settings icon
share icon
Pytanie

Kto/ Co powstrzymywuje w 2 Tesaloniczan 2:6?

Odpowiedź


Badacze proroctw biblijnych mają różniące się poglądy na temat tożsamości tego, kto powstrzymuje w 2 Tesaloniczan 2.6-7. Kimkolwiek jest ten, który powstrzymuje, posiada On wielką moc, hamuje postęp antychrysta i nie pozwala królestwu satanistycznemu zdominować świata.

W drugim liście do Tesaloniczan, Paweł zapewnił kościół, że nie żyją jeszcze w Dniu Pańskim, czyli sąd czasów ostatecznych jeszcze się nie rozpoczął. W 2 Tesaloniczan 2.3 mówi, "Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia." Zgodnie z harmonogramem Bożym, Dzień Pański i towarzyszący mu sąd nie rozpocznie się zanim nie wydarzą się dwie rzeczy: nie pojawi się globalny bunt i nie ujawni się antychryst. Paweł później wspomina, co obecnie trzyma zło w ryzach: "A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego" (2 Tesaloniczan 2.6-8).

Paweł nie precyzuje dokładnie, czym lub kim jest siła powstrzymująca, ponieważ Tesaloniczanie już wiedzieli. Wielu uczonych spekulowało odnośnie tożsamości tego, który powstrzymuje, nazywając tę siłę powstrzymującą 1) rzymskim rządem; 2) głoszeniem ewangelii; 3) związaniem szatana; 4) zaopatrzeniem Bożym; 5) stanem żydowskim; 6) kościołem; 7) Duchem Świętym i 8) Michałem archaniołem. Wierzymy, że tym, który powstrzymuje jest nikt inny jak Duch Święty, czy- moglibyśmy powiedzieć- Duch Święty działający przez kościół nowotestamentowy.

Potwierdzeniem poglądu, że Duch Święty w kościele jest tym, który powstrzymuje, jest fakt, że jest określany zarówno jako rzecz (rodzaj nijaki, werset 6) jak i osoba (rodzaj męski, werset 7). Ponadto moc opóźniająca plan szatana, polegający na ujawnieniu jego fałszywego mesjasza musi pochodzić od Boga. O wiele sensowniejsze jest stwierdzenie, że Duch Święty powstrzymuje diabła, aniżeli jakiś byt polityczny czy nawet anioł. Święty Duch Boży jest jedyną Osobą, która ma wystarczającą (nadprzyrodzoną) moc, aby to powstrzymać.

Oczywiście Duch Święty działa przez wierzących, aby to osiągnąć. Kościół, w którym zamieszkuje Duch Boży zawsze był częścią tego, co powstrzymuje społeczeństwo przed narastającą falą bezprawia. Paweł mówi, że w pewnym momencie Duch „odejdzie” od swego powstrzymującego dzieła, pozwalając, aby grzech panował nad ludzkością. 2 Tesaloniczan 2.7 można dosłownie oddać: „Tajemnica bezprawia już działa, tylko że nie może być ujawniona, dopóki ten, który teraz ją wstrzymuje, nie zniknie”. Wierzymy, że to „zniknięcie” nastąpi w czasie, gdy kościół opuści ziemię w pochwyceniu. Duch Święty będzie oczywiście nadal obecny na ziemi, ale zostanie usunięty z drogi w tym sensie, że Jego wyjątkowa posługa powstrzymująca grzech – za pośrednictwem ludu Bożego – zostanie usunięta (zob. 1 Ks. Mojżeszowa 6.3).

2 Tesaloniczan 2 wyraźnie wskazuje, że usunięcie wpływu tego, który powstrzymuje poprzedza ukazanie się antychrysta. W czasie ucisku uwolniony syn zatracenia „z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów” przyjdzie, aby oszukać ludzi na ziemi (2 Tesaloniczan 2:9–10). Po upływie czasu antychrysta Pan Jezus powróci i obali grzesznika „zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego” (2 Tesaloniczan 2.8). Zło jest teraz powstrzymywane; kiedy era kościoła dobiegnie końca, przeszkoda dla zła zostanie usunięta i bunt będzie wydawał się wygrywać; jednak ostateczny los zła jest pewny.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kto/ Co powstrzymywuje w 2 Tesaloniczan 2:6?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries