settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest najstarsza-religia?

Odpowiedź


Najstarszą religią na świecie jest oddawanie czci Jedynemu Prawdziwemu Bogu, zgodnie z 1 Ks. Mojżeszową 4.26: „… Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.” Imię, którego wzywali, brzmiało Jahwe (z Łaciny jako „Jehowa”). Fakt, że „zaczęli” wzywać tego imienia, wskazuje na zmianę w społeczeństwie - po raz pierwszy ludzie organizowali się i identyfikowali jako czciciele Boga. Stało się to za życia Enosza, wnuka Adama ze strony Seta, około 250 lat po wydaleniu pierwszej pary z Edenu.

O tej wczesnej formie uwielbienia nie mamy żadnych informacji dotyczących formalnych instrukcji od Boga ani ustalonych tradycji, w jaki sposób ludzie oddawali Bogu cześć. Możemy założyć, że w grę wchodziło składanie ofiar, ponieważ Kain i Abel rozumieli potrzebę składania osobistych ofiar już od poprzedniego pokolenia (1 Ks. Mojżeszowa 4. 3–4).Wszystkie Księgi Mojżeszowe mówią nam o tej pierwszej „religii”, że znali imię Boga i wzywali Go.

Szatan psuje i dzieli. Nie minęło zbyt dużo czasu, zanim czysta religia wzywania imienia Boga została skażona bałwochwalstwem i podzielona na dosłownie setki religii. Do czasów Noego imię Boże zostało prawie zapomniane, a „wszelkie jego [człowieka] myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe” (1 Ks. Mojżeszowa 6.5). Następnym razem, gdy czytamy o kimś kto wzywa imienia Boga, jest fragment z 1 Ks. Mojżeszowej 12.8; to wtedy Abraham „zbudował ołtarz Panu i wzywał imienia Pana”.

Najstarszą religią pogańską, której mamy dowody istnienia zorganizowanego wyznania, jest religia egipska. Kultura egipska ze swoimi licznymi bogami była już dobrze ugruntowana w czasach opisanych w późniejszej części 1 Ks. Mojżeszowej oraz 2 Ks. Mojżeszowej. Abraham miał do czynienia z bogatym, rozwijającym się Egiptem i jego faraonem (1 Ks. Mojżeszowa 12.10 i następne).

W czasach Mojżesza w XV wieku p.n.e. Pan ponownie objawił Izraelitom swoje imię (2 Ks. Mojżeszowa 3.14) i ustanowił ich religię. Elementem powołania ludzi do relacji z Bogiem i wzywania imienia Jahwe było porzucenie wszystkich innych bożków (2 Ks. Mojżeszowa 20. 3–4). W pogańskim, politeistycznym świecie, monoteizm Hebrajczyków wyróżniał się niczym światło w ciemnym miejscu.

Religia, którą znamy jako chrześcijaństwo, jest w rzeczywistości kontynuacją planu Bożego wobec Izraelitów. Ewangelia jest „... mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,” (Rzymian 1.16). Tak więc historia świata obejmuje cykl objawienia się Boga ludzkości, odejścia człowieka od tej wiedzy i Bożego odnowienia tej prawdy. Śledząc tę linię prawdy aż do jej początku z 1 Ks. Mojżeszowej 4.26 i obietnicy z 1 Ks. Mojżeszowej 3.15, można by nawet powiedzieć, że uwielbienie Boga w Chrystusie jest najstarszą religią świata.

\

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest najstarsza-religia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries