settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest objawienie ogólne a czym objawienie szczegółowe?

Odpowiedź


Objawienie ogólne i objawienie szczegółowe są dwoma sposobami przez jakie Bóg objawia się ludzkości. Objawienie ogólne odnosi się do ogólnych prawd związanych z Bogiem, na podstawie obserwacji natury. Objawienie szczegółowe odnosi się do konkretniejszych zagadnień, związanych z poznawaniem Boga w nietypowy sposób.

Odnośnie objawienia ogólnego Psalm 19.2-5 mówi, „ Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy.” Fragment ten pokazuje, że Boża obecność i siła jest dostrzegalna w całym wszechświecie. Porządek, spójność, cud stworzenia same wskazują na obecność silnego i wspaniałego Stwórcy.

Ogólne objawienie jest także nauczaniem z listu do Rzymian 1.20, „Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.” Podobnie jak i Psalm 19, Rzymian 1.20 naucza, że Boża wieczna moc i bóstwo są „dostrzegalne” i „zrozumiałe” dla kogoś, kto nie usiłuje temu zaprzeczyć. Mając na uwadze te fragmenty, prawdopodobnie roboczą definicją objawienia ogólnego byłaby: „objawienie Boga wszystkim ludziom- żyjącym w różnych wiekach i miejscach na świecie- udowadniając, że Bóg istnieje i że jest inteligentny, silny i transcendentny.”

Objawienie szczegółowe jest objawieniem się samego Boga w ponadnaturalny sposób. Szczegółowe objawienie dotyczy wyobrażenia Boga, snów, wizji, spisanego Słowa Bożego, a co najważniejsze- Jezusa Chrystusa. W wielu miejscach w Biblii znajdujemy opisy wyglądu Boga (1 Księga Mojżeszowa 3.8, 18.1; 2 Księga Mojżeszowa 3.1-4.34.5-7), Biblia przedstawia Boga, który przemawia do ludzi poprzez sny (1 Księga Mojżeszowa 28.12, 37.5; 1 Księga Królewska 3.5; Księga Daniela 2) oraz wizje (1 Księga Mojżeszowa 15.1; Księga Ezechiela 8.3-4; Księga Daniela 7; 2 Koryntian 12.1-7).

Szczególnie znaczącym sposobem odsłaniania Bożego oblicza jest jego Słowo, Biblia, będąca także objawieniem szczegółowym. Bóg w nadzwyczajny sposób poprowadził autorów Pisma Świętego w spisaniu Jego Słowa, przesłania dla ludzkości, używając ich własnego stylu i osobowości. Słowo Boże jest żywe i skuteczne (Hebrajczyków 4.12). Słowo Boże jest natchnione, użyteczne i wystarczające (2 Tymoteusza 3.16-17). Bóg zdecydował się na spisanie prawdy dotyczącej swojej osoby, gdyż wiedział iż tradycyjne przekazy ustne nie są pozbawione błędów i wiarygodności. Rozumiał również, że sny i wizje udzielane ludziom mogą być mylnie interpretowane. Bóg zdecydował się, aby objawić w Biblii wszystko to, co ludzkość powinna o nim wiedzieć, co dla nich uczynił i czego od nich oczekuje.

Pełnią objawienia szczegółowego jest Osoba Jezusa Chrystusa. Bóg stał się człowiekiem (Ew. Jana 1.1, 14). Hebrajczyków 1.1-3 najlepiej to podsumowuje, „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna [...] On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy...” Bóg stał się człowiekiem, w Osobie Jezusa Chrystusa, aby się z nami utożsamić, ustanowić dla nas przykład, nauczać nas, objawić samego siebie, a co najważniejsze, aby dać ludziom zbawienie uniżając się do śmierci krzyżowej (Filipian 2.6-8). Jezus Chrystus jest pełnią szczególnego objawienia Boga.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest objawienie ogólne a czym objawienie szczegółowe?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries