settings icon
share icon
Pytanie

Czy Biblia jest narzędziem kontrolowania umysłu?

Odpowiedź


Niektórzy ludzie oskarżają chrześcijan o wykorzystywanie Biblii jako narzędzia kontrolowania umysłu. Jedynym sposobem, aby zbudować kościół i zatrzymać członków, jak twierdzą, jest wykorzystanie taktyk prania mózgu, aby zmusić ludzi do stylu życia i zmiany postawy. To oskarżenie jest bezpodstawne, ale ci, którzy nie znają mocy Ducha Świętego potrzebują jakiegoś sposobu by wyjaśnić zmianę w życiu tych ludzi.

Chociaż prawdą jest, że kulty, spośród których wielu twierdzi, że są chrześcijanami, praktykują formy kontroli umysłu, prawdziwe chrześcijaństwo nie jest jednak w żaden sposób przymusowe. Pastorzy, którzy kochają Pana mają pragnienie karmienia, wzmocnienia i ochrony swojej wspólnoty (Ew. Jana 21.15-19). Przywódcy religijni mają służyć bezinteresownie i w pokorze, bez zamiaru uzyskania własnych korzyści (1 Piotra 5.2-3). Zatem, nie, Biblia nie jest narzędziem do kontroli umysłu i nie popiera kontrolowania umysłu w sensie prania mózgu lub programowania psychologicznego.

Mimo to, Biblia mówi o kontrolowaniu umysłu. Pokuta związana jest z przemianą umysłu. Chrześcijanie są zachęcani "odnówcie się w duchu umysłu waszego" (Efezjan 4.23). Mają być podobnego myślenia, aby unikać kłótni (Filipian 2.2). Otrzymali myśl Chrystusową (1 Koryntian 2.16). W efekcie czego mają nową postawę i nowe zachowanie- stając się w rzeczywistości nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17). Zmiana ta nie wynika z przebiegłego planu jakiegoś guru ani ze starannie kontrolowanego środowiska; zmiana jest wewnętrzna, duchowa i prawdziwa. To wynika z dzieła Ducha Świętego, a nie ze starań ludzkich (Tytusa 3.5).

Człowiek odziedziczył grzeszną naturę od Adama (Rzymian 5.12). Ta grzeszna natura panuje w człowieku i pobudza do wielu grzechów manifestujących się w życiu człowieka (Galacjan5.17- 21; Efezjan 5.17-19). Kontrolowany/ prowadzony tą grzeszną naturą człowiek nie jest w stanie w żaden sposób poznać Boga i podobać się jemu. W rzeczywistości, jest wrogiem Boga (Rzymian 5.10; 8.5-7). Biblia mówi, że grzesznik, kontrolowany swoją grzeszną naturą, potrzebuje nowej natury i odkupienia od mocy grzechu. Osoba, która przyjmuje Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela otrzymuje tą nową naturę (2 Piotra 1.4) i zostaje zapieczętowany Duchem Świętym, który daje wierzącemu moc powiedzenia "nie" wobec grzechu i "tak" wobec Bożej sprawiedliwości (Galacjan 5.16; Rzymian 6.12-23). Wierzący w Chrystusa został uwolniony (Ew. Jana 8.32). Nie jest zobowiązany do posłuszeństwa wobec poleceń grzesznej natury, ponieważ ma wolność w Chrystusie do czynienia tego, co Bóg chce i do tego, by wywyższać go w swoim życiu.

Biblia nie jest kontrolą umysłu. Biblia raczej zapewnia alternatywę wobec życia kontrolowanego przez grzech. Biblia wskazuje nam sposób, w jaki możemy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Tak, wierzący będzie miał odmieniony umysł, gdy odrzuci kłamstwa w które niegdyś wierzył i uchwyci się prawdy w Chrystusie. Wierzący napełniony Duchem będzie miał życie pełne przygód z Bogiem- życie wolne, aby służyć Bogu z entuzjazmem, wiecznym spełnieniem i nadzieją.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Biblia jest narzędziem kontrolowania umysłu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries