settings icon
share icon
Pytanie

Co należy zrobić, jeśli mąż i żona nie zgadzają się w kwestii dziesięciny/ ile oddawać?

Odpowiedź


Gdy mąż i żona nie zgadzają się co do "dziesięciny" lub tego, ile dać do lokalnego kościoła i na inne misje, może dojść do konfliktu. Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że chrześcijanie pod Nowym Przymierzem nie są zobowiązani do składania 10% swojego przychodu. Bóg ustanowił dziesięcinę dla Izraela w ekonomii Starego Testamentu. Dziesięcina była praktyką nawet zanim zostało nadane prawo (1 Ks. Mojżeszowa 14.20) i 3 Ks. Mojżeszowa 27.30 mówi, że ludzie mieli składać dziesiątą część z ziemi, ziaren i owoców z drzew, gdyż to wszystko należy do Pana. W 5 Ks. Mojżeszowej 14.22, Mojżesz odnosi się do ludzi, co do których Bóg mówi, "Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole." Lud Izraela miał przynieść dziesięcinę z tego wszystkiego co urosło i oddać Panu. Dziesięcina utrzymywała przybytek a później również świątynię i arcykapłanów.

Dzisiaj, nasze dziesięciny i ofiary są darem miłości, jakie dajemy Bogu w dziękczynieniu za błogosławieństwa jakie otrzymaliśmy jako jego dzieci. Nie jesteśmy już pod prawem Starego Testamentu, ale w czasie łaski. Nasze dziesięciny i ofiary są sposobem wsparcia Bożego dzieła w naszych lokalnych kościołach, jak również działań misyjnych.

Gdy dajemy dla Pana, mamy dawać z ochotnego serca. "A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje" (2 Koryntian 9.6-7). Dawanie z przymusu lub dawanie po to, aby nadrobić coś czego brakuje, nie przyniesie nam pożytku duchowego, ani też nie przyniesie błogosławieństwa domowi.

W porządku Bożym, mąż i żona są jednym (Ew. Marka 10.8). Idealnie byłoby, gdyby mąż i żona przedyskutowali swój dar i doszli do wzajemnego porozumienia co do odpowiedniej ilości i odpowiednich miejsc, opierając się na zasadach biblijnych. Jeśli istnieje nieporozumienie odnośnie dawania, żona nie może uzurpować sobie autorytetu męża i oddawać dziesięcinę w jego miejsce lub próbować go powstrzymać przed dawaniem. Czyniąc tak, żona przejmuje na siebie autorytet przywództwa (Efezjan 5.22-33), a to wykracza poza Boży porządek. Żony mają trwać w posłuszeństwie Bożych nakazów oraz uległości wobec niego (Efezjan 5.22). Podobnie mężowie mają być ulegli wobec Boga i kochać swoje żony bezinteresownie (Efezjan 5.22-33). Mąż powinien w modlitwie rozważyć wkład żony i ostatecznie podjąć decyzję zgodnie z prowadzeniem Pana. Jeśli którykolwiek z małżonków jest niewierzący, nadal obowiązują te same zasady. Mąż, jako głowa rodziny, ponosi odpowiedzialność finansową za decyzje odnośnie dawania.

Uległość wobec porządku Bożego przyniesie błogosławieństwo i łaskę w trwaniu w wierze. Bóg ma sposoby realizowania swojej woli i możemy śmiało trwać w nim i patrzeć, nie biorąc na siebie odpowiedzialności za naprawienie tego, co uważamy za złe. W 1 Ks. Samuela znajdujemy tą wieczną zasadę: "Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani" (1 Samuela 15.22).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co należy zrobić, jeśli mąż i żona nie zgadzają się w kwestii dziesięciny/ ile oddawać?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries