Czy małżeństwo przeszkadza Twojej relacji z Bogiem?


Pytanie: Czy małżeństwo przeszkadza Twojej relacji z Bogiem?

Odpowiedź:
Kwestia tego, że małżeństwo mogło przeszkadzać w służbie dla Boga było problemem o jakim pisał Paweł w 1 Koryntian 7. W związku z tym, stwierdził, że najlepiej dla osoby niezamężnej pozostać w takim stanie jakim jest w chwili powołania przez Boga- czyli singlem. Miał on jednak świadomość, że umiejętność poradzenia sobie w życiu w pojedynkę bez „spalania” się z pasji, było powołaniem niewielu (wersety 7-9). Stwierdza w wersetach 32-35, że osoby stanu wolnego mają możliwość służenia Panu „wolni od trosk”, ponieważ nie mają potrzeby poświęcać części swojego życia temu, by podobać się żonie. Podaje on również, że bez względu na to, czy jesteś w związku małżeńskim czy nie, naszym powołaniem jest służyć Chrystusowi (wersety 28-31).

Ale to, że Jezus nie powołał jedynie kawalerów- ale wybrał na przykład Piotra, żonatego mężczyznę (Ew. Mateusza 8.14), na jednego ze swoich trzech najbliższych uczniów- wskazuje, że małżeństwo nie musi przeszkadzać w intymnej relacji z Chrystusem. Podobnie również w Starym Testamencie mamy przykład dwóch osób (pośród wielu), którzy mieli bardzo osobistą, głęboką relację z Bogiem. Jednym z nich był Daniel, a drugim Mojżesz. Pierwszy był nieżonaty, drugi żonaty. Zatem, małżeństwo nie jest cechą, która określa naszą relację z Bogiem.

Kluczowa kwestia tego, czy małżeństwo będzie przeszkodą w budowaniu intymnej relacji z Chrystusem, jest pewność, że zawieramy związek „w Panu” (1 Koryntian 7.39), albo mówiąc inaczej, nie wchodzimy w obce jarzmo (2 Koryntian 6.14) zawierając związek małżeński z niewierzącym czy z wierzącym, który nie uznaje tych samych prawd doktrynalnych lub nie ma pragnienia służenia Chrystusowi całym swoim sercem. Jeśli ktoś zawiera związek „w Panu”, Pismo Święte obiecuje korzyści związane z dobrym towarzystwem (Ks. Przyp. Salomona 27.17; Ks. Kaznodziei Salomona 4.9-12) i pomoc małżonka/małżonki oraz zachętę do trwania w wierze w Chrystusa.

English
Powrót na polską stronę główną
Czy małżeństwo przeszkadza Twojej relacji z Bogiem?