settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o niezawodności?

Odpowiedź


Niezawodność to cecha polegania na kimś. Ludzie, na których można polegać, są niezawodni. Robią to, co zapowiedzieli i są godni zaufania. Kiedy mamy ważne zadanie, które musi zostać wykonane w określonym czasie, szukamy osób, na których można polegać. Niezawodność to cenna cecha charakteru, która odzwierciedla również wiarygodność, uczciwość i odpowiedzialność danej osoby.

Przeciwieństwem niezawodności jest nierzetelność. Ludzie, którzy chronicznie się spóźniają, przeładowują swoje harmonogramy lub podejmują się zadań, których nie są w stanie wykonać, nie są godni zaufania. Częścią niezawodności jest znajomość własnych ograniczeń. Osoby, na których można polegać, są skłonne odrzucić prośby, gdy wiedzą, że nie są w stanie wywiązać się z odpowiedzialności.

Wiarygodność danej osoby powstrzyma ją przed byciem plotkarzem: "Kto chodzi jako oszczerca, zdradza tajemnice; lecz człowiek godny zaufania dochowuje tajemnicy" (Ks. Przyp. Salomona 11.13; tłum. Biblia Warszawska). Niezawodność czyni człowieka błogosławieństwem dla jego pracodawcy: "Czym jest chłodzący śnieg w czasie żniwa, tym jest godny zaufania posłaniec dla tego, kto go posyła, gdyż pokrzepia duszę swojego pana" (Ks. Przyp. Salomona 25.13). Powinniśmy być godni zaufania, ponieważ Bóg taki jest. Pismo Święte często przedstawia Boga jako mocną skałę lub trwałą fortecę (2 Ks. Samuela 22.3; Psalm 9.9; 59.16; 62.7), a słowa Boga "są w pełni godne zaufania" (Psalm 119.138).

Boaz jest wzorem niezawodności w Księdze Rut. Kiedy Rut prosi Boaza, by został jej krewnym-odkupicielem, on zgadza się wziąć na siebie tę odpowiedzialność, jeśli jest do tego prawnie zdolny: "ja cię wykupię, jako żyje Pan!" (Ks. Rut 3.13). Później tego samego ranka Rut opowiada swojej teściowej, Naomi, o tym, co się wydarzyło. Rada Naomi brzmi: "Bądź spokojna, córko moja, a wnet się dowiesz, jak się ta sprawa potoczy, gdyż mąż ten nie zaniecha tej sprawy, dopóki jej nie doprowadzi do końca, i to dziś jeszcze" (werset 18). Boaz cieszył się reputacją człowieka, na którym można polegać; robił to, co zapowiedział.

Ludzie, na których można polegać, dotrzymują swoich przysiąg, nawet kosztem osobistym. Bóg traktuje nasze śluby poważnie. Niezawodność została nakazana w Bożym Prawie dla Izraela: "Jeżeli mężczyzna złoży Panu ślub albo przysięgę, zobowiązując się do wstrzemięźliwości, to niech nie łamie swego słowa, lecz wykona wszystko, co wychodzi z jego ust" (4 Ks. Mojżeszowa 30.3; por. Ks. Kazn. Salomona 5.4; Psalm 50.14). Ludzie, na których można polegać, żyją zgodnie ze starym porzekadłem: "Moje słowo jest moim zobowiązaniem". Jakuba 5.12 przypomina nam, że nie powinniśmy na nic przysięgać, aby nam uwierzono. Nasze proste "tak" lub "nie" powinno być jak złoto dla tych, którzy je otrzymują.

Wierzący otrzymają nagrody, gdy zobaczą Jezusa, a niektóre z tych nagród będą odzwierciedlać naszą niezawodność. Słowa, które pragniemy usłyszeć, to "Dobrze, sługo dobry i wierny" (Ew. Mateusza 25.21). Wierność jest również częścią niezawodności. Trwamy w Jego Słowie (Ew. Jana 8.31). Wytrwale przechodzimy przez próby i cierpienia (1 Piotra 2.20-21; 2 Tymoteusza 2.3). Dążymy do świętości i uważamy nasze grzeszne ciało za ukrzyżowane z Chrystusem (1 Piotra 2.16; Rzymian 6). Inwestujemy wszystko, co Bóg nam dał, dla Jego chwały i Jego celów (Ew. Łukasza 19.12-26; 1 Koryntian 10.31). Kiedy Bóg uzna nas za godnych zaufania, otrzymamy nagrodę daną wiernym sługom (Ks. Objawienia 22.12).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o niezawodności?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries