settings icon
share icon
Pytanie

Kto może być zbawiony? Czy każdy może być zbawiony?

Odpowiedź


W Ew. Jana 3.16 Jezus wyraźnie nauczał, że zbawi On każdego, kto w niego uwierzy: „Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” [tłum. Nowe Przymierze, Liga Biblijna] To określenie ‘każdy’ odnosi się do Ciebie i do innych osób żyjących na świecie.

Biblia mówi, że gdyby zbawienie opierało się na naszych dobrych uczynkach, to nikt by zbawienia nie osiągnął: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3.23). Psalm 143.2 dodaje również, że „…nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą.” Rzymian 3.10 potwierdza, „Nie ma ani jednego sprawiedliwego.”

Nie jesteśmy w stanie sami się zbawić. Zamiast tego jesteśmy zbawieni, gdy wierzymy w Jezusa Chrystusa. Efezjan 2.8-9 naucza, że: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Jesteśmy zbawieni z Bożej łaski, daru łaski, którego nie można sami zdobyć. Nie zasługujemy na ratunek (zbawienie); otrzymujemy je, gdy zawierzymy Chrystusowi.

Boża łaska jest wystarczająca, aby zakryć wszystkie nasze grzechy (Rzymian 5.20). Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy zostali zbawieni, mimo grzechów w których niegdyś żyli. Apostoł Paweł napisał do chrześcijan, którzy pochodzili z różnych grzesznych środowisk: rozwiązłości seksualnej, cudzołóstwa, bałwochwalstwa, homoseksualizmu, złodziejstwa, chciwości i pijaństwa. W kwestii zbawienia Paweł mówi im, że „Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana, Jezusa Chrystusa, i w Duchu naszego Boga” (1 Koryntian 6.9-11).

Sam apostoł Paweł był zagorzałym prześladowcą chrześcijan, który zgadzał się z ukamienowaniem Szczepana (Dzieje Apostolskie 8.1) oraz aresztowaniem i wrzucaniem chrześcijan do więzienia (Dzieje Apostolskie 8.3). Później napisał, „Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (1 Tymoteusza 1.13-15).

Bóg często zbawia ludzi, którzy później wypełnią jego konkretne cele. Zbawił złoczyńcę na krzyżu, na chwilę przed śmiercią (Ew. Łukasza 23.42-43), prześladowcę kościoła (Pawła), rybaka, który się go wyparł (Piotra), żołnierza rzymskiego wraz z całą jego rodziną (Dzieje Apostolskie 10), zbiegłego niewolnika (Onezyma o którym czytamy w liście Pawła do Filemona) i wielu innych. Nie ma nikogo, kogo Bóg nie byłby w stanie zbawić (zobacz Księgę Izajasza 50.2). Z wiarą powinniśmy odpowiedzieć i przyjąć Boży dar życia wiecznego.

Kto może być zbawionym? Jedno jest pewne- Ty możesz zostać zbawiony, jeśli przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela! Jeśli nie jesteś pewien, czy Jezus jest twoim Zbawicielem, możesz teraz zawołać do niego w modlitwie i o to poprosić:

„Boże, wiem, że jestem człowiekiem grzesznym i nigdy z własnych uczynków nie zapracuję na to, by być w niebie. Przez wiarę pragnę powierzyć się Jezusowi Chrystusowi jako Synowi Bożemu, który umarł za moje grzechy i zmartwychwstał, abym mógł doświadczyć życia wiecznego w Twojej obecności. Proszę przebacz mi moje grzechy i pomóż mi żyć, w pełni oddany Tobie. Dziękuję, że mnie przyjmujesz i obdarzasz życiem wiecznym.”

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Kto może być zbawiony? Czy każdy może być zbawiony?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries