settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest modlitwa wiary?

Odpowiedź


Wyrażenie "modlitwa wiary" pochodzi z 5 rozdziału listu Jakuba, który mówi, że "modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone" (Jakuba 5.15).

Niektórzy chrześcijanie wierzą, że werset ten oznacza, że jeśli tylko ktoś modli się z wystarczająco silną wiarą, uzdrowienie chorej osoby jest zapewnione. Inni wierzą, że "modlitwa wiary" po prostu odnosi się do modlitwy oferowanej przez starszych kościoła, a słowo zbawia odnosi się czasem do duchowego lub emocjonalnego pocieszenia Bożego, raczej niż fizycznego uzdrowienia (zobacz 2 Koryntian 1.3-5).

Tutaj jest kontekst tego wersetu, "Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego" (Jakuba 5.14-16).

"Modlitwę wiary" prowadzą starsi kościoła, odwiedzając chorych ludzi będących pod ich opieką duchową. Modlitwa, której towarzyszy namaszczenie olejem jest czyniona "w imię Pana"; to znaczy w autorytecie Pana i w uległości wobec Jego woli. Modlitwa jest odprawiana z całkowitą pewnością w Bożą moc uzdrawiania. Jeśli określona choroba jest skutkiem osobistego grzechu, to wyznanie grzechu i upamiętanie jest również oczekiwane.

"Wskrzeszenie" z Jakuba 5.15 niekoniecznie jest fizyczne- gdyby tak było, to wierzący nie powinien umrzeć! Wielu chrześcijan umiera z powodu choroby lub obrażeń każdego roku, ale nie oznacza to, że brakuje wiary tym o których się modlą lub tym, którzy się o nich modlą. To po prostu oznacza, że to nie było wolą Pana, aby w tym konkretnym przypadku uzdrowić (zobacz 1 Jana 5.14). Modlitwa wiary jest zanoszona w wierze a częścią wiary jest ufanie, że Bóg wie najlepiej. Ci, którzy się modlą powinni być niezachwiani w swojej pewności, że Bóg zawsze uczyni to, co właściwe. Po odmówieniu modlitwy wiary, możemy radośnie powierzyć swoje życia w Boże ręce. Przywrócenie chorego do zdrowia, które list Jakuba 5:15 gwarantuje w wyniku modlitwy wiary, obejmuje emocjonalne, duchowe odnowienie, która przychodzi w postaci Bożego pocieszenia i pokoju..

Jezus stale rozmawiał ze swoimi uczniami na temat modlitwy. Powiedział im, aby modlić się o Boże królestwo by było reprezentowane na ziemi i aby wypełniła się Jego wola; powiedział im, aby modlić się o ich codzienne utrzymanie, przebaczenie i siłę wobec pokus (Ew. Mateusza 6.9-13). On również im powiedział, że o cokolwiek poproszą w Jego imieniu, dla Jego chwały, stanie się im (Ew Jana 14.13-14), i zapewnił ich, że Bóg wie jak dać dobre dary swoim dzieciom (Ew. Mateusza 7.11). Wszystkie te fragmenty podkreślają Bożą dobroć i troskę o nas, ale żaden z nich nie gwarantuje uzdrowienia fizycznego. Prosimy o Bożą wolę, wołamy o to czego pragniemy i modlimy się w Jego imieniu, ale czasem uzdrowienie nie jest Jego planem dla nas.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest modlitwa wiary?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries