settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest miłość agape?

Odpowiedź


Greckie słowo agape jest często tłumaczone jako "miłość" w Nowym Testamencie. Jak "miłość agape" różni się od innych typów miłości? Esencją miłości agape jest dobra wola, życzliwość i świadoma radość z powodu obiektu miłości. Agape nie jest użyte w Nowym Testamencie w odniesieniu do miłości romantycznej czy seksualnej. Ani też nie odnosi się do bliskiej przyjaźni czy miłości braterskiej, do których używa się greckiego słowa philia. Miłość agape łączy się z wiernością, zaangażowaniem i działaniem woli. Od innych rodzajów miłości odróżnia ją wzniosła natura moralna i silny charakter. Miłość agape jest pięknie opisana w 1 Koryntian 13.

Poza Nowym Testamentem słowo agape jest używane w różnorodnych kontekstach, ale w Nowym Testamencie przyjmuje wyjątkowe znaczenie. Agape jest wykorzystywane do opisania miłości, która jest z i od Boga, którego naturą jest miłość: "Bóg jest miłością" (1 Jana 4.8). Bóg nie tylko kocha; On sam jest miłością. Wszystko to, co czyni Bóg wypływa z jego miłości. Agape jest również używane do opisania naszej miłości do Boga (Ew. Łukasza 10.27), wierny szacunek sługi do swojego pana (Ew. Mateusza 6.24) i przywiązanie człowieka do tego świata (Ew. Jana 3.19).

Typ miłości, który charakteryzuje Boga nie jest głupkowatym, sentymentalnym uczuciem o jakim często się mówi. Bóg kocha, ponieważ taka jest jego natura i wyrażenie jego istoty. On kocha niekochanych i tych, których trudno kochać, nie dlatego, że zasługujemy na bycie kochanym czy ze względu na jakąś doskonałość, którą posiadamy, ale dlatego że jest to jego naturą by kochać, a On musi być prawdziwy w swojej naturze.

Miłość agape jest zawsze okazywana przez to co robi. Miłość Boża jest wyrażana w najbardziej widoczny sposób na krzyżu. "Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście" (Efezjan 2.4-5). Nie zasłużyliśmy na takie poświęceni, ale "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł" (Rzymian 5.8). Boża miłość agape nie jest mierzalna, jest łaskawa i ciągle szukająca korzyści tych, których On kocha. Biblia mówi, że stajemy się niezasłużonymi odbiorcami jego szczodrej miłości agape (1 Jana 3.1). Boża miłość agape doprowadziła do ofiary Syna Bożego za tych, których kocha (Ew. Jana 3.16-18).

Mamy kochać innych miłością agape, czy to naszych współbraci w wierze (Ew. Jana 13.34) czy zgorzkniałych wrogów (Ew. Mateusza 5.44). Jezus podał przypowieść o Dobrym Samarytaninie jako przykład poświęcenia dla dobra innych, nawet dla tych, którzy mogą się w ogóle nie troszczyć o nas. Miłość agape jakiej przykładem był Chrystus nie jest oparta na uczuciu; raczej jest określonym działaniem woli, radosną determinację do stawiania dobra innych ponad swoje własne.

Miłość agape nie przychodzi nam w sposób naturalny. Z powodu naszej upadłej natury, nie jesteśmy zdolni wydobyć takiego rodzaju miłości. Jeśli mamy kochać tak jak Bóg miłuje, ta miłość- agape- może pochodzić jedynie z jej Źródła. To jest miłość, która "rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany", gdy stajemy się jego dziećmi (Rzymian 5.5; por. Galacjan 5.22). "Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci" (1 Jana 3.16). Z powodu miłości Bożej wobec nas, jesteśmy zdolni kochać siebie wzajemnie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest miłość agape?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries