Co mówi Biblia na temat chrześcijańskich rodzin mieszanych?


Pytanie: Co mówi Biblia na temat chrześcijańskich rodzin mieszanych?

Odpowiedź:
Mieszane rodziny chrześcijańskie stają się coraz bardziej powszechne. Bóg przywiązuje dużą wagę do rodziny oraz wzajemnej troski i wsparcia. Mężczyźni powinni dobrze zarządzać swoimi rodzinami i wychowywać dzieci, które je szanują (1 Tymoteusza 3.4). Kobiety powinny uczyć innych co jest dobre, nosząc się skromnie i w pokorze oraz ćwiczyć młodsze kobiety, jak mają kochać swoich mężów i dzieci (Tytusa 2.3-5). Dbanie o naszych bliskich, szczególnie tych, którzy mieszkają w naszym domostwie, ma ogromne znaczenie (1 Tymoteusza 5.8). Dzieci powinny czcić swoich rodziców i być im posłuszne tak długo, jak rodzice nie proszę dzieci by robiły coś wbrew woli Bożej (Efezjan 6.1-3). Gdy dzieci są dorosłe, mają odpowiedzialność wyrazić swą wdzięczność względem swoich rodziców poprzez dbanie o nich w starczym wieku (1 Tymoteusza 5.4). Te zasady mają zastosowanie zarówno do rodzin mieszanych jak i nie.

Jedyną relacją, która ma pierwszeństwo przed małżeństwem, powinna być relacja jaką mamy z Bogiem. Gdy jest on w centrum małżeństwa, automatycznie stanie się centrum rodziny. Bóg połączył Adama i Ewę jako pierwszego męża i żonę. On uformował Ewę z żebra Adama, co pokazuje nam jak mężczyźni i kobiety opuszczają swoich ojców i matki i łączą się razem, nierozerwalnie (1 Ks. Mojżeszowa 2.24; Ew. Mateusza 19.5). Im silniejsza jest więź małżeńska, tym silniejsza będzie cała rodzina.

Gdy dwie rodziny łączą się by stworzyć jedną mieszaną rodzinę, pochodzą z różnych domów z różnymi zasadami, odmiennymi tradycjami oraz odmiennymi sposobami radzenia sobie w trudnościach. Ważne jest, aby dzieci były wspierane w przechodzeniu tych wielkich zmian, jakich doświadczają podczas zmiany wchodzenia w nowe życie mieszanej rodziny. Współpraca, cierpliwość oraz komunikacja będą kluczem. Dzieci muszą czuć się akceptowane i bezpieczne w miłości obojga rodziców- rodzica biologicznego jak i macochy/ ojczyma.

W przypadku rodziny przybranej często występuje podział czasu, kiedy dziecko lub dzieci odwiedzają rodzica nieposiadającego opieki. Staraj się utrzymywać dobre relacje z innymi rodzicami i jeśli to możliwe, miejcie tą samą strategię odnośnie dyscypliny/ obowiązków/ zasad w obu domach. Spraw, aby gospodarstwo domowe było zorganizowane i przewidywalne. Zawsze powinniśmy być wspierający się wzajemnie; Jezus polegał na swoim "ojcu przybranym" Józefie w kwestii jego obecności i wsparcia. Jezus dostrzegał potrzebę wsparcia (Ew. Mateusza 26.38), a także potrzebę czasu prywatnego, aby odzyskać duchowe odnowienie. W rodzinie, powinniśmy zawsze być wspierający i pokrzepiający. Powinniśmy być również dobrym przykładem bogobojności i prowadzenia siebie uczciwie i w zgodzie z prowadzeniem naszego Pana.

English


Powrót na polską stronę główną
Co mówi Biblia na temat chrześcijańskich rodzin mieszanych?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od BogaG-M7EVHFDMSZ