settings icon
share icon
Pytanie

Czego możemy się nauczyć z modlitw jakimi modlił się Jezus?

Odpowiedź


Modlitwy jakimi modlił się Jezus dają nam wgląd w Jego naturę, Jego serce i Jego misję na ziemi. Modlitwy Jezusa również potwierdzają i zachęcają nas w naszym życiu modlitewnym. Znacznie ważniejsze niż to gdzie się modlił, kiedy się modlił i w jakiej pozycji się modlił jest fakt, że się modlił. Temat Jego modlitw jest pouczający dla nas wszystkich.

Modlitwa była integralną częścią czasu Jezusa na ziemi, On regularnie się modlił: "Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się" (Ew. Łukasza 5.16). Jeśli Syn wcielony dostrzegał potrzebę częstego komunikowania się z Ojcem, o ile bardziej my tego potrzebujemy? Jezus mierzył się z prześladowaniem, próbami, bólem serca i cierpieniem fizycznym. Bez regularnego i stałego dostępu do tronu Bożego, On z pewnością uznałby te wydarzenia nie do zniesienia. W taki sam sposób, chrześcijanie nigdy nie mogą zaniedbać przychodzenia "z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze" (Hebrajczyków 4.16).

To, co często nazwane jest "Modlitwą Pańską" jest właściwie narzędziem nauczania Chrystusa jako część Jego Kazania na Górze (Ew. Mateusza 6.9-13). W tym modelu modlitwy, Jezus naucza nas, aby przystępować do Boga jako "naszego Ojca"; święcić Jego imię; modlić się o Bożą wolę; i prosić o codzienne zabezpieczenie, przebaczenie i duchową ochronę.

Oprócz Jego regularnych godzin modlitwy, Jezus modlił się o niektóre ważne wydarzenia w swoim życiu: modlił się przy swoim chrzcie (Ew. Łukasza 3.21-22) i przed nakarmieniem 5000 (Ew. Łukasza 9.16) oraz 4000 (Ew. Mateusza 15.36); w chwili swojego przemienienia (Ew. Łukasza 9.29). Zanim Jezus wybrał swoich dwunastu uczniów, "spędził noc na modlitwie do Boga" na górze (Ew. Łukasza 6.12). Jezus modlił się przy powrocie 72 uczniów: "w owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało" (Ew. Łukasza 10.21).

Jezus modlił się przy grobie Łazarza. Gdy odsunęli kamień od grobu Jego przyjaciela, "Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał" (Ew. Jana 11.41-42). To jest dobry przykład modlitwy, wymodlonej przez innych w intencji słuchaczy.

W Jerozolimie w tygodniu Jego aresztowania, Jezus przepowiedział Jego nadchodzącą śmierć. Gdy mówił o swojej nadchodzącej ofierze, Jezus modlił się krótką modlitwą: "Ojcze, uwielbij imię swoje!" (Ew. Jana 12.28). W odpowiedzi na modlitwę Jezusa, głos z nieba powiedział, "I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię."

Spędzając ostatnie chwile ze swoimi uczniami w noc aresztowania, Jezus modlił się modlitwą, znaną dziś jako Jego „Modlitwa Arcykapłańska” (Ew. Jana 17) w imieniu swoich, tych danych Mu przez Ojca (werset 6). W tej modlitwie, Jezus jest Orędownikiem za swój lud (por. Hebrajczyków 7.25). On modli się "nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi" (Ew. Jana 17.9). On modli się, aby mieli Jego radość (werset 13) i o to, aby Bóg ich zachował od złego (werset 15). On modli się o swoich, aby byli uświęceni przez prawdę, którą jest Słowo Boże (werset 17), aby byli zjednoczeni w tej prawdzie (werset 21-23). W modlitwie z Ew. Jana 17, Jezus patrzy na przyszłość i wiąże z nią wszystkich tych, którzy kiedykolwiek w Niego uwierzą (werset 20).

Jezus modlił się w Ogrodzie Getsemane zanim został aresztowany (Ew. Mateusza 26.36-46). On prosił swoich uczniów, aby modlili się razem z nim, ale oni zamiast tego usnęli. Modlitwa Jezusa w agonii w ogrodzie jest przykładem uległości i ofiarności: "Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty" (werset 39). Trzy razy Jezus się o to modlił.

Jezus modlił się nawet z krzyża, w trakcie swojego konania. Jego pierwsza modlitwa przypomina Psalm 22.1 i wyraża Jego głębokie cierpienie: "A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Ew. Mateusza 27.46). Jezus również modlił się o przebaczenie tym, którzy torturowali Go do śmierci: "A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy" (Ew. Łukasza 23.34). W swoim ostatnim tchnieniu, Jezus nadal wyrażał swoją wiarę w Boga: "A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał" (Ew. Łukasza 23.46).

W modlitwach Jezusa pojawia się kilka tematów. Jednym z nich jest dziękowanie Ojcu. Uwielbienie było regularną częścią modlitw Jezusa. Innym tematem jest Jego jedność z Ojcem; Jego relacja z Niebiańskim Ojcem w naturalny sposób wynikała z Jego pragnienia spędzania czasu na komunikowaniu się z Nim. Trzecim tematem w modlitwach Jezusach jest Jego uległość Ojcu. Modlitwy naszego Pana były zawsze w zgodzie z wolą Bożą.

Tak jak Jezus dziękował, my powinniśmy modlić się o wszystko z dziękczynieniem (Filipian 4.6-7). Jako Boże zaadoptowane dzieci, powinniśmy naturalnie pragnąć rozmowy z Bogiem (Efezjan 3.12). I we wszystkim powinniśmy szukać woli Pana ponad swoją własną. Jezus modlił się w różnych sytuacjach- publicznie i na osobności. On modlił się, by wyrazić dziękczynienie, prośbę o potrzeby i aby przebywać w obecności swojego Ojca. Jezus ustanowił przykład tego jak powinniśmy ufać Bogu, poddawać się Bogu i szukać wspólnoty z Bogiem.

Do dzisiejszego dnia Jezus trwa w modlitwie o swoich ze swojej wywyższonej pozycji w niebie, po prawicy Bożej. Pismo Święte mówi, że wstawia się za tych, którzy do Niego należą (Hebrajczyków 7.25; Rzymian 8.34; 1 Jana 2.1). Znamienne jest to, że podczas wniebowstąpienia Jezusa został zabrany od swoich uczniów do nieb "gdy ich błogosławił" (Ew. Łukasza 24.51). To błogosławieństwo nigdy się nie skończyło. Jezus nadal błogosławi tym, którzy przychodzą do Boga poprzez wiarę w Chrystusa, aż do czasu gdy przyjdzie ponownie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czego możemy się nauczyć z modlitw jakimi modlił się Jezus?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries