settings icon
share icon
Pytanie

Kto należy do ludu Bożego?

Odpowiedź


Wyrażenie „lud Boży” zawsze podkreśla szczególną relację. Bóg powołał Abrama (którego później nazwał Abrahamem) w 1 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 12, aby pozostawił swoją ziemię i udał się do miejsca, które wskaże mu Bóg. Gdy Abram już się tam znalazł, Bóg powiedział do niego: „A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem” (1 Księga Mojżeszowa 12.2). Tym narodem był Izrael, pierwsza grupa nazwana Bożym ludem.

Bóg powiedział do Izraela przez proroka Izajasza, „I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem” (Księga Izajasza 51.16). Bóg również potwierdza to, że Izrael jest jego ludem w Księdze Ezechiela 38.14 w proroctwie dla narodów sąsiadujących z ludem Bożym.

Czy ludzie nie wywodzący się ze środowisk żydowskich, ale wierzący w żydowskiego Mesjasza (Jezusa Chrystusa) uznawani są za lud Boży? Tak. Jezus przyszedł do wszystkich ludzi, nie tylko po to by zbawić Izrael (Rzymian 1.16, 10.12; Galacjan 3.28). Relacja Boga ze swoim ludem jest czymś więcej aniżeli jego powołaniem; oni również nazywają go swoim Bogiem. Dawid powiedział, „Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości; toteż szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko, teraz zaś widzę, że twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie tobie składa dary” (1 Księga Kronik 29.17). W tych słowach większe znaczenie przypisuje się temu, że lud Boży gotowy jest oddać się w pełni Bogu, aniżeli fakt przynależności narodowościowej.

Każdy kto przyjmuje Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana staje się częścią ludu Bożego. Relacja ta nie pochodzi z przynależności do jakiegoś kościoła czy z wypełniania dobrych uczynków. To jest wolny wybór do tego, by naśladować samego Boga. Dlatego w 2 Koryntian 6.16 oraz Ew. Marka 8.38 wskazują, że należy dokonać wyboru. I gdy podejmujemy decyzję, aby uchwycić się Boga, On również otacza nas swoją miłością i prowadzi. I wtedy prawdziwie stajemy się Bożym ludem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kto należy do ludu Bożego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries