settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest największy grzech?

Odpowiedź


Jeśli porównamy grzech ze świętością Boga, to każdy grzech jest taki sam. Każdy grzech, od złości do morderstwa, od niewinnego kłamstwa po cudzołóstwo, doprowadzi do wiecznego potępienia (Jakuba 4.17; Rzymian 6.23). Każdy grzech, nieważne jak "mały", sprzeciwia się naturze i woli nieskończonego i wiecznego Boga i zatem zasługuje na nieskończoną i wieczną karę (Ks. Izajasza 13.11). W tym sensie, nie ma "większego" grzechu.

Nie tylko Bóg nienawidzi grzechu, ponieważ jest wbrew Jego woli dla nas, ale również dlatego, że grzech oddziela nas od Boga (Ks. Izajasza 59.2; Ks. Jeremiasza 5.25). Bóg nie chce, abyśmy byli oddzieleni od Niego. Dzięki Bogu, On zapewnił nam drogę "oczyszczenia nas od wszelkiej nieprawości" (1 Jana 1.8-10) poprzez swojego Syna, Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 3.17). 1 Tymoteusza 2.4 mówi, że nasz Ojciec Niebiański "chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy." Twój grzech nie musi równać się Twojemu potępieniu- nieważne jak źle się z tym czujesz (zobacz Rzymian 8.1).

Tak jak nie ma zbyt małego grzechu godnego kary, tak nie ma zbyt "dużego" grzechu jakiego Bóg nie może wybaczyć. Gdy pokutująca prostytutka przyszła do Jezusa, odnalazła łaskę; Jezus wówczas powiedział do świadków tego wydarzenia, "Odpuszczono jej liczne grzechy..." (Ew. Łukasza 7.47). Jezus umarł by zapłacić karę za grzech (Ew. Jana 3.16; 1 Jana 2.2). 2 Koryntian 5.21 mówi nam, że "On tego [Jezusa], który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą." Dla wierzącego, nie ma grzechu, którego Jezus by nie zakrył; nie ma grzechu, którego Bóg nie byłby w stanie przebaczyć, nawet jeśli uznajemy ten grzech za "najgorszy" (zobacz 1 Tymoteusza 1.15).

Prawdą jest, że niektóre grzechy mają większe ziemskie konsekwencje niż inne. Morderstwo, na przykład, będzie miało znacznie gorszy efekt niż skrywanie prywatnej nienawiści. Chroniczny kłamca w pozycji autorytetu będzie miał większy efekt negatywny niż dziecko, które oszukuje matkę, że przed obiadem kradnie ciasteczka. Grzech jest grzechem, ale może mieć inne stopnie nasilenia i niektóre grzechy prowadzą do gorszych kar niż inne w tym świecie.

Jako wierzący, powinniśmy nienawidzić grzechu tak bardzo jak Bóg. "Synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności" (1 Tesaloniczan 5.5). Bóg oddzielił nas abyśmy byli "narodem świętym, ludem przeznaczonym na własność dla Boga" (1 Piotra 2.9). Świętość nie jest zdobyta własną pracą; raczej jest dana przez Ducha Świętego ponieważ to On nas uświęca (2 Tesaloniczan 2.13; 1 Piotra 1.15-16). Chrześcijanie będą nadal grzeszyć, lecz Bóg obiecał nam pomóc w walce o sprawiedliwość (1 Koryntian 1.8).

Nie popadajmy w pułapkę porównywania grzechów, osądzania innych o "większe" grzechy niż nasze lub używanie pozornej trywialności jednego grzechu przeciwko drugiemu jako pretekstu, aby to zrobić. Twoją pierwszą troską powinien być własny grzech- a nie grzech wokół Ciebie (Ew. Mateusza 7.4-5). Bożym standardem nie jest to jak dobrze wypadasz na tle innych ludzie, ale jak dobrze wypadasz na tle Chrystusa.

Grzech każdej osoby jest odbiciem tego co jest w jej sercu (Ew. Mateusza 12.34) i przejawia się poprzez jego myśli, słowa i czyny. Bóg osądza wszystkie te aspekty naszego życia i będzie sprawiedliwie, jednak miłosiernie, dyscyplinował swoje dzieci, gdy popadną w grzech (Ks. Przyp. Salomona 3.11-12; Hebrajczyków 12.5-11). Boża dyscyplina może przyjąć różnorodne formy, w zależności od sytuacji każdej z osób, przynosząc upamiętanie czy odnowienie relacji z Bogiem. Na koniec, wierzący który grzeszy doświadcza dyscyplinowania wówczas wyjdzie z silniejszą wiarą, odnowioną relacją z Bogiem, mądrością doświadczenia i cierpliwością (Jakuba 1.2-4).

Czy istnieje "gorszy" grzech? Ziemskie konsekwencje różnych grzechów różnią się, ale niebiańska perspektywa jest inna. 1 Koryntian 6.9-10 podaje listę kilku grzechów, które będą powstrzymywać osobę od odziedziczenia królestwa Bożego. Na tej liście są niektóre grzechy, które ludzie lubią oceniać jako "gorsze" od innych, jednak Paweł traktuje je wszystkie na równi obciążające. To samo jest prawdą w Ks. Objawienia 21.8, lista grzechów, które skazują ludzi na jezioro ognia, to np. kłamstwo, które znajduje się obok czarów i cudzołóstwa. Każdy grzech jest na równi zły w oczach Boga; standardem jest chwalebna doskonałość Jego Syna, i każdemu z nas tego brakuje (Rzymian 3.23). Potrzebujemy sprawiedliwości Chrystusa i chwalenia Go, to jest to co On nam zapewnia, gdy wierzymy (Rzymian 3.26; 4.5). W końcowej analizie, możemy powiedzieć, że "najgorszym" grzechem jest niewiara. Odrzucenie Zbawiciela jest przyjęciem kary za własny grzech. Ale żaden grzech nie potępi narodzonego na nowo wierzącego w Jezusa Chrystusa, ponieważ kara już została zapłacona (1 Piotra 2.24).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest największy grzech?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries