settings icon
share icon
Pytanie

Czy każdy z nas odziedziczył grzech po Adamie i Ewie?

Odpowiedź


Tak, wszyscy ludzie odziedziczyli grzech po Adamie i Ewie, szczególnie po Adamie. Grzech opisany jest w Biblii jako pogwałcenie prawa Bożego (1 Jana 3.4) i bunt przeciwko Bogu (5 Księga Mojżeszowa 9.7; Księga Jozuego 1.18). 1 Księga Mojżeszowa w rozdziale 3 opisuje bunt Adama i Ewy przeciwko Bogu i Bożemu nakazowi. Przez nieposłuszeństwo Adama i Ewy, grzech stał się „dziedzictwem” wszystkich następnych pokoleń. Rzymian 5.12 mówi nam, że tak jak przez Adama, grzech pojawił się na świecie, a śmierć stała się udziałem każdego człowieka, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Grzech przekazywany z pokolenia na pokolenie jest określany mianem „grzechu dziedziczonego.” Tak jak dziedziczymy po naszych rodzicach charakterystyczne cechy fizyczne, tak również dziedziczymy grzeszną naturę po Adamie.

Adam i Ewa zostali stworzeni na podobieństwo i obraz Boga (1 Księga Mojżeszowa 1.26-27; 9.6). A my z kolei jesteśmy stworzeni na podobieństwo Adama (1 Księga Mojżeszowa 5.3). Przez to, że Adam popadł w grzech, to jego potomkowie zostali „skażeni” grzechem. Dawid mówił o tym w jednym ze swoich Psalmów: „Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja” (Psalm 51.5). Nie oznacza to, że jego matka poczęła go w akcie cudzołóstwa; ale to, że jego matka odziedziczyła grzeszną naturę po swoich rodzicach, a oni po swoich i tak dalej. Dawid odziedziczył grzech od swoich rodziców, tak jak my wszyscy. Nawet jeśli prowadzimy swoje życie najlepiej jak potrafimy, to i tak jesteśmy grzesznikami, gdyż odziedziczyliśmy grzech.

Przez to, że urodziliśmy się z grzeszną naturą, dlatego też popadamy w grzechy. Zauważ pewien progres we fragmencie z Rzymian 5.12: grzech przyszedł na świat przez Adama, po nim przyszła śmierć, śmierć przyszła na wszystkich, wszyscy ludzie grzeszą ponieważ odziedziczyli grzech po Adamie. Ponieważ „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3.23), dlatego też każdy z nas potrzebuje doskonałej, bezgrzesznej ofiary, która obmyje nasze grzechy, gdyż nie jesteśmy w stanie tego uczynić o własnych siłach. Dzięki Bogu, Jezus Chrystus jest Wybawicielem od grzechu! Nasz grzech został ukrzyżowany na krzyżu Jezusa, a teraz „w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego” (Efezjan 1.7). Bóg w swojej nieskończonej mądrości, podarował „lekarstwo” na grzech, który odziedziczyliśmy i to „lekarstwo” jest dostępne dla każdego: „Niechże wam będzie wiadome, mężowie bracia, że przez Jezusa zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów” (Dzieje Apostolskie 13.38).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy każdy z nas odziedziczył grzech po Adamie i Ewie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries