settings icon
share icon
Pytanie

Jak chrześcijanin powinien reagować na małżeństwo pozbawione miłości?

Odpowiedź


Termin małżeństwo bez miłości może opisywać kilka sytuacji, od utraty początkowych uczuć miłości po doświadczenie przemocy. (W przypadku przemocy małżeńskiej, maltretowany małżonek powinien szukać pomocy za pomocą prawnych i emocjonalnie wspierających rozwiązań. Fizyczne wycofanie się z sytuacji jest często konieczne podczas trwającej terapii. Maltretowany małżonek nigdy nie powinien ponownie mieszkać w tym samym domu z byłym oprawcą, który nie udowodnił swojej wiarygodności). Na potrzeby tego artykułu zdefiniujemy małżeństwo pozbawione miłości jako takie, w którym nie dochodzi do przemocy fizycznej, ale jedno lub oboje małżonkowie stracili wszelką miłość do siebie i żyją jak cisi współlokatorzy.

Boży plan dotyczący małżeństwa został objawiony w Ogrodzie Eden, gdy Bóg stworzył dla Adama kobietę i przyprowadził ją do niego jako pomoc (1 Ks. Mojżeszowa 2.21-24). Słowo przetłumaczone jako „pomoc” pochodzi od hebrajskiego słowa, które jest również używane w opisie pomocy udzielanej przez Boga (2 Ks. Mojżeszowa 18.4; 5 Ks. Mojżeszowa 33.26; Psalm 33.20). Zatem nadana przez Boga rola żony polega na asystowaniu mężowi w zadaniach, które Bóg mu powierzył i zapewnianiu mu wsparcia, mądrości, zachęty, a czasem wyzwolenia, jakie Bóg nam daje. Rola męża jest jasno opisana w Efezjan 5.25–33. Kochanie żony nie jest sugestią dla męża; to jest polecenie. Każdy mąż, który nie okazuje bezinteresownej, Chrystusowej miłości do żony, w bezpośredni sposób jest nieposłuszny Słowu Bożemu. Jeśli mąż tego nie robi, jego modlitwy napotkają przeszkody (1 Piotra 3.7).

Czasami małżeństwo pozbawione miłości jest wynikiem nierównego jarzma z niewierzącym (zob. 2 Koryntian 6.14). Niewierzący małżonek nie jest w stanie być posłuszny Słowu Bożemu. W takich przypadkach apostoł Paweł daje wskazówki: jeśli niewierzący małżonek zgadza się pozostać w małżeństwie i nie stosuje przemocy, chrześcijanin powinien zostać i okazać miłość Chrystusa (1 Koryntian 7.12-16). Owocem Ducha Świętego wymienionym na pierwszym miejscu w Galacjan 5.22–23 jest miłość. Kiedy nie mamy do zaoferowania ludzkiej miłości, możemy wołać do Pana i prosić Ducha Świętego, aby kochał małżonka przez nas. Wątpliwe jest, aby Jezus czuł ciepłe, emocjonalne uczucie do ludzi, którzy przybijali Go do krzyża. Jednak prosił Ojca, aby im przebaczył, chociaż umarł za nich (Ew. Łukasza 23.33–34; Rzymian 5.8). Okazanie miłości Jezusa może być inspiracją dla nas wszystkich, nawet w odniesieniu do naszych małżeństw.

Jeśli dostępne jest poradnictwo, małżeństwa pozbawione miłości mogą odnieść korzyść z mądrego, obiektywnego punktu widzenia biblijnego doradcy (Ks. Przyp. Salomona 11.14; 15.22). Czasami małżonkowie stają się zobojętniali wobec siebie z powodu zaniedbań i ciągłych, nierozważnych zachowań, których para może nie być świadoma. Zewnętrzna perspektywa może szybko wykryć problematyczne obszary i zwrócić na nie uwagę. Jeśli para jest chętna do współpracy, małżeństwo pozbawione miłości może szybko powrócić do wzajemnego okazywania miłości. Nawet jeśli jeden z małżonków odmawia współpracy w zakresie poradnictwa, chętny małżonek może skorzystać z indywidualnej wizyty. Obiektywny punkt widzenia może czasami pomóc jednemu małżonkowi spojrzeć na sprawy inaczej i tym samym lepiej reagować na niekochającego małżonka.

Jak kamień wrzucony do stawu, zmiany wrzucone w dysfunkcyjne cykle tworzą nowe wzorce reakcji. Oto przykład, w jaki sposób jeden z małżonków może zmienić przebieg małżeństwa pozbawionego miłości: jeśli Jola nie będzie już krzyczeć na Piotra, kiedy jest nieprzyjemny, on musi zareagować na jej łagodną odpowiedź w inny sposób aniżeli wcześniej. Zamiast eskalować gniew, zmniejsza swoje wulgarne zachowanie, aby pasowało do jej bardziej dojrzałej postawy. Jej cichy uśmiech i odmowa zaangażowania w konflikt pokazują jego własny egoizm, a on często reaguje z mniejszą wrogością. Cykl walki zostaje przerwany i zaczyna się nowy cykl z mniejszym stresem i większą życzliwością (Ks. Przyp. Salomona 15.1). Z biegiem czasu ten nowy, zdrowszy cykl może przerodzić się w uczucie, a para ponownie nauczy się cieszyć sobą.

Kilka rzeczy może zrobić chrześcijanin, aby zainwestować w małżeństwo pozbawione miłości:

1. Ustal zdrowe granice. Dowiedz się, kiedy odejść, wycofać się lub odrzucić krzywdzące słowa lub wzorce. Odmawianie zaangażowania się w walkę, która prowadzi do nikąd jest jednostronną granicą, która może wzmocnić małżeństwo.
2. Módlcie się o siebie wzajemnie. Najlepszą drogą do przebaczenia i kochania kogoś, kto nas zranił jest przyniesie jej/ jego w modlitwie do Boga (Efezjan 4.32). Bóg jest za małżeństwem, więc wiemy, że modlimy się zgodnie z Jego wolą, gdy modlimy się o odnowienie miłości i nadziei (1 Jana 5.14-15).
3. Zważaj na słowa. Mamy tendencję do wierzenia w to co mówimy. Jeśli będziemy regularnie nękać współmałżonka lub narzekać na małżeństwo, zaczniemy w to wierzyć. Mądrość nakazuje, abyśmy praktykowali kontrolowanie naszych języków i mówili tylko to, co jest "prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały" (Filipian 4.8; tłum. Biblia Warszawska).
4. Zwracaj uwagę na małe rzeczy. Gdy para na początku się zakochuje, zauważają każdą drobną rzecz i są chętni sprawiać sobie wzajemnie radość. Jednak jeśli w zamierzony sposób nie kontynuujemy tych praktyk, popadamy w rutynę i uznajemy swoją relację za coś pewnego. Odnawianie miłości w małżeństwie pozbawionym miłości polega na czynieniu jednej rzeczy na raz. Odkryj język miłości swojego małżonka/ małżonki i pracuj nad tym, by zaspokoić tą potrzebę każdego dnia.

Chrześcijanin powinien reagować na małżeństwo pozbawione miłości, odmawiając udziału w zachowaniach, które wywołują problem. Chrześcijanin powinien postępować właściwie, nawet jeśli jeden z małżonków nie wykazuje zainteresowania ponownym nawiązaniem więzi emocjonalnej. Nie jesteśmy wezwani do odwetu lub odpłacania złem za zło, ale do zwyciężania zła dobrem (Rzymian 12.21). Zostaliśmy powołani ze świata, aby stać się światłością świata (Ew. Mateusza 5.14), solą ziemi (Ew. Mateusza 5.13) i wybranym kapłaństwem (1 Piotra 2.9–10). Naszą misją nie jest zadowolenie samych siebie, ale zadowolenie naszego Ojca Niebiańskiego (1 Koryntian 10.32). On cieszy się, gdy z cierpliwością znosimy trudności i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ożywić małżeństwo pozbawione miłości.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak chrześcijanin powinien reagować na małżeństwo pozbawione miłości?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries