Co Biblia mówi na temat bycia mężem chrześcijańskim?


Pytanie: Co Biblia mówi na temat bycia mężem chrześcijańskim?

Odpowiedź:
Biblia mówi wystarczająco dużo na temat bycia mężem chrześcijańskim, toteż wiele książek zostało napisanych na podstawie jej wskazówek. Ten artykuł podaje krótki ich przegląd.

Najdokładniejszy obraz męża chrześcijańskiego został przedstawiony w Efezjan 5.15-33. To jest kwintesencja nauczania apostoła Pawła odnośnie tego, co to znaczy być w Chrystusie, a dokładnie być we właściwej relacji z Bogiem. Wskazówki Pawła dla chrześcijańskich żon, rozpoczynające się od wersetu 23 wskazują, że ma ona rozpoznać w swoim mężu przywódcę jakim jest Chrystus dla swojego ukochanego kościoła. Dwa zdania niżej (werset 25) Paweł mówi to samo dokładnie o mężu chrześcijańskim. Zatem, wzorem postępowania dla chrześcijańskiego męża jest sam Jezus Chrystus. Innymi słowy, Bóg oczekuje od mężów chrześcijańskich, aby kochali swoje żony ofiarnie, w pełni, bezwarunkowo, w taki sam sposób jak nasz Zbawiciel nas kocha.

Od męża chrześcijańskiego oczekuje się, że będzie chętny, aby oddać wszystko, włącznie z własnym życiem, jeśli jest to konieczne, dla dobra i pożytku swojej żony. Bożym planem jest to, aby mąż i żona stali się jednością (Ew. Marka 10.8), zatem to co posiada mąż należy do żony. Nie ma egoizmu w miłości (1 Koryntian 13.5); jest tylko dawanie. Uczucia męża chrześcijańskiego wobec jego żony wykraczają poza zauroczenie, romans czy pożądanie seksualne. Relacja oparta jest o prawdziwą miłość- odzwierciedlającą Boga, jego ofiarną miłość. Mąż chrześcijański jest bardziej zainteresowany dobrobytem swojej żony niż własnym. Promuje jej duchowy dobrobyt jako dziedziczkę życia wiecznego (1 Piotra 3.7). Nie pyta o to, co może od niej otrzymać, ale myśli o tym kim może być i co może uczynić dla niej.

Efezjan 5 opisuje to jak kochający mąż chrześcijański jest instrumentem miłości chrześcijańskiej dla swojej żony, jest równocześnie przykładem miłości Chrystusa dla jego kościoła. Jaki jest to zaszczyt! I jaka odpowiedzialność. Jedynie poprzez uległość wobec przemieniającej siły Jezusa Chrystusa człowiek jest w stanie sprostać takiemu wyzwaniu. Z tego powodu musi polegać na mocy Ducha Świętego w nim przebywającego (Efezjan 5.18) i z szacunku dla Chrystusa poddać się służbie jego żonie (werset 21 i reszta tego fragmentu).

Wiele razy mąż chrześcijański jest również ojcem. Role męża i ojca są splecione. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako osoby seksualne z wielu powodów. Jednym z nich jest radość zaludniania ziemi nowym pokoleniem, które niesie imię Boga i odzwierciedla jego obraz. Zobacz 1 Ks. Mojżeszowa 1.27-28 oraz 2.20-25 wraz z 5 Ks. Mojżeszową 6.1-9 oraz Efezjan 6.4. Rodzina- rodzina chrześcijańska- jest w sercu Bożego planu dla ludzkości i jest podstawą ludzkiego społeczeństwa. Mąż jest głową tej rodziny. Tak jak mąż chrześcijański nie może kochać i prowadzić swojej żony bez udziału mocy Ducha Świętego, tym samym nie może kochać i wychowywać swoich dzieci w napomnieniu Pana bez mocy Ducha Świętego. Mężowie i ojcowie ponoszą głęboką odpowiedzialność i przywilej. Gdy szukają Boga i podążają za nim, służą dobrze swoim rodzinom i przynoszą chwałę imieniu Chrystusa.

English


Powrót na polską stronę główną
Co Biblia mówi na temat bycia mężem chrześcijańskim?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga