settings icon
share icon
Pytanie

Czy możliwe jest nowo narodzenie dziewictwa/ czy nowo narodzona osoba może odzyskać utracone dziewictwo?

Odpowiedź


‘Odnowione dziewictwo’ jest twierdzeniem, że po uprawianiu seksu, osoba może odzyskać utracone dziewictwo poprzez duchową odnowę (nowo narodzenie), złożenie przysięgi czystości do małżeństwa i proszenie Boga o przebaczenie. Niektóre kobiety rozwinęły koncepcję ‘odnowionego dziewictwa’ tak daleko, że zgadzają się na operację, która ma sprawić, że kobieta ponownie (w sensie fizycznym) stanie się „dziewicą.”

Presja wywierana na niektórych chrześcijanach, aby mieli ‘odnowione dziewictwo’ jest najprawdopodobniej podyktowana obawą przed potępieniem przez braci i siostry w Chrystusie, a być może obawą, przed samym Bogiem, że nie zaakceptuje On osoby, która dopuściła się seksu przedmałżeńskiego. Żaden z tych dylematów nie powinien nas jednak martwić, ponieważ Bóg ofiaruje swoje przebaczenie i łaskę dla wszystkich, którzy o to go proszą szczerym sercem (1 Jana 1.9). Nie musimy sami się starać odnowić coś, co Bóg już w nas duchowo odnowił.

Biblia mówi, że gdy doświadczamy nowo narodzenia, stajemy się nowymi stworzeniami, nasze dawne „ja” umiera i odchodzi, i dostępujemy nowego życia w Duchu Świętym (2 Koryntian 5.17). Oznacza to, że Bóg nie pamięta już naszych dawnych przewinień (Ks. Jeremiasza 31.34), a dotyczy to także utraty naszego dziewictwa przed ślubem. Nasze grzechy zostają oddalone od nas jak wschód od zachodu (Psalm 103.12). Nie ulega żadnej wątpliwości, że Bóg przebaczy seks przedmałżeński. Boża miłość nie jest ograniczona błędami, jakich dopuszcza się dana osoba.

Mimo jednak, że nasze grzechy już na nas nie ciążą, to jednak nadal istnieją realne konsekwencje tego czynu. Gdy doszło już do współżycia seksualnego, to już się to stało. Zatem, nie jest możliwe by twierdzić można odnowić dziewictwo, podobnie jak nie można odwrócić konsekwencji innych popełnionych grzechów. To co jednak możemy pozostawić „za sobą”, to poczucie winy związane z dopuszczeniem się seksu przedmałżeńskiego. Ten rodzaj winy może sprawić, że zaczniemy wątpić w Boże przebaczenie, ponieważ nie potrafimy sobie przebaczyć. Możemy być oskarżani naszymi złymi emocjami i czuć, że nie jesteśmy godni doświadczyć przebaczenia. Taka sytuacja wynika z kilku powodów. Po pierwsze nasza świadomość przemawia przeciwko przebaczeniu. Świadomość rozprawia się z poczuciem winy i skazaniem, a nie łaską i miłosierdziem. Po drugie, szatan jest oskarżycielem (Ks. Objawienia 12.10), i uczyni wszystko co jest w jego mocy, aby zasłonić miłość i łaskawość Boga.

Ale szatan jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Ew. Jana 8.44). Gdy sobie uświadomimy, że jego celem jest sparaliżowanie nas poczuciem winy, to możemy odrzucić wszystkie te kłamstwa, opierając się na obietnicy Pisma Świętego, prawdziwie wierząc, że umarliśmy dla grzechu, i rozpoczynamy nowe życie dla Boga w Chrystusie (Rzymian 6.11).

Pomyśl o apostole Pawle- który przepełniony gniewem przeciwko Chrystusowi i „dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pańskim” (Dzieje Apostolskie 9.1), był przepełniony bluźnierstwem i bezbożnością, a jednak Bóg mu przebaczył i uczynił go wybranym naczyniem do głoszenia ewangelii całemu światu. Paweł mówi Koryntianom, że mimo, iż niektórzy z nich stali się rozpustnikami, cudzołożnikami, męskimi prostytutkami, homoseksualistami, złodziejami, pijakami, chciwcami i oszczercami (1 Koryntian 6.9-12), to nieskończona dobroć i dar łaski Bożej sprawił, że zostali obmyci z brudu i winy za ich grzechy, usprawiedliwieni sprawiedliwością Chrystusa, uświęceni Duchem Świętym i obdarzeni drogocenną łaską Chrystusa, stając się świętymi i doskonałymi w oczach Boga. Jak możemy trzymywać się poczucia winy, gdy znamy Boże przebaczenie w Chrystusie?

Zamiast szukać ‘odnowionego dziewictwa’ chrześcijanie, którzy popełnili grzech seksu przedmałżeńskiego, powinni powierzyć się Bogu, aby uchronić się przed wszelkimi praktykami seksualnymi do czasu małżeństwa. Twierdzenie mówiące o ‘odnowionym dziewictwie’ nie ma podstaw biblijnych. Zawierzenie całym sercem w Boże całkowite przebaczenie i postanowienie, że będę żył/-a sprawiedliwie i w taki sposób, by podobać się Bogu- jest jak najbardziej biblijne.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy możliwe jest nowo narodzenie dziewictwa/ czy nowo narodzona osoba może odzyskać utracone dziewictwo?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries