settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia o nieszczęśliwym małżeństwie?

Odpowiedź


Jedno wiemy na pewno: bycie w nieszczęśliwym małżeństwie nie jest podstawą do rozwodu. W Ew. Marka 10.11-12 Jezus powiedział: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo." W oparciu o Biblię, widzimy że ludzie nie mają prawa rozwiązać nieszczęśliwego małżeństwa. Bóg chciał, aby to małżeństwo było na całe życie.

Efezjan 5 przedstawia małżeństwo jako obraz relacji Boga z nami. To jest jeden z powodów dlaczego Bogu zależy na utrzymaniu małżeństw w stanie nienaruszonym. Nieudane małżeństwa i rozbite domy są niszczące dla męża i żony, nie mówiąc już o dzieciach, które są w to zaangażowane. Upadek finansowy jest jednym z nieszczęśliwych skutków rozwodu. Rodzina jest podstawowym elementem każdego społeczeństwa i nagły przyrost rozwodów ma tragiczny wpływ na całą naszą kulturę.

Nie chcemy powiedzieć, że Bóg chce zmuszać nas do pozostania na zawsze w nieszczęśliwym małżeństwie. Nie prosi nas, abyśmy zacisnęli zęby i cierpieli w trakcie jego trwania. Gdy Bóg wkracza do problemów małżeńskich, czyni tak z perspektywy tego jak je naprawić, a nie jak je rozwiązać. Na przykład, Paweł napisał o diabelskim wpływie na małżeństwa (1 Koryntian 7.5). Stwierdził, że para powinna być aktywna seksualnie, aby szatan ich nie kusił. Piotr zachęca mężów, aby traktowali swoje żony z wyrozumiałością, aby ich modlitwy nie były utrudnione (1 Piotra 3.7). Z tych fragmentów widzimy, że małżeństwo jest miejscem, gdzie toczy się duchowa walka. To wymaga pracy, aby walczyć o relację, a nie aby walczyć w relacji.

Bóg zachęca nas do pojednania. Ew. Mateusza 18.15-16 wymaga otwartej, szczerej rozmowy, która rozprawia się ze zranieniami i rozczarowaniem spowodowanym grzechem. Nawet zachęca nas do szukania pomocy w rozwiązywaniu problemów. Bóg również wzywa nas, abyśmy w nim szukali radości i szczęścia (Filipian 4.4). Radość Pana jest czymś, co możesz mieć bez względu na okoliczności. We wszystkich Bożych wskazówkach do doświadczania radości, żadna z nich nie wymaga współpracy twojego małżonka. Współmałżonek nie kontroluje naszej zdolności przeżywania radości i pokoju. Jakuba 1.3-4 mówi nam o głębokiej, wiążącej radości, która przychodzi gdy przechodzimy przez próby z Bożą pomocą i gdy nasza wiara dojrzewa i się wzmacnia.

List do Filipian jest wspaniałą nauką rozróżniania pomiędzy radością a szczęściem. Napisany przez apostoła Pawła, gdy był uwięziony w Rzymie, księga ta używa słów radość, radować się i radośnie 16 razy i naucza nas jak doświadczać prawdziwego zadowolenia w Jezusie Chrystusie, pomimo naszych okoliczności. Będąc uwięzionym, Paweł mówi o swojej wierze i zaufaniu w Chrystusa i jak to zmieniło jego całą perspektywę na cierpienie.

Bóg udzielił mężom jasnych wskazówek w Efezjan 5.25-28 (tłum. Biblia Tysiąclecia): "Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie [...] Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Bożym zaleceniem dla żon jest uległość wobec przywództwa męża (werset 22) oraz szanowanie swoich mężów (werset 33). Zgodnie z duchem Chrystusowym, oboje powinni ulegać sobie wzajemnie (Efezjan 5.21). Gdy oboje małżonkowie wypełniają biblijne obowiązki, to będzie panowała w małżeństwie radość i szczęście. Jaka kobieta nie szanuje i nie podporządkuje się mężczyźnie, który kocha ją tak, jak Chrystus kocha swój Kościół? I jaki mężczyzna nie kocha kobiety, która go szanuje i jest mu uległa? Nieszczęście jakie jest obecne w zbyt wielu małżeństwach jest często efektem tego, że jedna lub obie strony odrzucają uległość wobec Boga i posłuszeństwo jego objawionej woli dla małżeństwa. Czasami nieszczęście potęguje się poprzez nierozwiązane problemy jednej ze stron, które przedostały się do małżeństwa. W takich przypadkach, oprócz poradnictwa małżeńskiego, pomocne może być indywidualne poradnictwo chrześcijańskie.

Nawet jeśli nieszczęśliwe małżeństwo wynika z tego, że wierzący jest w związku z niewierzącym, zawsze istnieje możliwość, aby wierzący małżonek poprowadził niewierzącego współmałżonka do Pana przez jego czy jej czyste postępowanie i uprzejmą postawę. "Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani" (1 Piotra 3.1). Biblia dokładnie odnosi się do tych, którzy są w związku małżeńskim z niewierzącymi w 1 Koryntian 7.12-14 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska): "Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala. Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez męża."

Na koniec, musimy pamiętać, że "oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło" (1 Piotra 3.12). Bóg zna ból nieszczęśliwego małżeństwa i rozumie cielesne pragnienia, ale przekazał nam swoje Słowo odnośnie tego tematu i oczekuje posłuszeństwa. Posłuszeństwo Bogu zawsze przynosi radość (Rzymian 16.19).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia o nieszczęśliwym małżeństwie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries