settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest zjawisko nadprzyrodzoności?

Odpowiedź


Nadprzyrodzoność jest zasadniczo światopoglądem, który obejmuje więcej niż to, co można zaobserwować i przetestować za pomocą nauk przyrodniczych. Nadprzyrodzoność dopuszcza możliwość istnienia zjawisk nadprzyrodzonych.

Obecnie wielu ludzi, a zwłaszcza tych, którzy są przesiąknięci naukami ścisłymi, wyznaje filozofię zwaną naturalizmem, która jest przekonaniem, że wszystko jest wynikiem czysto naturalnych procesów. Podczas gdy ludzie przednowożytni często przypisywali zjawiska naturalne (deszcz lub suszę, erupcję wulkanu, plagę szarańczy, grzmoty itp.) bezpośrednio działaniom Boga (lub bogów), współcześni ludzie wiedzą, że są to po prostu zjawiska naturalne, które można wyjaśnić naukowo. Ci, którzy wyznają filozofię naturalizmu, idą dalej niż tylko uznawanie naturalnych przyczyn pewnych zdarzeń; z definicji wykluczają Boga i zjawiska nadprzyrodzone. Przyczyny nadprzyrodzone są przez nich odrzucane jako niemożliwe.

Z drugiej strony, nadprzyrodzoność dopuszcza możliwość ingerencji nadprzyrodzonej - to znaczy, że na świecie istnieje coś więcej niż to, co można znaleźć w naturze lub co można zaobserwować i udowodnić za pomocą nauk ścisłych. Bóg, anioły, demony i duch ludzki są częścią świata nadprzyrodzonego, dlatego też możliwe są cuda. Dla kogoś, kto trzyma się filozofii naturalistycznej, zaistnienie cudu jest wykluczone jako rzecz oczywista. Dla kogoś, kto wyznaje nadprzyrodzoność, cud jest możliwym wyjaśnieniem niewyjaśnionego zdarzenia.

Ci przedstawiciele nauk ścisłych, którzy są wrogo nastawieni do religii i zjawisk nadprzyrodzonych, często stawiają naukę w sprzeczności z nadprzyrodzonością. Nie ma jednak wewnętrznego konfliktu między nauką a nadprzyrodzonością. Nauka może opisać nam, w jaki sposób Bóg czyni pewne rzeczy. Żyjemy w uporządkowanym wszechświecie, w którym Bóg ustanowił prawa natury rządzące normalnym biegiem wydarzeń. Wybuch wulkanu można przypisać naturalnym przyczynom, które można wyjaśnić naukowo. Jednocześnie erupcja może być również przypisana celom Boga, mieszcząc się w ogólnym pojęciu "Opatrzności Bożej". W ostatnich latach starano się wyjaśnić plagi egipskie poprzez identyfikację przyczyn naturalnych. Nawet gdyby udowodniono, że plagi były wynikiem zjawisk naturalnych, nie wykluczyłoby to faktu, że Bóg może posłużyć się przyczynami naturalnymi, aby zrealizować swoje cele.

Nadprzyrodzone jest ponad i poza prawami natury (jak zmartwychwstanie Jezusa). Cud jest zawsze nadprzyrodzony. Cud to zdarzenie, w którym Bóg interweniuje i narusza "prawa" natury, aby dokonać czegoś, co nigdy nie mogłoby się wydarzyć "naturalnie". Nie oznacza to jednak, że cudu nie można zweryfikować za pomocą badań naukowych. Po zmartwychwstaniu Jezusa (wydarzeniu nadprzyrodzonym), zaprosił On Tomasza, aby zweryfikował jego skutki za pomocą naturalnych środków - badając rany, które wciąż były widoczne (zob. Ew. Jana 20.24-29).

Chrześcijanie są z definicji nadnaturalistami, ale to nie znaczy, że nie mogą być również naukowcami, którzy działają z wielką kompetencją w świecie przyrody. Johannes Kepler, wraz z wieloma innymi pionierskimi naukowcami, był nadnaturalistą. Kepler napisał kiedyś: "Ja tylko myślałem po Bożemu. Ponieważ my, astronomowie, jesteśmy kapłanami najwyższego Boga w odniesieniu do księgi natury, korzystne jest, abyśmy myśleli nie o chwale naszych umysłów, ale przede wszystkim o chwale Boga". Chrześcijanie potwierdzają, że Bóg jest Stwórcą i że stworzenie jest aktem nadprzyrodzonym, ale że Bóg zaprojektował wszechświat tak, aby działał w uporządkowany sposób. To właśnie ten porządek i projekt umożliwiają studiowanie nauki.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest zjawisko nadprzyrodzoności?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries