settings icon
share icon
Pytanie

Czy natrętne myśli są grzechem? Czy spontanicznie występujące myśli o przemocy, seksualności czy bluźnierstwie są grzechem?

Odpowiedź


Prawie każdy, w tym czy innym momencie, doświadczył natrętnych myśli. Te mimowolne, niechciane obrazy, wyrażenia czy impulsy są niesamowicie powszechne. Spontaniczne i natrętne myśli o przemocy wobec dzieci czy zwierząt, niestosowne zachowania seksualne czy bluźnierstwo mogą być niesamowicie rozpraszające czy nawet sprawiać, że niektórzy zaczną poddawać w wątpliwość swoje nawrócenie. Ale czy są one w ogóle grzechem?

Bóg nie jest zaskoczony natrętnymi myślami. On zna wszystkie nasze myśli- świadome i inne (Psalm 139.2). On również zna słabość ludzkiego umysłu- "Pan zna myśli ludzi, Bo są marnością" (Psalm 94.11). Jednym z największych obaw odnośnie bluźnierczych natrętnych myśli jest to, że Bóg tego nie przebaczy. Bóg wie, że niegodziwiec będzie bluźnił (Psalm 10.4), ale On jest zawsze przygotowany, by przebaczać- "Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! (Ks. Izajasza 55.7). Co więcej, Bóg jest świadomy różnicy pomiędzy przekonaniami niegodziwego serca a przelotnymi myślami kogoś, kto go zna i naśladuje (1 Kronik 28.9). "Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze nad wszelki miecz o dwu ostrzach. Dlatego przenika aż tam, gdzie duch styka się z duszą, a szpik ze stawem kości, i osądza najskrytsze pragnienia i zamysły ludzkiego serca" (Hebrajczyków 4.12; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

Bóg obdarzył nas narzędziami do zwalczania natrętnych myśli. Psalm 139.23-24 zachęca nas, abyśmy poddali swoje serca i myśli Bogu. On może określić, czy jest w nich coś niszczącego dla nas, co powinno być przepracowane. Jeśli myśli są rzeczywiście nieproszone i spontaniczne, 2 Koryntian 10.3-5 wyjaśnia co należy następnie uczynić: "i chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi." Bluźniercze, szkodliwe i dewiacyjne myśli i skłonności są częścią duchowej walki, i potrzebujemy Bożej pomocy, aby je zwalczać. Poprzez studiowanie Pisma Świętego, utwierdzanie naszych umysłów w prawdzie, zapamiętywanie fragmentów Biblii, możemy znacznie zmniejszyć lub nawet pokonać natrętne myśli- "Ilekroć troski mnożą się w mym sercu, tylekroć Twa pociecha uspokaja mą duszę" (Psalm 94.19; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

Natrętne myśli niekoniecznie są grzechem- nawet te bluźniercze. Nasze umysły są słabe i często poddają się temu światu, który nas otacza. Ale świadome wystawianie się na bluźnierstwo, przemoc i innego rodzaju zła mogą być grzechem. Im bardziej otaczamy się światowymi rzeczami, tym bardziej świat przenika nasze myśli. Zamiast tego, powinniśmy koncentrować się na tym co chwalebne, prawdziwe i czyste (Filipian 4.8). Jeśli napełniamy się dobrem, Bóg będzie nas błogosławił: "Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Ani nie stoi na drodze grzeszników. Ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. A wszystko, co uczyni, powiedzie się" (Psalm 1.1-3).

Czasem natrętne myśli mogą być czymś więcej niż kwestią duchowości. Jeśli zapamiętywanie Pisma Świętego i modlitwa znacząco nie zmniejszają wpływu szkodliwych myśli i skłonności, to może oddziaływać chemia własnego ciała. Natrętne myśli są symptomem między innymi zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, depresji poporodowej czy zespołu deficytu uwagi. Tak jak Bóg zapewnił nam wykwalifikowanych pracowników do pomocy w sprawach duchowych, tak również zapewnił nam lekarzy i doradców, aby pomagali nam w sprawach fizycznych. Jeśli natrętne myśli stają się szczególnie wyniszczające pamiętaj, że "droga odwieczna" (Psalm 139.24) może wymagać pokory, aby przyjść i prosić o pomoc.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy natrętne myśli są grzechem? Czy spontanicznie występujące myśli o przemocy, seksualności czy bluźnierstwie są grzechem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries