settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest niemoralność seksualna?

Odpowiedź


W Nowym Testamencie, słowo najczęściej tłumaczone jako "niemoralność seksualna" to porneia. Słowo to jest również tłumaczone jako "rozpusta", "cudzołóstwo" i "bałwochwalstwo." Oznacza ono "wyrzeczenie się czystości seksualnej" i jest ono zasadniczo używane do opisania przedmałżeńskich relacji seksualnych. Od tego greckiego słowa pochodzi słowo pornografia, wywodzące się z koncepcji "sprzedawania się." Niemoralność seksualna jest "sprzedawaniem" czystości seksualnej i obejmuje każdy typ wyrażenia seksualnego poza granicami biblijnie zdefiniowanej relacji małżeńskiej (Ew. Mateusza 19.4-5).

Związek pomiędzy niemoralnością seksualną a cudzołóstwem jest najlepiej zrozumiana w kontekście 1 Koryntian 6.18, które mówi, "Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału." Ciała wierzących są "świątynią Ducha Świętego" (1 Koryntian 6.19-20). Kult pogańskich bożków często obejmował przewrotne i niemoralne akty seksualne dokonywane w świątyni fałszywego bóstwa. Gdy używamy naszych ciał dla celów niemoralnych, naśladujemy kult pogański, profanując świętą świątynię Boga aktami, które On nazywa obrzydliwymi (1 Koryntian 6.9-11).

Biblijne zakazy dotyczące niemoralności seksualnej są często połączone z ostrzeżeniami przed „nieczystością” (Rzymian 1.24; Galacjan 5.19; Efezjan 4.19). Greckie słowo to akatarsia, co oznacza „splugawiony, plugawy, ceremonialnie niezdatny.” Odnosi się do działań, które sprawiają, że dana osoba nie nadaje się do wejścia w obecność Boga. Jezus powiedział, "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Ew. Mateusza 5.8; por. Psalm 24.3-4). Nie jest możliwe, aby utrzymywać zdrową bliskość z Bogiem, gdy nasze ciała i dusze są oddane nieczystości wszelakiego rodzaju.

Seksualność jest Bożym projektem. On sam definiuje granice jej właściwego wykorzystania. Biblia jasno wskazuje, że seks został stworzony, aby sprawiał przyjemność jednemu mężczyźnie i jednej kobiecie, którzy są w przymierzu małżeńskim aż do dnia, gdy jedno z nich umrze (Ew. Mateusza 19.6). Seksualność jest Jego świętym darem ślubnym dla ludzi. Wszelkie wyrażanie go poza tymi ramami stanowi nadużycie Bożego daru. Nadużycie jest wykorzystaniem ludzi lub rzeczy w sposób w jaki nie były pierwotnie zaplanowane. Biblia nazywa to grzechem. Cudzołóstwo, seks przedmałżeński, pornografia i relacje homoseksualne są aktami poza Bożym planem, co czyni je grzechem.

Oto kilka powszechnych zarzutów wobec Bożych nakazów przeciwko niemoralności seksualnej:

1. To nie jest złe jeśli kochamy siebie wzajemnie. Biblia nie czyni rozróżnienia pomiędzy "kochaniem" a "niekochaniem" w relacjach seksualnych. Jedyne biblijne rozróżnienie jest pomiędzy ludźmi w związku małżeńskim i nie będących w związku małżeńskim. Seks w małżeństwie jest błogosławiony (1 Ks. Mojżeszowa 1.28); seks poza małżeństwem jest "nierządem" lub "niemoralnością seksualną" (1 Koryntian 7.2-5).

2. Czasy się zmieniają i to, co było złe w czasach biblijnych nie jest już uznawane za grzech. Większość fragmentów potępiających niemoralność seksualną również obejmowały zło takie jak chciwość, pożądanie, kradzież itp. (1 Koryntian 6.9-10; Galacjan 5.19-21). Nie mamy problemu w zrozumieniu, że te inne rzeczy są nadal grzechem. Boży charakter nie zmienia się wraz z opinią kultury (Ks. Malachiasza 3.6; 4 Ks. Mojżeszowa 23.19; Hebrajczyków 13.8).

3. Jesteśmy małżeństwem w oczach Boga. Ten argument sugeruje, że Bóg jest zezowaty. Błędem tego pomysłu jest to, że Bóg, który stworzył małżeństwo w pierwszej kolejności, cofnął Swoje własne polecenie, aby dostosować to, co wcześniej nazwał grzechem. Bóg ogłosił małżeństwo jako związek jednego mężczyzny z jedną kobietą na całe życie (Ew. Marka 10.6-9). Biblia często używa obrazu małżeństwa i przymierza małżeńskiego jako metafory do nauczania prawd biblijnych (Ew. Mateusza 22.2; Ks. Objawienia 19.9). Bóg bardzo poważnie traktuje małżeństwo, i Jego "oczy" dostrzegają niemoralność taką jaka jest, bez względu na to jak sprytnie ją przedefiniowaliśmy.

4. Nadal mogę mieć dobrą relację z Bogiem, ponieważ On mnie rozumie. Ks. Przyp. Salomona 28.9 mówi, "U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą." Sami siebie oszukujemy, gdy myślimy, że uparcie możemy wybierać grzech a Bóg nie będzie o to dbał. 1 Jana 2.3-4 zawiera poważne wyzwanie dla tych, którzy upierają się w tym sposobie myślenia: "A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma."

Hebrajczyków 13.4 jasno wyraża Boże oczekiwania wobec Jego dzieci: "Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg." Niemoralność seksualna jest zła. Krew Jezusa może oczyścić nas od wszelkiego rodzaju nieczystości, gdy pokutujemy i przyjmujemy Jego przebaczenie (1 Jana 1.7-9). Ale to oczyszczenie oznacza, że nasza stara natura- włączając w to niemoralność seksualną- zostaje skazana na śmierć (Rzymian 6.12-14; 8.13). Efezjan 5.3 mówi, "A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest niemoralność seksualna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries