settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest Pocieszyciel?

Odpowiedź


Duch Święty jest nazywany "Pocieszycielem" w niektórych przekładach Biblii. Na przykład, Biblia Warszawska tłumaczy Jana 14:26 jako: "Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem". Podobnie, Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawsko-Praska i Biblia Gdańska tłumaczą greckie słowo paraklet jako "Pocieszyciel".

Paraklet, podobnie jak wiele greckich słów, jest trudny do przetłumaczenia, ponieważ nie ma idealnego odpowiednika. Zasadniczo paraklet to "ten, który jest wzywany obok"; implikacja jest taka, że paraklet daje wsparcie lub pomoc pewnego rodzaju. Używane tylko przez apostoła Jana w jego ewangelii i pierwszym liście, słowo paraklet odnosi się do Ducha Świętego (Jana 14:16, 26; 15:26; i 16:7) oraz, w jednym przypadku, do Jezusa (1 Jana 2:1). W każdym przypadku słowo to można przetłumaczyć jako "Pomocnik", "Doradca", "Pocieszyciel" lub "Orędownik". Tłumaczenie tego słowa jako "Pomocnik", we fragmentach ewangelii, zapewnia bardziej kompleksowy termin dla różnych aspektów posługi Ducha Świętego. On nie tylko pociesza, ale także prowadzi, pieczętuje, chrzci, odradza, uświęca i przekonuje.

Jezus powiedział, że pośle "innego" Parakleta (Jana 14:16), co oznacza, że On sam służył jako Paraklet podczas swojej ziemskiej służby. To On prowadził uczniów, ale teraz pośle Ducha Świętego jako ich Przewodnika, Doradcę i Pocieszyciela. W tym kontekście Jezus pociesza jedenastu wiernych uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy, mówiąc im, aby się nie bali i obiecując, że ich smutek zamieni się w radość (J 14:1; 16:21). On miał ich opuścić, ale inny Pomocnik lub Pocieszyciel miał być w drodze - Bóg miał zesłać Ducha Świętego (por. Łk 24:49). Kiedy słowo paraklet jest używane w odniesieniu do Jezusa w 1 Jana 2:1, tłumaczenia są prawie jednomyślne w używaniu słowa orędownik. Jezus jest naszym orędownikiem przed Ojcem.

Bóg pociesza swoje dzieci. On jest "Bogiem wszelkiej pociechy" i możemy poznać Jego pokój nawet pośród prób: "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, (4) który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. (5) Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha." (2 Kor 1:3-5).

Bóg pociesza nas na wiele sposobów: poprzez wspaniałe obietnice zawarte w Jego Słowie, poprzez współwyznawców i oczywiście poprzez zamieszkującego w nas Ducha Świętego. Duch Święty jest naszym Pocieszycielem i czymś więcej: naszym Doradcą, Zachętą i Pomocnikiem. On jest zawsze obecny, by nieść pociechę dzieciom Bożym (Psalm 34:18; 139:7-8).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest Pocieszyciel?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries