settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o muzyce?

Odpowiedź


Muzyka jest nieodłączną częścią każdego społeczeństwa. Dźwięki śpiewu gardłowego w Mongolii i na Syberii są tak samo ważne dla ich kultur, jak Bach dla kultur europejskich lub pieśni i tańce napędzane bębnami dla kultur rdzennych Amerykanów. Ponieważ muzyka jest tak ważną częścią życia, nie powinno dziwić, że Biblia wiele o niej mówi; w rzeczywistości najdłuższą księgą w Biblii jest księga z pieśniami - Psalmy.

Psalmy stanowią ponad 7 procent Starego Testamentu. Oprócz Psalmów istnieją inne księgi poświęcone pieśniom i poezji, takie jak Pieśń nad Pieśniami Salomona, Ks. Kazn. Salomona i inne. W Nowym Testamencie mamy teksty pieśni zapisane w Ks. Objawienia 5, 7 i 15; wzmiankę o śpiewie Jezusa i uczniów w Ew. Mateusza 26.30; oraz przykład śpiewu apostołów w Dz. Apostolskich 16.25. Wiele osób uważa również Magnificat Marii w Ew. Łukasza 1.46-55 i obwieszczenie aniołów w Ew. Łukasza 2.14 za pieśni. Kościół jest zachęcany do komunikowania się ze sobą "przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu" (Efezjan 5.19).

Muzycy i muzyka w Starym Testamencie
Pierwsza wzmianka o muzyku w Biblii znajduje się w 1 Ks. Mojżeszowej 4.21. Jubal był czwartym pokoleniem od Adama przez Kaina, "który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie". Inne wczesne odniesienia do muzyki obejmują 2 Ks. Mojżeszową 15, w której opisano Mojżesza i Izraelitów śpiewających pieśń zwycięstwa po zniszczeniu armii egipskiej w Morzu Czerwonym. W tym czasie siostra Mojżesza, Miriam, prowadziła izraelskie kobiety "z tamburynami i tańcem" podczas śpiewu. Kiedy Jefta powrócił z bitwy, córka Jeftego spotkała się z nim z bębnami i tańcem w Ks. Sędziów 11.34. Zwycięstwa Dawida również świętowano pieśnią w 1 Ks. Samuela 18.6-7.

Dwie z najważniejszych postaci Starego Testamentu pisały pieśni: Mojżesz i Dawid. Biblia odnotowuje trzy pieśni Mojżesza: pieśń śpiewaną po zniszczeniu armii faraona (2 Ks. Mojżeszowa 15.1-18); pieśń opowiadającą o wierności Boga i buncie Izraela, którą zaśpiewał przed całym ludem tuż przed swoją śmiercią (5 Ks. Mojżeszowa 32.1-43); oraz modlitwę zapisaną w Psalmie 90.

Dawidowi, "miłemu piewcy izraelskiemu" (2 Ks. Samuela 23.1), przypisuje się napisanie około połowy ze 150 pieśni zapisanych w Psalmach, wraz z niektórymi w księgach historycznych. Był oficjalnym muzykiem na dworze Saula (1 Ks. Samuela 16.14-23). Za swoich rządów Dawid zorganizował muzyków lewickich, a w 1 Ks. Kronik 15.16 i 23.5 zapisano, że więcej niż jeden na dziesięciu lewitów w służbie świątynnej był muzykiem.

Inni muzycy to Asaf (dwanaście psalmów), synowie Koracha (dziesięć psalmów), Salomon (dwa psalmy i 1005 innych pieśni [1 Ks. Królewska 4.32] oraz Pieśń nad Pieśniami Salomona), Heman (jeden psalm) i Etan (jeden psalm).

Muzyka była używana w połączeniu z innego rodzaju działaniami (1 Ks. Mojżeszowa 31.27; 2 Ks. Mojżeszowa 32.17-18; 4 Ks. Mojżeszowa 27.17; Ks. Sędziów 11.34, 35; Ks. Izajasza 16.10; Ks. Jeremiasza 48.33). Muzyka była używana podczas koronacji (1 Ks. Królewska 1.39-40; 2 Ks. Królewska 11.14; 2 Ks. Kronik 13.14; 20.28), wydarzeń na dworze królewskim (2 Ks. Samuela 19.35; Ks. Kazn. Salomona 2.8) i świąt (Ks. Izajasza 5.12; 24.8-9). Warto zauważyć związek między muzyką a zjawiskami nadprzyrodzonymi: trąby zabrzmiały, gdy runęły mury Jerycha (Ks. Jozuego 6.1-20); a Dawid grał na harfie, aby uspokoić Saula podczas ataków demonicznych (1 Ks. Samuela 16.14-23).

Muzycy i muzyka w Nowym Testamencie
Dwie ewangelie wspominają o tym, że Jezus i Jego uczniowie zaśpiewali hymn na zakończenie Ostatniej Wieczerzy (Ew. Mateusza 26.30 i Ew. Marka 14.26). W innych miejscach ewangelii muzyka jest postrzegana jako część żałoby (Ew. Mateusza 9.23) i świętowania ( Ew. Łukasza 15.25).

Paweł podał instrukcje dotyczącą używania muzyki podczas chrześcijańskich zgromadzeń w Efezjan 5.19 i Kolosan 3.16. W Efezjan widzimy, że zwracanie się do siebie za pomocą hymnów i pieśni jest oznaką napełnienia Duchem. Podobnie w Kolosan pieśni i hymny są oznaką napełnienia Słowem Chrystusa i pochodzą "od Ducha". W Jakuba 5.13 mamy takie polecenie: "Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni" (tłum. Biblia Warszawska).

Muzyka w Biblii - Podsumowanie
Zarówno Stary, jak i Nowy Testament odnoszą się do muzyki i zdecydowanie wspierają jej wykorzystanie w uwielbieniu. Obszerna antologia pieśni znalezionych w Starym Testamencie wskazuje na znaczenie i wartość, jaką Bóg przywiązuje do twórczej ekspresji muzycznej. Wykorzystanie muzyki w uwielbieniu w dzisiejszym kościele jest cenne i może w szczególny sposób oddawać cześć Bogu. Muzyka jest narzędziem komunikacji. W Nowym Testamencie nie ma żadnych instrukcji dotyczących rodzaju instrumentów, które mają być używane (lub nie), ani żadnego konkretnego "stylu" muzycznego, który byłby zalecany lub zabroniony. Jesteśmy wezwani abyśmy "wdzięcznie śpiewali Bogu w sercach naszych" (Kolosan 3.16).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o muzyce?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries