settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi na temat bycia mężem chrześcijańskim?

Odpowiedź


Biblia mówi wystarczająco dużo na temat bycia mężem chrześcijańskim, toteż wiele książek zostało napisanych na podstawie jej wskazówek. Ten artykuł podaje krótki ich przegląd.

Najdokładniejszy obraz męża chrześcijańskiego został przedstawiony w Efezjan 5.15-33. To jest kwintesencja nauczania apostoła Pawła odnośnie tego, co to znaczy być w Chrystusie, a dokładnie być we właściwej relacji z Bogiem. Wskazówki Pawła dla chrześcijańskich żon, rozpoczynające się od wersetu 23 wskazują, że ma ona rozpoznać w swoim mężu przywódcę jakim jest Chrystus dla swojego ukochanego kościoła. Dwa zdania niżej (werset 25) Paweł mówi to samo dokładnie o mężu chrześcijańskim. Zatem, wzorem postępowania dla chrześcijańskiego męża jest sam Jezus Chrystus. Innymi słowy, Bóg oczekuje od mężów chrześcijańskich, aby kochali swoje żony ofiarnie, w pełni, bezwarunkowo, w taki sam sposób jak nasz Zbawiciel nas kocha.

Od męża chrześcijańskiego oczekuje się, że będzie chętny, aby oddać wszystko, włącznie z własnym życiem, jeśli jest to konieczne, dla dobra i pożytku swojej żony. Bożym planem jest to, aby mąż i żona stali się jednością (Ew. Marka 10.8), zatem to co posiada mąż należy do żony. Nie ma egoizmu w miłości (1 Koryntian 13.5); jest tylko dawanie. Uczucia męża chrześcijańskiego wobec jego żony wykraczają poza zauroczenie, romans czy pożądanie seksualne. Relacja oparta jest o prawdziwą miłość- odzwierciedlającą Boga, jego ofiarną miłość. Mąż chrześcijański jest bardziej zainteresowany dobrobytem swojej żony niż własnym. Promuje jej duchowy dobrobyt jako dziedziczkę życia wiecznego (1 Piotra 3.7). Nie pyta o to, co może od niej otrzymać, ale myśli o tym kim może być i co może uczynić dla niej.

Efezjan 5 opisuje to jak kochający mąż chrześcijański jest instrumentem miłości chrześcijańskiej dla swojej żony, jest równocześnie przykładem miłości Chrystusa dla jego kościoła. Jaki jest to zaszczyt! I jaka odpowiedzialność. Jedynie poprzez uległość wobec przemieniającej siły Jezusa Chrystusa człowiek jest w stanie sprostać takiemu wyzwaniu. Z tego powodu musi polegać na mocy Ducha Świętego w nim przebywającego (Efezjan 5.18) i z szacunku dla Chrystusa poddać się służbie jego żonie (werset 21 i reszta tego fragmentu).

Wiele razy mąż chrześcijański jest również ojcem. Role męża i ojca są splecione. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako osoby seksualne z wielu powodów. Jednym z nich jest radość zaludniania ziemi nowym pokoleniem, które niesie imię Boga i odzwierciedla jego obraz. Zobacz 1 Ks. Mojżeszowa 1.27-28 oraz 2.20-25 wraz z 5 Ks. Mojżeszową 6.1-9 oraz Efezjan 6.4. Rodzina- rodzina chrześcijańska- jest w sercu Bożego planu dla ludzkości i jest podstawą ludzkiego społeczeństwa. Mąż jest głową tej rodziny. Tak jak mąż chrześcijański nie może kochać i prowadzić swojej żony bez udziału mocy Ducha Świętego, tym samym nie może kochać i wychowywać swoich dzieci w napomnieniu Pana bez mocy Ducha Świętego. Mężowie i ojcowie ponoszą głęboką odpowiedzialność i przywilej. Gdy szukają Boga i podążają za nim, służą dobrze swoim rodzinom i przynoszą chwałę imieniu Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi na temat bycia mężem chrześcijańskim?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries