ramiona były rozgrzewane do czerwoności. Żywe dzieci były następnie umieszczane w rękach bożka i tam umierały lub były wrzucane do dołu z ogniem. Niektóre źródła wskazują, że dziecko mogło również zostać "przepuszczone przez ogień" przed faktyczną ofiarą w celu oczyszczenia lub ochrzczenia. Kult Molocha miał miejsce w dolinie Hinnom w pobliżu Jerozolimy. Z tego powodu dolina ta została powiązana z ideą Tophet, czyli piekła (Ks. Izajasza 30.33; Ks. Jeremiasza 19.12; Ew. Marka 9.45).

Bóg zakazał Izraelowi składania ofiar z dzieci w ogóle, a w szczególności kultu Molocha. 3 Ks. Mojżeszowa 20.2-5 stwierdza: "Tak powiesz synom Izraela: Kto by spośród synów Izraela albo spośród cudzoziemców mieszkających w Izraelu złożył swoje własne dziecko Molochowi na ofiarę, będzie ukarany śmiercią. Zostanie ukamienowany przez miejscową ludność. A ja zwrócę przeciwko niemu moje oblicze i wyłączę go spośród jego ludu za to, że wydał jedno ze swych dzieci Molochowi, przez co zhańbił mój przybytek i zbezcześcił moje święte imię. Gdyby mieszkańcy kraju pobłażliwie przymknęli oczy na [zbrodnię] człowieka składającego własne dziecko na ofiarę Molochowi i nie ukarali go śmiercią, to Ja sam zwrócę oblicze przeciwko temu człowiekowi i całej jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu razem z tymi wszystkimi, którzy podobnie jak on cudzołożą, uprawiając nierząd z Molochem" (tłum. Biblia Warszawsko – Praska). Wiele innych fragmentów Starego Testamentu nie daje absolutnie żadnego przyzwolenia na składanie ofiar z dzieci.

Niestety, król Salomon zaangażował się w tę przerażającą praktykę, jak zapisano w 1 Ks.

Królewskiej 11. 4-11: "Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał" (tłum. Biblia Tysiąclecia).

Później zły król Manasses złożył swojego syna w ofierze (2 Ks. Królewska 21.6), podobnie jak król Achaz (2 Ks. Kronik 28.1-4). Mieszkańcy Judy uczestniczyli w tej zbrodni przeciwko własnym synom - grzechu tak "obrzydliwym", że Bóg powiedział, że nigdy nawet nie przyszło Mu to do głowy (Ks. Jeremiasza 32.35). Składanie ofiar z dzieci było jednym z powodów niewoli babilońskiej (werset 36).

Niektórzy krytycy Biblii wskazują na historię Abrahama, który położył swojego syna Izaaka na ołtarzu i przygotował się do złożenia go w ofierze zgodnie z poleceniem Boga (1 Ks. Mojżeszowa 22.1-14). Jednak w tym przypadku Bóg testował posłuszeństwo i wiarę Abrahama. Bóg powstrzymał go przed wykonaniem tego polecenia i dostarczył barana jako zastępczą ofiarę.

Obecnie składanie ofiar z dzieci jest praktykowane na całym świecie. W Ugandzie nastąpił nawrót ofiar z dzieci. Szamani są zamieszani w okaleczanie i śmierć dzieci, które zostały zabite, aby zapewnić szczęście i bogactwo tym, którzy chcą za to zapłacić. Istnieje również korelacja między składaniem ofiar z dzieci a współczesną aborcją. Bezprecedensowa liczba dzieci została "złożona w ofierze" z rąk aborcjonistów ze względu na wygodę, niemoralność lub dumę. Setki tysięcy dzieci zostało zabitych, aby ich rodzice mogli utrzymać określony styl życia. Bóg nienawidzi "rąk, które przelewają niewinną krew" (Ks. Przyp. Salomona 6.17) i możemy być pewni, że Bóg osądzi ten straszny grzech.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o składaniu ofiar z dzieci?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries