settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg inaczej postrzega niezamierzony grzech?

Odpowiedź


3 Ks. Mojżeszowa wymaga innych ofiar w oparciu o to, czy grzech był zamierzony czy niezamierzony. Czy to oznacza, że Bóg inaczej postrzega niezamierzone grzechy?

Niezupełnie. Wyraźnie widać, że Bóg uczynił rozróżnienie pomiędzy zamierzonymi i niezamierzonymi grzechami w kwestii ofiar (za grzechy) w Starym Testamencie. 3 Ks. Mojżeszowa 4.2-3 podaje ten przykład: "Jeżeli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań Pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc wykroczy przeciwko jednemu z nich: Jeżeli zgrzeszy namaszczony kapłan i obciąży winą lud, to złoży Panu za swój grzech, który popełnił, młodego cielca bez skazy jako ofiarę za grzech."

Koncepcja niezamierzonego grzechu w 3 Ks. Mojżeszowej w 4 rozdziale jest związana z grzechem przez zbłądzenie lub przypadek. W tych przypadkach można było złożyć ofiarę. Jednak nie było dostępnej ofiary za to, gdy jakaś osoba zgrzeszyła intencjonalnie. 4 Ks. Mojżeszowa 15.30-31 stwierdza, "człowiek, zarówno tubylec jak i cudzoziemiec, który popełni to rozmyślnie, znieważa Pana. Człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu, gdyż pogardził słowem Pańskim i naruszył przykazania Pańskie. Człowiek ten będzie więc wytracony, a grzech jego pozostanie na nim." Ci, którzy zbuntowali się popełniając zamierzony grzech, mieli być wytraceni lub oddzieleni od innych ludzi.

Chociaż w Starym Testamencie mogło istnieć rozróżnienie pod względem konsekwencji niezamierzonych i zamierzonych grzechów, Biblia jasno mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej (Rzymian 3.23). Ofiary Starego Testamentu zapowiadały ofiarę samego Jezusa Chrystusa jako ofiarę krzyżową za nasze grzechy. Jezus jest wystarczającym substytutem przebaczenia i życia wiecznego.

W Ew. Jana 14.6 Jezus naucza, "Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." Chociaż każda osoba zgrzeszyła (z wyjątkiem Jezusa), mamy możliwość otrzymania przebaczenia i odkupienia od grzechu poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu. Przez wiarę w niego, zbawienie jest otrzymywane (Efezjan 2.8-9). To jest prawdą bez względu na zamierzony czy niezamierzony grzech, czy osoba wierzy, że zgrzeszyła tylko trochę czy bardzo.

Pismo Święte jasno mówi, że ludzkość była dobra w trakcie stworzenia, ale jest teraz grzeszna w efekcie upadku (pierwszych ludzi) (1 Ks. Mojżeszowa 3). Bez względu na rodzaj czy stopień popełnionych grzechów, Jezus wystarczy, aby przebaczyć i zaoferować życie wieczne. Ci, którzy odrzucają ewangelię, bez względu na to, jak bardzo lub jak mało zgrzeszyli, zostaną na wieczność oddzieleni od Boga i poniosą wieczną karę za swoje grzechy. Bóg wzywa wszystkich ludzi, aby przyszli do Niego, bo nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dz. Apostolskie 4.12).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg inaczej postrzega niezamierzony grzech?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries