settings icon
share icon
Pytanie

Po co się modlić?

Odpowiedź


Po co się modlić? Jaki jest cel modlitwy, skoro Bóg panuje nad wszystkim? Jaki jest cel modlitwy, skoro Bóg wie o co chcemy go poprosić, zanim to zrobimy?

(1) Modlitwa jest formą służby dla Boga (Ewangelia wg św. Łukasza 2:36-38). Modlimy się, ponieważ Bóg nakazuje nam się modlić (List św. Pawła do Filipian 4:6-7).

(2) Modlitwa została nam ukazana przez Chrystusa i pierwszy Kościół (Ewangelia wg św. Marka 1:35; Dzieje Apostolskie 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Skoro Jezus uznawał, że warto się modlić, my też powinniśmy to czynić.

(3) Bóg chciał, aby modlitwa była środkiem do uzyskania Jego rozwiązań w wielu sytuacjach:

a) Przy podejmowaniu ważniejszych decyzji (Ewangelia wg św. Łukasza 6:12-13)
b) Przy burzeniu warowni diabelskich w naszym życiu (Ewangelia wg św. Mateusza 17:14-21)
c) Przy wysyłaniu pracowników na duchowe żniwa (Ewangelia wg św. Łukasza 10:2)
d) Przy zbieraniu sił do przezwyciężenia pokus (Ewangelia wg św. Mateusza 26:41)
e) Modlitwa jest sposobem na duchowe dodanie sił innym (List św. Pawła do Efezjan 6:18-19)

(4) Otrzymaliśmy Bożą obietnicę, że nasze modlitwy nie są daremne, nawet jeśli nie otrzymujemy konkretnie tego, o co prosiliśmy (Ewangelia wg św. Mateusza 6:6; List św. Pawła do Rzymian 8:26-27).

(5) Bóg nam obiecał, że kiedy prosimy o jakieś rzeczy w zgodzie z Jego wolą, On da nam to, o co prosimy (1 List św. Jana 5:14-15).

Czasami Bóg opóźnia odpowiedź, ponieważ w swojej mądrości chce naszego dobra. W tych sytuacjach mamy być wytrwali i modlić się z wiarą (Ewangelia wg św. Mateusza 7:7; Ewangelia wg św. Łukasza 18:1-8). Modlitwa nie powinna być postrzegana jako środek, by otrzymać od Boga tu na ziemi to, czego chcemy, ale powinna mieścić w sobie prośbę, by Boża wola spełniła się na ziemi. Boża mądrość o wiele przewyższa naszą.

W sytuacjach, kiedy nie wiemy konkretnie, jaka jest Boża wola, modlitwa jest sposobem na rozpoznanie jej. Gdyby Piotr nie poprosił Jezusa, by Ten kazał mu wyjść z łodzi, straciłby tę okazję (Ewangelia wg św. Mateusza 14:28-29). Gdyby Samarytanka, której córka była pod wpływem działania demonów, nie poprosiła Chrystusa o uwolnienie z tej opresji, nie doznałaby łaski (Ewangelia wg św. Marka 7:26-30). Gdyby ślepiec siedzący u murów Jerycha, nie zawołał do Chrystusa, pozostałby ślepy (Ewangelia wg św. Łukasza 18:35-43). Bóg mówi, że często odchodzimy od Boga nic nie otrzymawszy, bo nie prosimy (List św. Jakuba 4:2). W pewnym sensie modlitwa jest podobna do dzielenia się Ewangelią z innymi: nigdy nie zobaczymy Bożej odpowiedzi na nasze modlitwy, jeśli nie zaczniemy się modlić.

Jeśli się nie modlimy, oznacza to, że nie mamy wiary i nie ufamy Bożemu Słowu. Modlimy się, aby pokazać naszą wiarę w Boga, w to, że On uczyni to, co obiecał w Swoim Słowie, i pobłogosławi nasze życie w obfitości większej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, i niż moglibyśmy prosić (List św. Pawła do Efezjan 3:20). Modlitwa jest najskuteczniejszym środkiem do ujrzenia Bożego działania w życiu innych. Jest też środkiem, dzięki któremu uwolniona zostaje Boża moc, jest naszym sposobem zwalczania wroga i jego armii (szatana i jego armii), których nie bylibyśmy w stanie zwalczyć sami. Niech więc Bóg widzi nas często przed swoim tronem, ponieważ mamy Najwyższego Kapłana, który może wczuć się w każdą sytuację, przez którą przechodzimy (List do Hebrajczyków 4:15-16). Otrzymaliśmy Jego obietnicę, że żarliwa modlitwa sprawiedliwego człowieka zostaje wysłuchana w wielu przypadkach (List św. Jakuba 5:16-18). Niech Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu, gdy wierzymy w Niego na tyle mocno, by przychodzić do Niego w modlitwie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Po co się modlić?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries