settings icon
share icon
Pytanie

Skąd wiesz, czy masz Ducha Świętego?

Odpowiedź


Biblia naucza, że każdy, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, otrzymuje Bożego Ducha Świętego w momencie zbawienia: "W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, (14) który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego." (Efezjan 1:13-14).

Być chrześcijaninem oznacza mieć w sobie Ducha Świętego: "Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego." (Rzymian 8:9).

Paweł nauczał kościół w Koryncie, że dzięki jednemu Duchowi Bożemu wszyscy wierzący są zjednoczeni w jednym ciele: "Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; (13) bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem" (1 Koryntian 12:12-13). Picie Ducha jest metaforą otrzymania Ducha Świętego podczas zbawienia: "A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (39) A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony". (Mówiąc "woda żywa", miał na myśli Ducha Świętego, który będzie dany każdemu, kto w Niego uwierzy)". (Jana 7:37-39).

Jeśli przez wiarę przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to masz Ducha Świętego. Jednak wielu wierzących myli "posiadanie Ducha Świętego" z "byciem napełnionym Duchem". "Nabycie" Ducha Świętego następuje w momencie zbawienia. Wszyscy prawdziwie wierzący posiadają Ducha Świętego jako pieczęć oznaczającą ich jako dzieci Boże.

Bycie napełnionym Duchem Świętym - poddanie się kontroli Ducha - jest ciągłym doświadczeniem w życiu chrześcijańskim. "Bycie prowadzonym przez Ducha", "chodzenie według Ducha" i "dotrzymywanie kroku Duchowi", duchowe podobieństwa do "bycia napełnionym Duchem", są biblijnymi opisami celu chrześcijańskiego uczniostwa (Galacjan 5:16-26). Każdy wierzący powinien dążyć do tego, by być napełnionym Duchem Świętym w ramach swojej stałej relacji z Bogiem: "I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, (19) rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, (20) dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (Efezjan 5:18-20).

Niektóre denominacje chrześcijańskie nauczają, że chrzest Duchem Świętym jest odrębnym doświadczeniem od napełnienia, które ma miejsce podczas zbawienia. Nauczanie o drugim chrzcie "w ogniu" lub "mocy" powoduje zamieszanie, często skłaniając wierzących do kwestionowania, czy mają Ducha Świętego. Niektórzy utrzymują, że mówienie językami jest zewnętrznym dowodem otrzymania chrztu Duchem Świętym, chociaż w Biblii nie ma nic, co uzasadniałoby, że języki są uniwersalnym doświadczeniem. Wierzymy, że istnieje jeden chrzest Duchem Świętym, który ma miejsce w momencie zbawienia.

Być napełnionym Duchem Świętym oznacza być upoważnionym i kontrolowanym przez Ducha, doświadczać odnowy, posłuszeństwa, odwagi do świadczenia i dzielenia się ewangelią oraz wolności od mocy grzechu (Dz 2:4; 4:8; 4:31, 7:55; 9:17; 13:9; Rz 15:13). Jest to okazywanie owoców Ducha (Galacjan 5:22-23). Ale posiadanie Ducha Świętego jest znakiem wszystkich narodzonych na nowo chrześcijan. Możesz wiedzieć, że masz Ducha Świętego, jeśli faktycznie jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Skąd wiesz, czy masz Ducha Świętego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries