settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi na temat kultu przodków?

Odpowiedź


Kult przodków to religijne wierzenia i praktyki związane z modlitwami i składaniem ofiar duchom zmarłych krewnych. Kult przodków obecny jest w wielu zwyczajach kulturowych na całym świecie. Modlitwy i ofiary są składane ponieważ wierzy się, że duch przodka żyje w naturalnym świecie i ma zdolność wpływać na przyszłość i szczęście żyjących krewnych. Duchy przodków uznawane są również za medium (pośredników) pomiędzy żyjącymi a Stwórcą.

Śmierć nie jest jedynym kryterium uwielbienia dla przodka. Osoba wywyższana musiała odznaczać się nienaganną moralnością, aby zdobyć taki status. Wierzy się, że przodkowie mają zdolność wpływania na kolejne pokolenia poprzez udzielanie im błogosławieństwa lub przeklinając ich, co sprawia że działają niczym bogowie. Dlatego modlitwy do nich, ofiarowywanie im darów i składanie ofiar są aktami ułaskawienia ich i zyskać ich przychylności.

Dowody na istnienie kultu przodków zostały odkryte na Bliskim Wschodzie w Jerychu, w siódmym wieku przed Chrystusem. Kult przodków istniał w starożytnej Grecji jak i w kulturze rzymskiej. Kult przodków miał największy wpływ na religie w Chinach i w Afryce jak również w Japonii oraz religiach rdzennych Indian.

Co Biblia mówi na temat kultu przodków? Po pierwsze, Biblia mówi nam, że duchy zmarłych idą albo do nieba albo do piekła i nie pozostają w naturalnym świecie (Ew. Łukasza 16,20-31; 2 Koryntian 5,6-10; Hebrajczyków 9,27; Ks. Objawienie 20,11-15). Przekonanie, że duch wciąż egzystuje na ziemi po śmierci człowieka i ma wpływ na życie innych jest niebiblijne.

Po drugie, nigdzie w Biblii nie jest napisane, że umarli mogą być pośrednikami pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Mówi nam jednak, że Jezus Chrystus spełnia tę rolę. On urodził się, żył bezgrzesznym życiem, został ukrzyżowany za nasze grzechy, pogrzebany a następnie wskrzeszony przez Boga, był widziany przez wielu świadków, został wzięty do nieba i siedzi obecnie po prawicy Ojca, gdzie wstawia się za tymi, którzy swoją wiarę i zaufanie złożyli w nim (Dzieje Apostolskie 26,23; Hebrajczyków 4,15; 1 Piotra 1,3-4). Jest tylko jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem i jest nim Boży Syn, Jezus Chrystus (1 Tymoteusza 2,5-6; Hebrajczyków 8,6; 9,15; 12,24). Tylko Chrystus może spełniać tą rolę.

Biblia mówi nam w 2 Ks. Mojżeszowej 20,3-6 abyśmy nie czcili innego boga jak tylko Pana. Ponadto gdy pojawili się jacyś wróżbici i czarnoksiężnicy, którzy- jak wierzono- mogą kontaktować się ze zmarłymi, Bóg w bardzo wymowny sposób zabronił im tak czynić (2 Ks. Mojżeszowa 22,18; 3 Ks. Mojżeszowa 19,32; 20,6.27; 5 Ks. Mojżeszowa 18,10-11; 1 Samuela 28,3; Ks. Jeremiasza 27,9-10).

Szatan zawsze szukał sposobu by zająć miejsce Boga, używa to tego kłamstwa o czczeniu innych bogów a nawet przodków, aby poprowadzić ludzi jak najdalej od prawdy o Bogu żywym. Kult przodków jest czymś złym, ponieważ sprzeciwia się szczególnym boskim ostrzeżeniom odnośnie tych praktyk i dąży do tego, by wyprzeć Jezusa Chrystusa z roli boskiego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludzkością.


EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi na temat kultu przodków?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries