settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest obrzydliwość?

Odpowiedź


Obrzydliwość jest czymś, co wywołuje nienawiść lub obrzydzenie. W biblijnym ujęciu, obrzydliwością jest to, czego Bóg nienawidzi, ponieważ jest to obraźliwe dla Niego i Jego charakteru.

Hebrajskie słowa przetłumaczone jako "obrzydliwość" są często używane w nawiązaniu do rzeczy takich jak cudzołóstwo czy fałszywe bożki (5 Ks. Mojżeszowa 17.2-5; 27.15; 29.17; Ks. Izajasza 66.33; Ks. Jeremiasza 32.34; Ks. Ezechiela 5.9; 11.18; Ks. Ozeasza 9.10). W 1 Ks. Królewskiej 11.5 bożek Milkom nazwany jest "obrzydliwością Amonitów." Bóg nienawidzi fałszywych bożków, nieczystości i niegodziwości tych fałszywych bożków.

Praktyki okultystyczne są często nazywane obrzydliwością w Piśmie Świętym tak jak ofiary z dzieci (5 Ks. Mojżeszowa 18.9-12; 20.18; 2 Ks. Kronik 28.3). Innymi obrzydliwościami w oczach Boga są bezbożne relacje seksualne takie jak homoseksualizm i cudzołóstwo (3 Ks. Mojżeszowa 18.22-29; 20.13; 5 Ks. Mojżeszowa 24.4); cross- dressing (5 Ks. Mojżeszowa 22.5), ale również niedoskonałe ofiary (5 Ks. Mojżeszowa 17.1); nieuczciwe interesy biznesowe (5 Ks. Mojżeszowa 25.13-16; Ks. Przyp. Salomona 11.1; 20.10, 23), niegodziwość (Ks. Przyp. Salomona 15.9, 26), niesprawiedliwość (Ks. Przyp. Salomona 17.15), pozostawanie głuchym na Boże polecenia (Ks. Przyp. Salomona 28.9) i obłudne ofiary składane przez zatwardziałych (Ks. Przyp. Salomona 15.8; Ks. Izajasza 1.13). Większość odniesień do tego co jest wstrętne lub obrzydliwe, znajduje się w Prawie Bożym w 3 Ks. Mojżeszowej i 5 Ks. Mojżeszowej, w proroctwach ogłaszających Boży sąd nad Izraelem oraz w Przypowieściach.

Ks. Przyp. Salomona 6 rozdział zawiera listę siedmiu rzeczy, które Bóg nazywa obrzydliwością: "Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego,składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi" (Ks. Przyp. Salomona 6.16-19).

W Ew. Łukasza 16.15 Jezus mówi faryzeuszom, "Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem." Zgodnie z kontekstem stwierdzenie Jezusa jest potępieniem umiłowania pieniędzy przez faryzeuszy. Właśnie nauczał, że człowiek nie może służyć dwóm panom, służenie Bogu i służenie mamonie wzajemnie się wyklucza (wersety 13-14). Faryzeusz odpowiedział szyderstwem, pokazując ślepotę serca, które rozkoszuje się tym, co Bóg nazywa obrzydliwością.

Tytusa 1.16 mówi, że fałszywi nauczyciele mogą utrzymywać "że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni." Jezus oraz Daniel oboje przepowiadali ohydę spustoszenia, która zniszczy święte miejsce świątyni (Ew. Mateusza 24.15; Ks. Daniela 9.27). Również w odniesieniu do czasów ostatecznych/ końca wieku, nierządnica babilońska jest przedstawiona jako trzymająca "w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu" (Ks. Objawienia 17.4). Powiedziane jest, że jest matką wszelkiej obrzydliwości na ziemi (Ks. Objawienia 17.5) i jest utożsamiana z "wielkim miastem, które panuje nad królami ziemi" (Ks. Objawienia 17.18). To miasto ze wszystkimi jego odrażającymi czynami zostanie zniszczone (wersety 16-17).

Od bałwochwalstwa, przez niesprawiedliwą wagę, przez bezbożne stosunki seksualne, po różnego rodzaju niegodziwości — obrzydliwości oddzielają ludzi od Boga. Tak naprawdę wszelki grzech (chybia Bożej doskonałości) może być uznany za obrzydliwość. Każdy grzech oddziela nas od Boga i jest ohydą dla Niego (Rzymian 3.23; 6.23; Ks. Przyp. Salomona 15.9). Boża nienawiść do grzechu sprawia, że ofiara Chrystusa na krzyżu jest jeszcze bardziej wymowna. To na krzyżu, Bóg "tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą" (2 Koryntian 5.21). Gdy cierpiał i umarł za nasz grzech, Jezus mógł utożsamić się z psalmistą: "Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa" (Psalm 22.7). Jezus wziął na siebie naszą obrzydliwość i w zamian obdarzył nas darem Jego sprawiedliwości. Wszyscy, którzy mu zaufali będą zbawieni.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest obrzydliwość?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries