settings icon
share icon
Pytanie

Kim lub czym jest nierządnica Babilonu/ tajemnica Babilonu?

Odpowiedź


Część wizji Jana z Ks. Objawienia dotyczy symbolicznego opisu podmiotu znanego jako "Tajemnica, Wielki Babilon" albo "nierządnica Babilonu." Ks. Objawienia 17.1-2 opisuje wizję: "I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi." Ks. Objawienia 17.5 nadaje jej imię: "A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi."

Zgodnie z Ks. Objawienia 17.3, nierządnica w tej wizji siedzi na oznaczonej bestii z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami, "pełnym bluźnierczych imion." Bestia w tym wersecie jest tym samym zwierzęciem jakie opisuje Ks. Objawienia 13.1- opis jest dokładnie taki sam- bestia symbolizuje Antychrysta, człowieka bezprawia (por. 2 Tesaloniczan 2.3-4; Ks. Daniela 9.27). Zatem nierządnica Babilonu, kimkolwiek lub czymkolwiek jest, jest ściśle powiązana z Antychrystem czasów ostatecznych.

Fakt, że odniesienie do imienia nierządnicy Babilonu ma "tajemnicze znaczenie" oznacza, że nie możemy być całkowicie pewni co do jej tożsamości. Fragment podaje nam pewne wskazówki jednak. Ks. Objawienia 17.9 mówi, "Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów." Niektórzy komentatorzy łączą ten fragment z Kościołem Rzymskokatolickim, ponieważ w czasach starożytnych Rzym znany był jako "miasto siedmiu wzgórz." Jednak kolejny werset 10 wyjaśnia, że siedem wzgórz reprezentuje siedmiu królów i królestwa, pięć z nich upadło, jedno jest i jedno ma nadejść. Zatem, "nierządnicą Babilonu" nie może wyłącznie odnosić się do Rzymu. A raczej jest związana z siedmioma różnymi światowymi imperiami (jedno z nich będzie w przyszłości).

Ks. Objawienia 17.15 łączy nierządnicę z "ludami, tłumami, narodami i językami." Nierządnica Babilonu będzie miała wielki, światowy zasięg wpływu. Pewnego razu będzie panować nad światem, ponieważ "to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi" (Ks. Objawienia 17.18). Jednak w pewnym momencie królowie rządzący pod panowaniem Antychrysta odwrócą się do niej w nienawiści i zniszczą ją (Ks. Objawienia 17.16).

Czy można wyjaśnić tajemnicze znaczenie nierządnicy Babilonu? Tak, przynajmniej częściowo. Nierządnicą Babilonu jest zły system światowy, kontrolowany przez Antychrysta w czasie ucisku. Królowie ziemscy popełniają z nią "cudzołóstwo", a mieszkańcy ziemi są "skażeni" jej nierządem. Często w Piśmie Świętym, cudzołóstwo jest użyte metaforycznie na określenie bałwochwalstwa i duchowej niewierności (np. 2 Ks. Mojżeszowa 34.16; Ks. Ezechiela 6.9). Wydaje się, że nierządnica Babilonu jest kulminacją wszystkich fałszywych systemów religijnych na przestrzeni historii. Fakt, że kobieta ta jest "pijana krwią męczenników Jezusowych" (Ks. Objawienia 17.6) pokazuje jej nienawiść do prawdy, boskiej religii a jej makabryczna śmierć pokazuje nienawiść Boga do fałszywej, bezbożnej religii (wersety 16-17).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim lub czym jest nierządnica Babilonu/ tajemnica Babilonu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries