settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, aby miłować się wzajemnie?

Odpowiedź


W Ew. Jana 13.34 Jezus nauczał, "Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali." Później dodał, "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" (werset 35). Jak to robimy? Co to znaczy kochać się wzajemnie?

"Wzajemnie" w tych wersetach jest odniesieniem do wierzących braci. Rozróżniającym znakiem bycia naśladowcą Chrystusa jest głęboka, szczera miłość wobec braci i sióstr w Chrystusie. Apostoł Jan przypomina nam o tym fakcie w innym miejscu: "A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego" (1 Jana 4.21).

Przekazując to polecenie, Jezus zrobił coś czego świat przedtem nigdy nie widział- stworzył grupę ludzi, których charakteryzowała jedna rzecz: miłość. Istnieje wiele grup w świecie i oni określają siebie na wiele sposobów: poprzez kolor skóry, poprzez mundur, poprzez wspólne zainteresowanie, poprzez wyznawane wartości itp. Jedna grupa ma tatuaże i piercingi; inna grupa wystrzega się mięsa; a jeszcze inna grupa nosi fezy [orientalne nakrycie głowy z bordowego filcu, ozdobione czarnym frędzlem; noszona w krajach muzułmańskich głównie przez mężczyzn- wyjaśnienie od tłumacza]- sposoby w jakie ludzie się określają są nieskończone. Ale kościół jest wyjątkowy. Po raz pierwszy i jedyny w historii Jezus stworzył grupę, której czynnikiem identyfikującym jest miłość. Kolor skóry nie ma znaczenia. Język narodowy nie ma znaczenia. Nie ma żadnych zasad na temat diety czy mundurków/ stroju czy noszenia śmiesznych czapek. Naśladowcy Chrystusa są identyfikowani poprzez wzajemną miłość.

Pierwszy kościół pokazywał typ miłości o jakiej mówił Jezus. W Jerozolimie byli ludzie z różnych zakątków ówczesnego świata (Dz. Apostolskie 2.9-11). Ci, którzy zostali zbawieni spotykali się i od razu wychodzili naprzeciw w zaspakajaniu potrzeb innych: "Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba" (Dz. Apostolskie 2.44-45). To była miłość poprzez działanie i możesz być pewien, że wywoływało to wrażenie na ludziach tego miasta.

Stwierdzenia Jezusa z Ew. Jana 13.34-35 wzbudzają kilka innych pytań, na które dobrze byłoby odpowiedzieć. Po pierwsze, jak kochał Jezus? On kochał bezwarunkowo (Rzymian 5.8), ofiarnie (2 Koryntian 5.21), z okazywaniem przebaczenia (Efezjan 4.32) i wiecznie (Rzymian 8.38-39). Równocześnie, miłość Jezusa jest święta- charakteryzuje się transcendentną czystością moralną- ponieważ On jest święty (Hebrajczyków 7.6). Kulminacją niesamowitej miłości Chrystusa do nas jest jego śmierć na krzyżu, grób i zmartwychwstanie (1 Jana 4.9-10). Wierzący mają się kochać wzajemnie w taki sposób.

Po drugie, jak zatem wierzący w Chrystusa może kochać jak Chrystus kochał? Wierzący w Chrystusa ma Ducha Świętego w nim przebywającego (1 Koryntian 6.19-20). Przez posłuszeństwo Duchowi, poprzez Słowo Boże, wierzący może kochać jak Chrystus. Ukazuje miłość bezwarunkową, ofiarną, przebaczającą wobec innych chrześcijan, ale nie zatrzymuje się tutaj. Pokazuje również miłość Chrystusa do przyjaciół, członków rodziny, współpracowników itp. (Efezjan 5.18-6.4; Galacjan 5.16, 22-23). Nawet wrogowie są odbiorcami miłości Chrystusa (zobacz Ew. Mateusza 5.43-48).

Miłość Chrystusa ukazana poprzez wierzącego jest inna od "miłości" pochodzącej z ciała, która może być samolubna, egoistyczna, nieprzebaczająca i nieszczera. 1 Koryntian 13.4-8 podaje wspaniały opis tego jaka będzie miłość Chrystusa poprzez wierzącego, który jest prowadzony Duchem Świętym.

Ludzie w sposób naturalny nie kochają zgodnie z miłością opisaną w 1 Koryntian 13. Aby kochać w ten sposób, musi nastąpić przemiana serca. Dana osoba musi uświadomić sobie, że jest grzesznikiem przed Bogiem i rozumie, że Chrystus umarł na krzyżu i powstał z martwych, aby zapewnić jemu/jej przebaczenie; wówczas musi podjąć decyzję o przyjęciu Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. W tym momencie otrzymuje przebaczenie Chrystusa i Boży dar życia wiecznego- w rzeczywistości, staje się uczestnikiem tej boskiej natury (2 Piotra 1.4). W Chrystusie wie, że jest prawdziwie umiłowany przez Boga. Nowe życie jakie otrzymuje wierzący wiąże się z nową zdolnością kochania jak Chrystus kocha, dla wierzącego od teraz rozpoczyna się życie w bezwarunkowej, ofiarnej, przebaczającej, wiecznej i świętej miłości Boga (Rzymian 5.5).

Kochać się wzajemnie oznacza okazywać miłość wierzącym jak Chrystus nas umiłował. Ci, którzy kochają jak Chrystus w mocy Ducha Świętego będę potwierdzać, że są naśladowcami czy uczniami Jezusa Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, aby miłować się wzajemnie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries