settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są noetyczne skutki grzechu?

Odpowiedź


Pochodzące od greckiego przymiotnika noētikos, oznaczającego "intelektualny"; greckiego czasownika noein, oznaczającego "myśleć"; oraz greckiego rzeczownika nous, oznaczającego "umysł", słowo noetyczny odnosi się do czynności myślenia. Noetyczny skutek grzechu to wpływ grzechu na intelekt człowieka. Z powodu grzechu zdolność człowieka do myślenia i rozumowania jest zaciemniona. Rezultatem jest upośledzenie intelektu, które sprzyja zwątpieniu, sceptycyzmowi i niewierze w sprawy Boże.

Wiara chrześcijańska nie jest ani ćwiczeniem w myśleniu życzeniowym, ani bezmyślną wiarą w daleko idące i nieprawdopodobne idee. Wręcz przeciwnie, mamy wiele niepodważalnych powodów, by wierzyć, ponieważ Bóg wszędzie pozostawił swoje "odciski palców". Ale dowody są trudne do dostrzeżenia z powodu noetycznych skutków grzechu. Apostoł Paweł napisał: "Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen." (Rz 1:18-25, Biblia Warszawska).

Zgodnie z tym fragmentem, niesprawiedliwi:

- tłumią prawdę Bożą (werset 18)

- odmawiają wiary w to, co zostało im objawione (werset 19)

- są bez usprawiedliwienia (werset 20)

- odmawiają czci lub dziękczynienia swemu Stwórcy (werset 21)

- są daremni w swoim myśleniu (werset 21)

- mają nierozumne, zaciemnione serca (werset 21)

- są głupcami, którzy twierdzą, że są mądrzy (werset 22)

- są skłonni do bałwochwalstwa (werset 23)

- ulegają różnym pożądliwościom, które hańbią ich śmiertelne ciała (werset 24)

- wolą kłamstwo od prawdy (werset 25)

Król Dawid napisał: "Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił." (Psalm 14:1). Noetyczne skutki grzechu uczyniły ludzi głupimi: są intelektualnie i moralnie zepsuci, dopuszczają się wszelkiego rodzaju obrzydliwych czynów i nienawidzą tego, co dobre i święte. To tak, jakby ci, których serca są zrogowaciałe przez cynizm i których umysły są przesiąknięte wątpliwościami i niewiarą, byli odporni na Boże objawienia o Sobie i Jego wiecznych prawdach. Jeśli chodzi o zbawczą ewangelię Jezusa Chrystusa, przesłanie krzyża jest głupstwem dla tych, których myślenie zostało zaciemnione przez grzech (1 Koryntian 1:18).

Na szczęście Bóg jest gotów uratować tych, których umysły zostały spustoszone przez grzech. Przez prosty akt wiary zagubieni grzesznicy mogą zostać odkupieni i mieć umysł Chrystusa (1 Koryntian 2:16). Nie będąc już dłużej oszołomionymi grzechem, wierzący mogą żyć obficie i zwycięsko, rozumiejąc Boży cel i plany dotyczące ich życia (zob. Jeremiasza 29:11). W przeciwieństwie do ateistów, którzy wierzą, że znaleźli się tutaj przez przypadek, naśladowcy Jezusa Chrystusa wiedzą kim są, dlaczego tu są, co mają robić i dokąd zmierzają. Umysł Chrystusa przeciwdziała noetycznym skutkom grzechu i zastępuje nasze wcześniej zamglone myślenie krystaliczną jasnością.

Podsumowując, noetyczne skutki grzechu zniekształcają intelekt tak, że zło jawi się jako dobro, a dobro jest postrzegane jako zło (Izajasza 5:20). W miarę jak światowa kultura staje się coraz bardziej świecka, widzimy, jak logika i rozum ustępują miejsca politycznej poprawności, bezkrytycznemu myśleniu i podwójnym standardom. Jakub, przyrodni brat naszego Pana Jezusa, napisał: "A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana." (Jakuba 1:5). Prawdziwa mądrość, nasz najlepszy środek przeciw intelektualnie szkodliwym skutkom grzechu, pozwala nam patrzeć na ludzi, wydarzenia i okoliczności oczami Boga. Nie powinniśmy myśleć tak, jak myśli świat, gdyż nie jesteśmy z tego świata (Rz 12:2).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są noetyczne skutki grzechu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries