settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są największe cuda w Biblii?

Odpowiedź


Największe cuda w Biblii dowodzą wielkości i mocy Boga. "Tyś Bogiem, który czyni cuda; Dałeś poznać narodom moc swoją" (Psalm 77.15). Cud jest niezwykłą manifestacją Bożej mocy, w której Bóg interweniuje w ludzkie sprawy. Cuda ukazują Bożą moc, budzą zdumienie i działają jako znaki, które dowodzą, kim jest Bóg lub potwierdzają Jego przesłanie dla świata. Cud jest nadprzyrodzonym wydarzeniem, które ujawnia lub potwierdza konkretne Boże przesłanie.

Dzieci Izraela widziały wiele cudów podczas swojej wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Wydarzenia te, w tym niektóre z największych cudów w Biblii, potwierdziły im, że podążają za Jedynym Prawdziwym Bogiem: "On jest twoją chwałą i On jest twoim Bogiem, który dokonał z tobą tych wielkich i strasznych rzeczy, jakie oglądały twoje oczy" (5 Ks. Mojżeszowa 10.21; tłum. Biblia Warszawska).

Zestawienia największych cudów w Biblii różnią się w zależności od tego, kogo zapytamy. Czy największym cudem w Biblii jest to, że słońce zatrzymało się dla Jozuego (Ks. Jozuego 10.12-14)? Czy rozstąpienie się Morza Czerwonego (2 Ks. Mojżeszowa rozdział 14)? Czy jest to przesunięcie się cienia słońca o dziesięć kroków wstecz (Ks. Izajasza 38.7-8)? Zmartwychwstanie Chrystusa (Ew. Mateusza 28.1-8)? Nakarmienie 5000 ludzi (Ew. Marka 6.35-44)? A może największym cudem w Biblii jest stworzenie świata (1 Ks. Mojżeszowa rozdział 1).

Można by argumentować, że największym cudem w Biblii jest przejście przez Morze Czerwone. Zakres i historyczne znaczenie tego cudu są naprawdę niesamowite, a wydarzenie to jest często wskazywane przez innych pisarzy biblijnych jako dowód Bożej mocy i dobroci (np. Ks. Jozuego 24.6; Ks. Nehemiasza 9.11; Psalm 66.6; 136.13; Ks. Izajasza 43.16; 51.15; Hebrajczyków 11.29). Równie mocnym argumentem może być zmartwychwstanie Pana Jezusa, bez którego nasza wiara jest daremna (1 Koryntian 15.17). A cud słońca i księżyca stojących w miejscu jest naprawdę zdumiewający.

Każdy cud z definicji jest wielki i prawdopodobnie niemożliwe jest obiektywne zidentyfikowanie największych cudów w Biblii. Oto jednak kilka cudów, które prawdopodobnie powinny znaleźć się na liście największych:

Cuda nad naturą

- Rozstąpienie się Morza Czerwonego (2 Ks. Mojżeszowa rozdział 14)

- Jonasz i wielka ryba (Ks. Jonasza 1.17)

- Narodziny Jezusa z dziewicy (Ew. Mateusza 1.18-25)

- Przetrwanie Daniela w jaskini lwów (Ks. Daniela 6.21-22)

- Zachowanie Szadracha, Meszacha i Abednego w piecu ognistym (Ks. Daniela 3.25)

- Chodzenie Jezusa po wodzie (Mateusza 14:25-27)

- Uspokojenie burzy przez Jezusa (Mateusza 8:23-27)

Cuda uzdrowienia

- Uzdrowienie przez Jezusa syna dostojnika (Ew. Jana 4.46-47), trędowatego (Ew. Marka 1.40-45), paralityka (Ew. Mateusza 9.1-8) i kobiety z upływem krwi (Ew. Łukasza 8.43-48).

Cuda nad siłami demonicznymi

- Wyrzucenie przez Jezusa wielu duchów nieczystych (Ew. Marka 1.23-28; Ew. Mateusza 8.28-34)

Cuda zaopatrzenia

- Boże zaopatrzenie w mannę (2 Ks. Mojżeszowa 16.4)

- Przemiana wody w wino przez Jezusa (Ew. Jana 2.7-9)

- Nakarmienie tłumów przez Jezusa (Ew. Mateusza 14.19-20; 15.36-37)

Cuda zmartwychwstania

- Wskrzeszenie przez Eliasza syna wdowy z Sarepty (1 Ks. Królewska 17.17-24)

- Wskrzeszenie przez Elizeusza syna Szunamitki (2 Ks. Królewska 4.18-37)

- wskrzeszenie przez Jezusa syna wdowy z Nain (Ew. Łukasza 7.11-18), córki Jaira (Ew. Łukasza 8.52-56) i Łazarza (Ew. Jana 11)

- Wskrzeszenie Tabity przez Piotra (Dz. Apostolskie 9.36-43)

- Wskrzeszenie Eutychusa przez Pawła (Dz. Apostolskie 20.7-12)

- Zmartwychwstanie Jezusa (Łukasza 24.1-7)

Jest jeszcze jeden cud, który musimy umieścić na liście największych cudów Biblii. Jest to cud, który zdarza się każdego dnia, gdy Bóg przyjmuje zbuntowanego grzesznika, przebacza mu jego grzech, daje mu życie, obdarza go łaską, adoptuje go jako dziecko i pieczętuje go na wieczność - wszystko to z powodu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chwalmy Pana za cud zbawienia!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są największe cuda w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries