settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest królestwo Boże?

Odpowiedź


Królestwo Boże jest często wymieniane w ewangeliach (np. Ew. Marka 1.15; 10.15; 15.43; Ew. Łukasza 17.20) i innych miejscach w Nowym Testamencie (np. Dzieje Apostolskie 28.31; Rzymian 14.17; 1 Koryntian 15.50). Królestwo Boże jest tożsame z królestwem niebios. Koncepcja królestwa Bożego nabiera różnych znaczeń w różnych fragmentach Pisma Świętego.

Mówiąc ogólnie, królestwo Boże to panowanie wiecznego, suwerennego Boga w całym wszechświecie. Kilka fragmentów Pisma Świętego pokazuje, że Bóg jest niezaprzeczalnym monarchą całego stworzenia: "Pan na niebiosach utwierdził swój tron. A królestwo jego panuje nad wszystkim" (Psalm 103.19). I tak jak powiedział król Nebukadnesar, "Jego królestwo jest wiecznym królestwem" (Ks. Daniela 3.99). Wszelka władza jaka istnieje została nadana przez Boga (Rzymian 13.1). Zatem, w pewnym sensie, królestwo Boże zawiera wszystko to, co jest.

W węższym znaczeniu, królestwo Boże jest duchowym panowaniem w sercach i życiach tych, którzy dobrowolnie poddali się Bożemu autorytetowi. Ci, którzy się przeciwstawiają Bożemu panowaniu i odmawiają poddania się jemu nie są częścią królestwa Bożego; przeciwnie, ci którzy uznają panowanie Chrystusa i chętnie poddają się Bożemu panowaniu w ich sercach są częścią królestwa Bożego. W tym sensie, królestwo Boże jest duchowe- Jezus powiedział, że jego królestwo nie jest z tego świata (Ew. Jana 18.38) i głosił, że pokuta jest konieczna, aby stać się częścią królestwa Bożego (Ew. Mateusza 4.17). Królestwo Boże można zrównać/ połączyć ze sferą zbawienia co jest widoczne w Ew. Jana 3.5-7, gdzie Jezus mówi, że wejście do królestwa Bożego jest możliwe poprzez narodzenie na nowo/ duchowe odrodzenie. Zobacz także 1 Koryntian 6.9.

Istnieje też inne znaczenie w którym królestwo Boże jest przedstawione w Piśmie Świętym: dosłowne panowanie Chrystusa na ziemi podczas tysiąclecia/ millenium. Daniel mówi, że "Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu" (Ks. Daniela 2.44; zobacz 7.13-14) i wielu innych proroków przepowiadało tą samą rzecz (np. Abdiasza 1.21. Habakuka 2.14; Micheasza 4.2; Zachariasza 14.9). Niektórzy teologowie odnoszą się do przyszłości, jasnej manifestacji królestwa Boga jako "królestwa chwały", a obecna, ukryta manifestacja królestwa Bożego jest "królestwem łaski." Jednak obie manifestacje są połączone; Chrystus ustanowił swoje duchowe panowanie w kościele na ziemi i pewnego dnia ustanowi swoje fizyczne panowanie w Jeruzalemie.

Królestwo Boże ma kilka aspektów. Pan jest suwerenem we wszechświecie i w tym sensie jego królestwo jest uniwersalne (1 Tymoteusza 6.15). Równocześnie, królestwo Boże obejmuje pokutę i nowe narodzenie, gdy Bóg rządzi w sercach swoich dzieci na tym świecie, przygotowując je na przyszłość. Dzieło rozpoczęte na ziemi znajdzie swoje spełnienie w niebie (zobacz Filipian 1.6).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest królestwo Boże?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries