settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę odnowić małżeństwo?

Odpowiedź


Potrzeba odnowienia relacji małżeńskiej może wypływać z wielu potrzeb, dlatego przyjrzymy się podstawowym zasadom, o jakich Biblia mówi odnośnie relacji, a później dla małżeństwa w szczególności.

Powinniśmy zacząć od relacji jeden na jeden, pomiędzy mężczyzną czy kobietą a Panem Jezusem Chrystusem. Jako ludzie odrodzeni duchowo, wiemy, że sukces jakiejkolwiek relacji z drugim człowiekiem jest nasza osobista relacja z Panem Jezusem Chrystusem. Gdy nie trwamy w relacji z Panem z powodu grzechu czy postawy, która w jawny sposób jest sprzeczna z Bożym światopoglądem, to przejawia się to na początku w niewłaściwym funkcjonowaniu samego siebie, a potem rozlewa się to na nasze relacje z innymi. Zatem, odnowienie naszej relacji z Panem poprzez przyjęcie i zaakceptowanie Jego spojrzenia na świat (1 Jana 1.9) staje się podstawą procesu naprawczego.

To jednak zakłada, że człowiek ma już osobistą relację z Panem Jezusem Chrystusem poprzez nowonarodzenie. Oznacza to duchowe odrodzenie do nowego życia poprzez przyjęcie zbawienia w darze życia wiecznego w Chrystusie. Jeśli ten krok nie został jeszcze uczyniony, to biblijne podstawy nie są główną kwestią do której powinniśmy się odnieść; powinniśmy raczej poruszyć temat zbawienia i odkupienia. Dla osoby odrodzonej duchowo, przebaczenie jest pozycją i przywilejem jaki mamy w Chrystusie, a ze względu na to przebaczenie mamy nakaz, aby sobie wzajemnie przebaczać. „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (Efezjan 4.32). Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, mamy przebaczenie „w Chrystusie” i „w Chrystusie” przebaczamy innym. Żadna relacja nie może być odnowiona bez przebaczenia. Przebaczenie jest wyborem, którego dokonujemy, w oparciu o rzeczywistość doświadczenia.

Dla relacji małżeńskiej, Biblia podaje jasny model funkcjonowania, który jest całkowicie odmienny od poglądu światowego. Gdy otrzymujemy przebaczenie, zastosowanie Bożego modelu zapoczątkuje proces budowania jedności na chwałę Bogu. To wymaga decyzji (wyboru) dwóch zaangażowanych stron. Jest takie stare powiedzenie, że „Nie możesz wykorzystać czegoś, czego nie znasz.” Zatem, aby móc wykorzystać Boży model małżeństwa musimy najpierw go poznać w oparciu o Boże Słowo.

Bóg ustanowił pierwsze małżeństwo w Ogrodzie Eden łącząc Adama i Ewę. Gdy na świat wkroczył grzech, ta doskonała jedność została zniszczona. W konsekwencji czego, Bóg powiedział Ewie, że Adam będzie jej „głową” by nad nią panować (1 Ks. Mojżeszowa 3.16). (Porównaj 1 Koryntian 11.3; Efezjan 5.22; Tytusa 2.5 oraz 1 Piotra 3.5-6). To „panowanie” zostało odrzucone przez współczesny ruch wyzwoleńczy kobiet, przynosząc niewypowiedziane nieszczęście tym, którzy wierzą w to „kłamstwo.” Istnieje również ludzki światopogląd, według którego „wszyscy są równi.” W pewnym sensie jest to prawdą. Wszyscy mamy równy dostęp do zbawienia w Jezusie Chrystusie (Galacjan 3.28). Twierdzenie jednak, że w całym świecie wszyscy mają równy dostęp do możliwości, zdolności czy nawet władzy jest naiwnością, Bóg miał cel w tym żeby kobieta była pod autorytetem męża. A ze względu na grzech, ta zasada została zarówno naruszona jak i „zamieciona pod dywan”, czego efektem jest chaos w domach i rodzinach. Bóg jednak powiedział, że mąż ma „miłować swoją żonę jak swoje własne ciało” (Efezjan 5.28). Właściwie znacznie większa odpowiedzialność została złożona na męża. Kobieta ma szanować swojego męża w Panu; jednak mężowie mają kochać swoje żony, tak jak Chrystus umiłował kościół i wydał za niego siebie samego (Efezjan 5.25-29).

1 Koryntian 7 podaje kilka zasad i praktycznych, osobistych, natchnionych Duchem Świętym porad na temat małżeństwa. I ponownie zakładamy, że mówimy o ludziach duchowo odrodzonych (narodzonych na nowo). Fragment ten mówi o cudzołóstwie, rozwiązłości seksualnej, życiu w pojedynkę i czystości - aby uchronić się przed upadkiem w rozwiązłość i namiętność.

Boży model małżeństwa działa, ale wymaga zaangażowania dwóch stron. Zazwyczaj, jeśli relacja małżeńska została zniszczona, to są pewne sprawy, które muszą być przebaczone i pozostawione „za sobą”, aby móc iść naprzód i ponownie się zaangażować. Niechęć do przebaczenia oznacza brak odnowienia. Nadrzędną kwestią jest odpowiedzialność każdej z osób przed Panem. Trwanie w przebaczeniu i wspólnocie będzie wspaniałym początkiem procesu odbudowy relacji.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę odnowić małżeństwo?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries