settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że łoże małżeńskie ma być nieskalane (Hebrajczyków 13.4)?

Odpowiedź


Rozdział 13 jest podsumowującym rozdziałem listu do Hebrajczyków i kończy się serią ostatnich napomnień skierowanych do chrześcijan. Werset 4 mówi, "Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg." Greckie słowo przetłumaczone jako "nieskalane" jest jedynie użyte w tej formie cztery razy w Nowym Testamencie, i oznacza, "nieskażone" lub "oddzielone". Hebrajczyków 7.26 używa tego słowa, aby opisać Jezusa Chrystusa, naszego arcykapłana, a list Jakuba 1.27 mówi, że "nieskalana" pobożność jest tym, co pomaga wdowom i sierotom, i pozostaje niesplamiona przez świat.

Łoże małżeńskie ma być zachowane czyste czy nieskalane. Innymi słowy, intymność seksualna dzielona pomiędzy mężem i żoną ma być zachowana jedynie dla tej pary. Bóg stworzył więź seksualną pomiędzy mężem i żoną. Kropka.Tylko. Pismo Święte nie toleruje żadnego innego wykorzystania seksualności. Naruszenie czy nadużycie Bożego daru seksu jest skalaniem łoża małżeńskiego.

Łoże małżeńskie może być skażone na kilka sposobów:

1. Rozwiązłość seksualna. Gdy dwoje niezamężnych ludzi angażuje się w relację seksualną, kalają Boży dobry dar seksu. Ci, którzy nie ślubowali sobie nawzajem wiążącego dożywotniego związku, nie mają prawa wykorzystywać spełnienia takiego ślubowania. Seks został zaplanowany jako końcowy akt poświęcenia, gdy para powierza swoje życia sobie wzajemnie w świętym przymierzu. Wszystkie formy seksualności poza relacją małżeńską przynoszą hańbę poważanej instytucji małżeńskiej (1 Koryntian 6.18).
2. Cudzołóstwo. Gdy jedna lub obie strony w relacji seksualnej są poślubieni z kimś innym, Bóg nazywa ich czyny seksualne cudzołóstwem. Cudzołóstwo było karane śmiercią pod Bożym Starym Przymierzem z Izraelem (5 Ks. Mojżeszowa 22.22; 3 Ks. Mojżeszowa 20.10). Mimo, że nie żyjemy już pod starym przymierzem, cudzołóstwo jest nadal wysoko na liście Bożych grzechów moralnych (Ew. Mateusza 5.28, 32) i zawsze jest nazwane grzechem, który powstrzymuje nieskruszonych przestępców przed odziedziczeniem królestwa Bożego (Galacjan 5.19; 1 Koryntian 6.9).
3. Homoseksualizm. Innym skalaniem łoża małżeńskiego jest perwersja mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami lub kobiet z kobietami. Pomimo obecnego przyjęcia praktyk homoseksualnych w naszym świecie, ten nikczemny czyn nigdy nie był i nigdy nie będzie zatwierdzony ani błogosławiony przez Boga. Homoseksualność jest zniekształceniem Bożego daru fizycznej jedności pomiędzy mężem a żoną i jest to jedyna aktywność seksualna oznaczona jako obrzydliwość (3 Ks. Mojżeszowa 20.13). Zakaz homoseksualizmu odnosi się wprost do Nowego Przymierza, gdzie wymieniony jest pośród grzechów, które powstrzymują nienawróconego z dala od królestwa Bożego (1 Koryntian 6.9; 1 Tymoteusza 1.9-10; Judy 1.7).
4. Prostytucja. Ks. Przyp. Salomona rozdział 7 podaje szczegółowe spojrzenie na zniszczenie, które przychodzi na młodego mężczyznę, który dopuszcza się uwiedzenia przez prostytutkę. Grzech prostytucji jest często używany jako metafora niewiernego Izraela (Ks. Ozeasza 4.15; Ks. Jeremiasza 3.8; Ks. Sędziów 8.33). Chrześcijanie są ostrzegani, aby unikać takiej niemoralności ze względu na świętość ich łoża małżeńskiego (1 Koryntian 6.15-16; Efezjan 5.3).
5. Pornografia. Wykorzystywanie pornografii do zaspokojenia seksualnego jest bardziej nowoczesnym sposobem na zbezczeszczenie łoża małżeńskiego. Książki pornograficzne, filmy, seksting i inne materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym również kalają świętość związku seksualnego między mężem a żoną. Pornografia ma efekt sprowadzania nieznajomych do sypialni, nawet jeśli tylko poprzez oglądanie. Jezus ostrzegał, że pożądanie związane z patrzeniem na kobietę jest równoznaczne z cudzołóstwem przed Bogiem (Ew. Mateusza 5.28). Pornografia podniosła pożądanie seksualne do rangi sztuki, ale nadal niszczy serce i kala akt seksualny.

Bóg stworzył ludzi, aby byli czyści na ciele i duchu. Relacja seksualna pomiędzy mężem i żoną była częścią tej czystości (1 Ks. Mojżeszowa 2.24-25). Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, seksualność została skażona wszystkim innym. Jezus nabył moc odzyskania tej czystości poprzez swoją ofiarną śmierć na krzyżu (2 Koryntian 5.21). Żaden grzech, włączając w to niemoralność seksualną, nie jest zbyt wielki dla mocy tej odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania by uzyskać przebaczenie. Chociaż możemy kalać łoże małżeńskie na wiele sposobów, Bóg może odnowić czystość seksualną i świętość, gdy przyjdziemy w pokorze i powierzymy nasze życia, by za Nim podążać (Psalm 51.7; 1 Jana 1.7).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że łoże małżeńskie ma być nieskalane (Hebrajczyków 13.4)?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries