settings icon
share icon
Pytanie

Co oznacza 'święć się imię Twoje' w Modlitwie Pańskiej?

Odpowiedź


Modlitwa Pańska opisana w Ew. Mateusza w 6 rozdziale zaczyna się od "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje" (Ew. Mateusza 6.9). "Święć się" oznacza czynić świętym lub oddzielić to lub uświęcić to. Jezus nauczał swoich naśladowców, aby modlili się by Bóg Ojciec "święcił" swoje imię. Co ważne, ta prośba jest na pierwszym miejscu. Niezwykle ważne jest, aby Bóg święcił swoje imię.

W jaki sposób chcemy, aby Bóg uświęcił swoje imię? W jaki sposób Jego imię jest oddzielone czy uczynione świętym? Jeden autor wyjaśnia to jako prośbę do Boga, aby w widoczny sposób przejawiał swoją świętość i chwałę (Albert Mohler w The Prayer That Turns the World Upside Down: The Lord’s Prayer as a Manifesto for Revolution, s.61). Bóg okazuje swoją świętość w świecie poprzez kształtowanie świętych ludzi, którzy będą wzywali Jego imienia, głosili ewangelię i dokonywali dobrych uczynków (Efezjan 2.10).

Nikt nie chce, aby jego imię było zapomniane, źle wypowiedziane lub niepoprawnie zapisane. Nasze imiona są częścią naszej tożsamości i indywidualną wartością. Doceniamy "dobre imię", tzn. nienaganną reputację. W podobny sposób, Boże imię mówi o Jego tożsamości, Jego charakterze i Jego czynach. Gdy Dawid mówi, "Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje" odnosi się do Bożego postępowania uświęcającego Jego imię w sposób w jaki On nas prowadzi (Psalm 23.3; por. Ks. Izajasza 48.9-11 oraz Ks. Ezechiela 20.14). Boże imię- Jego charakter i reputacja- muszą być oddzielone jako święte w tym świecie i to jest to o co Jezus naucza nas się modlić.

Prośba "święć się imię twoje" pochodzi początkowo z Modlitwy Pańskiej. Od razu Jezus odsuwa skupienie na nas i zwraca naszą uwagę na Boga. To dotyczy Jego, Jego świętości i Jego dzieła w świecie. Jezus nauczał nas, abyśmy zaczynali nasze modlitwy od uznania Boga do którego się modlimy. On jest kochającym Ojcem, który zaprasza nas do swojej obecności. On szczerze troszczy się o nas. Bóg jest święty i godzien wszelkiej czci i naszym pierwszym priorytetem jest modlitwa, by świat zobaczył jak On jest święty i chwalebny.

Przy innej okazji, Jezus modlił się o swoich uczniów: "Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat; i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie" (Ew. Jana 17.15-19). Słowo "poświęć" w Arcykapłańskiej Modlitwie Jezusa jest tłumaczeniem tego samego greckiego słowa przetłumaczonego jako „święć się” w Ew. Mateusza 6:9. Jezus modlił się szczególnie o swoich uczniów, ale również o tych, którzy uwierzą w niego poprzez ich zwiastowanie ewangelii- co oznacza wszystkich, którzy złożą swoją wiarę w Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 17.20). Jako dzieci Boże (Ew. Jana 1.12), jesteśmy powołani do bycia świętymi jak i On jest święty (1 Piotra 1.16).

1 Piotra 3.15 mówi nam, "Chrystusa zaś czcijcie w sercach waszych jak waszego Pana." Czcijcie w tym wersecie jest innym tłumaczeniem greckiego słowa "święć się". Jednym ze sposobów w jaki święcimy Boże imię jest rozpoznanie Jezusa jako Pana i życie tak, by wywyższać Boga. Skłaniamy nasze serca ku Niemu, składamy nasze nadzieje w Nim, jesteśmy Jemu posłuszni i opowiadamy o Nim innym ludziom. Podążajmy za przykładem modlitwy Jezusa i oby "święć się imię twoje" było prawdziwym pragnieniem naszych serc.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co oznacza 'święć się imię Twoje' w Modlitwie Pańskiej?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries