settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że piekło jest wiecznym oddzieleniem od Boga?

Odpowiedź


Biblia jasno wskazuje, że istnieją dwa możliwe przeznaczenia dla każdej ludzkiej duszy po śmierci fizycznej człowieka: niebo lub piekło (Ew. Mateusza 25.34, 41, 46; Ew. Łukasza 16.22-23). Jedynie sprawiedliwi odziedziczą życie wieczne a jedyną drogą, aby zostać uznanym za sprawiedliwego przed Bogiem jest wiara w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 3.16-18; Rzymian 10.9). Dusze sprawiedliwych przechodzą od razu do obecności Bożej (Ew. Łukasza 23.43; 2 Koryntian 5.8; Filipian 1.23).

Dla tych, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, śmierć oznacza wieczną karę (2 Tesaloniczan 1.8-9). Ta kara jest określona na wiele sposobów; na przykład jako jezioro ognia (Ew. Łukasza 16.24; Ks. Objawienia 20.14-15), zewnętrzna ciemność (Ew. Mateusza 8.12) czy więzienie (1 Piotra 3.19). To miejsce kary jest wieczne (Judy 1.13; Ew. Mateusza 25.46). Nie ma biblijnego potwierdzenia dla koncepcji, że po śmierci ludzie otrzymują drugą szansę na odpokutowanie. Hebrajczyków 9.27 jasno stwierdza, że każdy umiera fizycznie i po tym, nastaje sąd. Chrześcijanie już zostali osądzeni i skazani. Jezus przyjął na siebie ten wyrok. Nasz grzech stał się jego grzechem a jego sprawiedliwość stała się naszą, jeśli wierzymy w niego. Ponieważ on przyjął na siebie karę, która była sprawiedliwa wobec nas, nie musimy się bać tego, że ponownie zostaniemy oddzieleni od niego (Rzymian 8.29-30). Sąd dla niewierzących dopiero nadejdzie.

2 Tesaloniczan 1.8-9 mówi, "w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego." Nędza piekła będzie zawierała nie tylko cierpienie fizyczne, ale również udrękę odcięcia od wszelkiej drogi szczęścia. Bóg jest źródłem wszystkich dobrych rzeczy (Jakuba 1.17). Odcięcie od Boga oznacza utratę wszelkiego dostępu do czegokolwiek dobrego. Piekło będzie stanem ciągłego grzechu; a jednak ci, którzy będą tam cierpieli będą mieli pełne zrozumienie zła grzechu. Wyrzuty sumienia, poczucie winy i wstyd nie będą miały końca, a towarzyszyć im będzie przekonanie, że kara jest sprawiedliwa.

Nie będzie już zwiedzenia związanego z "dobrocią człowieka." Oddzielenie od Boga jest odcięciem na wieki od światła (1 Jana 1.5), miłości (1 Jana 4.8), radości (Ew. Mateusza 25.23), pokoju (Efezjan 2.14), ponieważ Bóg jest źródłem wszystkich dobrych rzeczy. Jakiekolwiek dobro obserwujemy w ludzkości, to jest ono jedynie odbiciem charakteru Boga, na obraz którego zostaliśmy stworzeni (1 Ks. Mojżeszowa 1.27).

Podczas gdy dusze odrodzonych przez Bożego Ducha Świętego będą przebywać na wieki z Bogiem w stanie doskonałości (1 Jana 3.2), całkiem odwrotnie będzie w piekle. Żadne Boże dobro nie będzie w nich obecne. Jakiekolwiek dobro mogło im się wydawać, że jest w nich obecne na ziemi zostanie ukazane jako samolubne, pożądliwe i bałwochwalcze (Ks. Izajasza 64.6). Ludzka koncepcja dobra zostanie skonfrontowana z doskonałością świętości Bożej i okaże się bardzo niewystarczająca. Ci znajdujący się w piekle na wieki utracą szansę zobaczenia Bożej twarzy, usłyszenia jego głosu, doświadczenia jego przebaczenia czy cieszenia się jego obecnością. Bycie oddzielonym na wieki od Boga jest karą ostateczną.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że piekło jest wiecznym oddzieleniem od Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries