settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Nowa Jerozolima?

Odpowiedź


Nowa Jerozolima, która również jest nazwana Świątynią Boga, Miastem Świętym, Miastem Boga, Niebiańskim Miastem, Czworokątnym Miastem i Niebiańską Jerozolimą jest dosłownie niebem na ziemi. W Biblii jest o tym mowa w kilku miejscach (Galacjan 4.26; Hebrajczyków 11.10; 12.22-24; 13.14), ale najpełniej jest to opisane w Ks. Objawienia 21.

W Ks. Objawienia w 21 rozdziale udokumentowana historia człowieka dobiega końca. Wszystkie czasy wypełniły się i skończyły. Chrystus zebrał swój kościół podczas pochwycenia (1 Tesaloniczan 4.15-17). Wielki Ucisk minął (Ks. Objawienia 6-18). Bitwa Armagedon została stoczona i wygrana przez naszego Pana Jezusa Chrystusa (Ks. Objawienia 19.17-21). Szatan został związany na tysiącletnie królestwo Chrystusa na ziemi (Ks. Objawienia 20.1-3). Nowa, wspaniała świątynia został ustanowiona w Jerozolimie (Ks. Ezechiela 40-48). Ostateczny bunt przeciwko Bogu został uchylony i szatan otrzymał swoją sprawiedliwą karę, wieczność w jeziorze ognia (Ks. Objawienia 20.7-10). Wielki Wspaniały Biały Tron Sprawiedliwości był obecny a ludzkość została osądzona (Ks. Objawienia 20.11-15).

W Ks. Objawienia 21.1 Bóg dokonuje całkowitej przemiany nieba i ziemi (Ks. Izajasza 65.17; 2 Piotra 3.12-13). Nowe niebo i nowa ziemia są tym, co niektórzy nazywają "stanem wieczności", gdzie będzie "mieszkała sprawiedliwość" (2 Piotra 3.13). Po ponownym stworzeniu, Bóg odsłoni Nową Jerozolimę. Jan dostrzega urywek tej rzeczywistości podczas swojej wizji: "I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego" (Ks. Objawienia 21.2). To jest miasto, którego wyczekiwał Abraham w wierze (Hebrajczyków 11.10). To jest miejsce, gdzie Bóg przebywa wraz ze swoim ludem na wieki (Ks. Objawienia 21.3). Wszystkie łzy mieszkańców tego niebiańskiego miasta zostaną otarte (Ks. Objawienia 21.4).

Nowe Jeruzalem będzie fantastycznie ogromne. Jan relacjonuje, że miasto ma prawie 2253 km długości i jest tak samo szerokie i wysokie, jak długie — idealny sześcian (Ks. Objawienia 21.15-17). Miasto będzie też olśniewać pod każdym względem (Ks. Objawienia 21.23). Dwanaście fundamentów, noszące imiona dwunastu apostołów są "ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami" (Ks. Objawienia 21.19-20). Ma dwanaście bram, każda jedną perłę, noszącą imię dwunastu plemion Izraela (Ks. Objawienia 21.12, 21)

Nowa Jerozolima będzie miejscem niewyobrażalnego błogosławieństwa. Przekleństwo starej ziemi przeminie (Ks. Objawienia 22.3). W mieście jest drzewo życia "do leczenia narodów" i rzeka życia (Ks. Objawienia 22.1-2; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). To jest miejsce o którym mówił Paweł: "aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie" (Efezjan 2.7). Nowa Jerozolima jest ostatecznym spełnieniem wszystkich Bożych obietnic. Nowa Jerozolima jest w pełni ukazaną Bożą dobrocią.

Kim są mieszkańcy Nowej Jerozolimy? Ojciec i Baranek tam są (Ks. Objawienia 21.22). Aniołowie są u bram (Ks. Objawienia 21.12). Ale miasto zostanie zapełnione odkupionymi dziećmi Bożymi. Nowa Jerozolima jest sprawiedliwym przeciwieństwem złego Babilonu (Ks. Objawienia 17), zniszczonego przez sąd Boży (Ks. Objawienia 18). Upadli ludzie mieli swoje miasto i Bóg ma swoje. Do którego miasta należysz? Do Wielkiego Babilonu czy Nowej Jerozolimy? Jeśli wierzymy, że Jezus, Syn Boży, umarł i zmartwychwstał i poprosiłeś Boga, aby cię zbawił jego łaską, to jesteś mieszkańcem Nowej Jerozolimy. "Razem z Nim również wskrzesił nas i pozwolił współzasiadać na wyżynach niebieskich nam, stanowiącym jedno z Chrystusem Jezusem" (Efezjan 2.6). "Dlatego też możemy oczekiwać dziedzictwa niezniszczalnego, niczym nie skażonego, zawsze jednakowo cennego, przygotowanego dla was w niebie" (1 Piotra 1.4). Jeśli wciąż nie zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, to zachęcamy cię, abyś go przyjął. Zaproszenie nadal trwa: "A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota" (Ks. Objawienia 22.17).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Nowa Jerozolima?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries