settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest niepokalane poczęcie?

Odpowiedź


Wiele ludzi uważa błędnie, że niepokalane poczęcie odnosi się do poczęcia Jezusa Chrystusa. Poczęcie Jezusa było z całą pewnością niepokalane.. ale ten pogląd nie odnosi się do Jezusa. Niepokalane poczęcie to doktryna Kościoła rzymsko-katolickiego, dotycząca Marii, matki Jezusa. Oficjalne stwierdzenie doktryny brzmi „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”. Podsumowując niepokalane poczęcie jest wiarą w to, że Maria została zachowana od grzechu pierworodnego, że Maria nie miała grzesznej natury, i była bezgrzeszna.

Problem z doktryną niepokalanego poczęcia jest taki, że Biblia nie naucza w ten sposób. Biblia nigdzie nie opisuje Marii jako kogoś więcej, niż zwykłą istotę ludzką rodzaju żeńskiego, którą Bóg wybrał, aby była matką Pana Jezusa Chrystusa. Maria była bez wątpienia pobożną kobietą (Ew. Łukasza 1:28). Maria była na pewno wspaniałą żoną i matką. Jezus kochał swoją matkę (Ew. Jana 19:27). Biblia nie daje nam podstaw do tego, aby wierzyć, że Maria była bezgrzeszna. Tak naprawdę Biblia daje nam wszelkie powody do tego, aby wierzyć, że Jezus Chrystus był jedyną Osobą, która nie była „zainfekowana” przez grzech i nigdy nie popełniła grzechu (Ks. Koheleta 7:20; List do Rzymian 3:23; 2 List do Koryntian 5:21; 1 List Piotra 2:22; 1 List Jana 3:5).

Doktryna niepokalanego poczęcia powstała wokół debaty, w jaki sposób Jezus Chrystus mógł się narodzić bez grzechu, skoro został poczęty we wnętrzu grzesznej kobiety. Sądzono, że Jezus odziedziczyłby grzeszną naturę od Marii, jako tej, która sama była grzeszna. W opozycji do niepokalanego poczęcia, biblijnym rozwiązaniem tego problemu jest zrozumienie, że Jezus sam był cudownie chroniony od zanieczyszczenia grzechem, kiedy przebywał w łonie Marii. Skoro Bóg byłby w stanie chronić Marię od grzechu czy nie mógłby chronić Jezusa od grzechu? Ponadto, uznanie Marii za bezgrzeszną nie jest ani konieczne, ani biblijne.

Kościół rzymsko-katolicki twierdzi, że niepokalane poczęcie jest konieczne, ponieważ bez niego, Jezus byłby obiektem swojej własnej łaski. Ta myśl brzmi tak – dla Jezusa, cudownie zachowanego od grzechu, co byłoby aktem łaski, znaczyłoby, że Bóg „sam siebie ułaskawi. Łaska jest daniem komuś czegoś, na co ten ktoś nie zasługuje. Bóg, dokonujący cudu zachowania Jezusa od grzechu, to nie „łaska”. Jezus nie mógł być „zainfekowany” grzechem. Był doskonałym i bezgrzesznym człowieczeństwem połączonym z bezgrzeszną boskością. Bóg nie może być „zainfekowany” czy doświadczony grzechem, ponieważ jest święty. Ta sama prawda dotyczy Jezusa. To nie wymagało „łaski”, by ochronić Jezusa przed grzechem. Będąc wcielonym Bogiem, Jezus był w swojej istocie „odporny” na grzech, nie podlegał mu.

Tak więc, doktryna niepokalanego poczęcia nie jest ani biblijna, ani konieczna. Jezus był w cudowny sposób poczęty w łonie Marii, która w tym samym czasie pozostała dziewicą. To jest biblijny pogląd na temat narodzenia z dziewicy. Biblia nawet nie sugeruje, że było coś niezwykłego w poczęciu Marii. Jeżeli badamy logicznie ten pogląd, matka Marii musiałaby zostać również poczęta w niepokalany sposób. W jaki sposób Maria mogłaby zostać poczęta bez grzechu, jeśli jej matka była grzeszna? To samo musiałoby zostać powiedziane na temat babci Marii, jej prababci itd. Tak więc, podsumowując, niepokalane poczęcie nie jest biblijnym nauczaniem. Biblia naucza na temat cudownego poczęcia Jezusa Chrystusa z dziewicy, a nie na temat niepokalanego poczęcia Marii.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest niepokalane poczęcie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries