settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi na temat końca świata?

Odpowiedź


Wydarzenie, które zazwyczaj odnosi się do końca świata opisane jest w 2 Piotra 3.10: „A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.” To jest punkt kulminacyjny wydarzeń nazwanych „dniem Pańskim”, czasem w którym Bóg zainterweniuje by osądzić ludzi. W tym czasie, wszystko to, co Bóg stworzył „niebo i ziemia” (1 Księga Mojżeszowa 1.1) zostaną zniszczone.

Czas tego wydarzenia, zgodnie z opinią wielu biblistów, przypadnie na koniec 1000-letniego czasu nazwanego millenium. Podczas tego 1000- letniego okresu, Chrystus będzie rządził na ziemi jako Król w Jerozolimie, siedzący na tronie Dawida (Ew. Łukasza 1.32-33), rządząc w pokoju lecz „żelazną laską” (Księga Objawienia 19.15). Pod koniec 1000 lat, szatan zostanie uwolniony, ponownie pokonany, a później wrzucony do jeziora ognistego (Księga Objawienia 20.7-10). Później, po ostatecznym sądzie Boga, nastąpi koniec świata opisany w 2 Piotra 3.10. Biblia mówi o kilku rzeczach na temat tego wydarzenia.

Po pierwsze będzie to kataklizm ogólnoświatowy. „Nieba” odnoszą się do fizycznego wszechświata- gwiazd, planet i galaktyk- które zostaną zniszczone przez potężne, prawdopodobnie, reakcje nuklearne lub atomowe, które pochłoną i zniszczą wszystko co znamy. Wszystkie elementy, które tworzą wszechświat stopnieją „w ogniu” (2 Piotra 3.12). Bez wątpienia wszyscy będą wiedzieli co się dzieje, każdy będzie słyszał i widział to, ponieważ tak jak czytamy „ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.”

A potem Bóg stworzy „nowe niebo i nową ziemię” (Księga Objawienia 21.1), co również dotyczy „Nowej Jerozolimy” (werset 2), stolicy niebiańskie, miejsca doskonale świętego, które zstąpi z nieba na ziemię. To jest miasto w którym święci- ci, których imiona zapisane są w „Księdze życia” (Księga Objawienia 13.8), przetrwają na wieki. Piotr opisuje to jako stworzenie w którym „mieszka sprawiedliwość” (2 Piotra 3.13).

Prawdopodobnie najważniejszą częścią opisu Piotra odnośnie tego dnia jest pytanie z wersetów 11-12: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Chrześcijanie wiedzą, co się wydarzy i powinni żyć w sposób, który odzwierciedla ich zrozumienie tej kwestii. To życie przemija, dlatego powinniśmy być skupieni na nowym niebie i ziemi, które nastąpią. Nasze „uświęcone i pobożne” życie powinno być świadectwem dla tych, którzy nie znają Zbawiciela, i powinniśmy mówić innym na temat Chrystusa, aby mogli uchronić się przed strasznym przeznaczeniem tych, którzy Go odrzucą. Z wielkim wyczekiwaniem spodziewamy się Bożego „Syna z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi na temat końca świata?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries