settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat konfliktu rodzinnego?

Odpowiedź


Konflikt rodzinny jest prawie tak stary jak ludzkość. Rywalizacja rodzeństwa istniała już w pierwszej rodzinie i osiągnęła swoją kulminację w zabiciu Abla przez jego brata Kaina (1 Ks.Mojżeszowa 4.3-8). Podczas gdy inne przykłady mogą nie być tak ekstremalne, konflikt rodzinny jest powracającym tematem w Biblii. Od Atalii, która zabiła wszystkie swoje dzieci i wnuki, aby mogła zasiąść na tronie (2 Ks. Królewska 11.1), po zawstydzenie matki i braci Jezusa Jego nauczaniem (Ew. Marka 3.21), przykłady konfliktów rodzinnych ilustrują, co się dzieje, gdy członkowie rodziny traktują swoje ciało i krew jako zobowiązania, a nie błogosławieństwa.

Niektóre konflikty rodzinne są nieuniknione. W naszym grzesznym świecie, niektórzy odrzucą Chrystusa podczas gdy inni przyjmą Go jako Pana, a to dzieje się w obrębie rodzin. Jezus, Książę Pokoju, sam ostrzegał nas przed tego typu konfliktami rodzinnymi: "Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z teściową. I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy" (Ew. Mateusza 10.34-36; por. Ks. Micheasza 7.6; tłum. Uwspółcześniona Biblia Gdańska). Widzimy wszędzie tego dowód: gdy jeden członek rodziny przyjmuje Chrystusa, a inny odrzuca tą drogę świętości, często skutkuje to konfliktem rodzinnym.

Ponieważ relacje rodzinne mają jeszcze większy potencjał do rodzenia konfliktów niż inne związki, Bóg dał każdemu członkowi rodziny kilka wyraźnych wskazówek. Kiedy sprzeciwiamy się tym przykazaniom, wybuchnie konflikt rodzinny. Biblia zawiera szczegółowe wskazówki dla mężów i żon. Mężowie mają kochać swoje żony tak, jak kochają własne ciała (Efezjan 5.25-29). Żony mają szanować przywódczą pozycję swoich mężów (Efezjan 5.22-24). Dzieci mają być we wszystkim posłuszne swoim rodzicom (Efezjan 6.1), a ci rodzice mają wychowywać swoje dzieci w Panu (Efezjan 6.4). Dziadkowie mają czerpać radość w swoich wnukach i dzielić się z nimi swoją mądrością (Ks. Przyp. Salomona 17.6). Nie powinno być żadnych kontaktów seksualnych między członkami najbliższej rodziny (3 Ks. Mojżeszowa 18.6-18; 1 Tymoteusza 5.2). Kiedy rodziny dostosowują swój dom i praktyki do Pisma Świętego, zmniejszają się okazje do konfliktów rodzinnych.

Bóg porównuje swój kościół do rodziny, zatem zasady dla kościoła w kwestii relacji interpersonalnych również mają zastosowanie do indywidualnych rodzin. Każde dziecko Boże ma traktować innych chrześcijan jak braci i siostry (Rzymian 12.10; 1 Piotra 3.8). Kościół ma unikać swarów, zazdrości, gniewu, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządku (2 Koryntian 12.20), i tak powinny też czynić rodziny. Jakuba 4.11 (tłum. Biblia Warszawska) mówi, "Nie obmawiajcie jedni drugich." Praktyczna zasada jest taka, że jeśli nie traktowalibyśmy w określony sposób szanowanego przyjaciela, nie traktujmy w ten sposób członków rodziny.

Zdrowe rodziny zapewniają bezpieczne miejsce dla każdego członka rodziny do wyrażenie jego czy jej uczuć, myśli, opinii i pragnień. Rodziny nie muszą się na wszystko zgadzać, aby utrzymywać harmonię. Brak konfliktu rodzinnego niekoniecznie jest znakiem tego, że rodzina jest zdrowa. Niektóre rodziny rządzą się autorytarną surowością; inne odmawiają przyzwolenia na wszelki rodzaj dyskusji. Bóg zaplanował rodzinę, aby była miejscem, gdzie każdy członek czuje się kochany i wartościowy, gdzie różnice mogą być uznane i respektowane i gdzie niewątpliwie konflikty są pokojowo rozwiązywane. Poprzez radzenie sobie z konfliktami rodzinnymi, możemy uczyć się pokory, uprzejmości, cierpliwości i bezinteresownej miłości (Galacjan 5.22), cechy, które przyniosą nam pożytek w kontaktach z naszymi braćmi i siostrami w rodzinie Bożej.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat konfliktu rodzinnego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries