settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego modlenie się za innych jest ważne?

Odpowiedź


Modlenie się za innych- a to odnosi się do modlitwy w ogóle- jest łatwą rzeczą do podważenia. Z jakiego powodu powinniśmy się modlić, skoro Bogu leży na sercu nasze dobro? On jest niezrównanie mądrzejszy aniżeli my. Dlaczego chce, abyśmy się modlili? Czy nie lepiej byłoby po prostu mu zaufać, że uczyni dla nas jak najlepiej? Prawdą jest, że Bóg jest mądrzejszy aniżeli my (1 Koryntian 1.25) i że powinniśmy mu ufać (Ks. Przypowieści Salomona 3.5-6). I dla tych właśnie powodów musimy się modlić, ponieważ modlenie się o siebie i innych jest czymś co nakazał nam Bóg.

Modlenie się za innych jest polecane jako źródło uzdrowienia (Jakuba 5.16) wraz z wyznaniem. Jakub mówi nam, że "Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego." Czy to znaczy, że tylko modlitwy sprawiedliwych są wysłuchane? Nie, słowo sprawiedliwy w Biblii odnosi się do tych, którzy mają wiarę i są okryci sprawiedliwością Jezusa (Rzymian 5.1; 3.21-22; 4.2-3).

Jezus mówi nam, aby się modlić w jego imieniu (Ew. Jana 14.13-14). Jeśli coś robisz "w jego imieniu" dla kogoś innego, oznacza to, że postępujesz zgodnie z jego życzeniem. Zatem, znajomość Boga i rozumienie go jest integralną częścią modlitwy. Teraz rozumiemy dlaczego modlenie się za innych jest ważne. Modlitwa nie polega na otrzymywaniu wszystkiego co chcemy lub trzymania kogoś w bezpieczeństwie, zdrowiu i z dala od problemów przez cały czas. Modlitwa jest mocnym sposobem w którym poznajemy naszego Zbawiciela i również łączy wierzących ze sobą wzajemnie. Efektywna modlitwa za innych przyprowadzi nas bliżej do Boga, ponieważ skuteczna modlitwa jest oparta o wiedzą na temat jego woli (1 Jana 5.14). Ona również przyprowadza nas bliżej do siebie wzajemnie, gdy uczymy się więcej o innych i skupiamy się na ich potrzebach.

Dla większości z nas, modlenie się o innych ma tendencję do przebiegania w następujący sposób: Pan zabezpiecza mojego przyjaciela pracą, pewnym transportem, dobrym zdrowiem i bezpieczeństwem. Jeśli naprawdę kogoś dobrze znamy, możemy modlić się o jego czy jej małżeństwo lub inne relacje. Nie ma nic złego w tym, aby modlić się o te rzeczy; w rzeczywistości, Biblia zachęca nas do modlenia się o wszystko i czyniąc tak, aby powierzać wszystkie nasze troski (Filipian 4.6). Słuszne jest, aby modlić się o zdrowie i o spełnienie się dobrych rzeczy (3 Jana 1.2).

Jednak większość modlitw spisanych w Biblii są innego typu. Gdy Jezus modlił się za innych, On modlił się o ich wiarę (Ew. Łukasza 22.32), modlił się przeciwko pokusom w ich życiu (Ew. Łukasza 22.40), modlił się o ich jedność (Ew. Jana 17.11) i modlił się o ich uświęcenie (Ew. Jana 17.17). Paweł modlił się o zbawienie zgubionych (Rzymian 10.1); modlił się aby bracia pozostawali na ścieżce sprawiedliwości (2 Koryntian 13.7); modlił się o wierzących, aby byli wzmocnieni przez Ducha Świętego, zakorzenieni i ugruntowani w miłości, zdolni przekazywać Bożą miłość, i aby byli napełnieni pełnią Bożą (Efezjan 3.14-19). To wszystko to modlitwy o duchowe błogosławieństwa; wszystkie one są "w imieniu Jezusa" i są zgodne z wolą Ojca- modlitwy, których wysłuchania możemy oczekiwać z powodu Chrystusa (2 Koryntian 1.20).

Modlenie się za innych jest ważne, ponieważ wypełnia nakaz Nowego Testamentu. Mamy się modlić o wszystkich ludzi (1 Tymoteusza 2.1). Mamy modlić się o przedstawicieli władzy (1 Tymoteusza 2.2). Mamy się modlić o niezbawionych (1 Tymoteusza 2.3-4). Mamy się modlić o przyjaciół chrześcijańskich (Efezjan 6.18). Mamy się modlić o usługujących ewangelią (Efezjan 6.19-20). Mamy się modlić o kościół prześladowany (Hebrajczyków 13.3). Modlenie się za innych zdejmuje skupienie z siebie samego na potrzeby tych, którzy są wkoło nas. "Nosimy ciężary jedni drugich" by w ten sposób "wypełnić zakon Chrystusowy" (Galacjan 6.2). Zacznij modlić się za innych już dzisiaj i pomóż budować kościół Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego modlenie się za innych jest ważne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries