settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi na temat nielegalnej imigracji?

Odpowiedź


Rzymian 13,1-7 bardzo jasno mówi, że Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa względem prawa ustanowionego przez rząd. Jedynym wyjątkiem jest, gdy prawo państwowe zmusza nas do nieposłuszeństwa względem przykazań bożych (Dzieje Apostolskie 5,29). Nielegalna imigracja jest złamaniem prawa ustanowionego przez rząd. Nie ma żadnych wzmianek w Piśmie, które wskazywały, że naród nie może ustanowić i korzystać z prawa imigracyjnego. Dlatego grzechem i buntem przeciwko Bogu jest nielegalne przekraczanie granic innego kraju.

Nielegalna imigracja jest dziś niewątpliwie kwestią kontrowersyjną w Stanach Zjednoczonych (i w niektórych innych krajach). Niektórzy argumentują, że prawo imigracyjne nie jest fair, że jest niesprawiedliwe a nawet dyskryminujące - co daje im usprawiedliwienie, aby imigrować w sposób nielegalny. Jednakże Rzymian 13,1-7 nie daje żadnego przyzwolenia do tego, aby łamać prawo tylko dlatego, że jest niesprawiedliwe. Kwestią nie jest to, czy prawo jest fair czy też nie. Jedyną biblijną przyczyną możliwości złamania prawa ustanowionego przez rząd jest sytuacja, gdy prawo to sprzeciwia się Słowu Bożemu. Gdy Apostoł Paweł pisał List do Rzymian, był pod autorytetem Imperium Rzymskiego, które było wówczas rządzone prawdopodobnie przez najbardziej okrutnego cesarzy w historii - Nerona. Za jego panowania funkcjonowało wiele niesprawiedliwych, krzywdzących czy wręcz rażąco złych praw. Jednak Paweł wciąż zachęcał chrześcijan do podporządkowania się prawu rządowemu.

Czy prawo imigracyjne Stanów Zjednoczonych jest niesprawiedliwe? Niektórzy tak myślą, jednak nie o to chodzi. Wszystkie rozwinięte kraje na świecie mają prawo imigracyjne, niektóre bardziej restrykcyjne niż USA a niektóre mniej. W Biblii nie znajduje się jakakolwiek wzmianka mówiąca o tym, że należy utrzymywać "otwarte granice" państwa czy też całkowicie "zamkniętych granic". Rzymian 13,1-7 daje rządowi prawo do tego, by karał tych co łamią prawo. Może to być więzienie, deportacja czy nawet coś bardziej dotkliwego, rząd ma prawo ustanowić odpowiednią karę.

Większość nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych przybywa w celu osiągnięcia lepszego życia, zabezpieczenia rodziny i ucieczki od biedy. Są to dobre cele i motywacje. Jednak niebiblijnym postępowaniem jest łamanie prawa, aby osiągnąć coś "dobrego". Dbanie o biednych, sieroty i wdowy jest czymś co Biblia nam nakazuje (Galacjan 2,10; Jakub 1,27; 2,2-15). Jednakże biblijny nakaz, że mamy troszczyć się o tych którym się nie wiedzie nie oznacza, że możemy łamać prawo aby okazać naszą troskę. Wspieranie, zachęcanie i umożliwianie działań nielegalnym imigrantom jest również łamaniem Bożych zasad. Ci co pragną emigrować do innego kraju, zawsze powinni przestrzegać prawa imigracyjnego danego kraju. Może to prowadzić do opóźnień i frustracji, jednak to nie może być postrzegane jako prawo do złamania prawa.

Jakie jest biblijne rozwiązanie w kwestii nielegalnej imigracji? To proste ... nie rób tego; przestrzegaj prawa. Skoro nieposłuszeństwo nie jest biblijną opcją, co można zrobić odnośnie niesprawiedliwego prawa imigracyjnego? Jest to w rękach obywateli, aby zmienić prawo imigracyjne. Jeśli jesteś przekonany, że prawo imigracyjne jest niesprawiedliwe, zrób wszystko to co jest legalne i w twojej mocy, aby to prawo zmienić: módl się, pisz petycje, głosuj, protestuj w sposób pokojowy, itp. Jako chrześcijanie powinniśmy być pierwszymi, którzy chcą zmienić niesprawiedliwe prawo. W tym samym czasie powinniśmy wyrażać nasze poddanie Bogu poprzez przestrzeganie prawa, które rząd ustanowił w swoim autorytecie nad nami.

"Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, Czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga." (1 Piotra 2,13-16)

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi na temat nielegalnej imigracji?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries