settings icon
share icon
Pytanie

Jak radzić sobie z konfliktami w małżeństwie?

Odpowiedź


Z powodu upadłej natury człowieka, konflikty małżeńskie są faktem w życiu, nawet dla wierzących. Komunikacja pełna miłości nie przychodzi naturalnie czy łatwo każdemu. Dla niewierzących, uleczenie konfliktów jest trudne, ponieważ bez Chrystusa ludzie nie mają naturalnej zdolności do niesamolubnej miłości (Efezjan 4.22-32). Chrześcijanie jednak mają Biblię ze wskazówkami odnośnie relacji. Zastosowanie zasad biblijnych w relacjach uzdalnia nas do radzenia sobie z konfliktami małżeńskimi w najbardziej efektywny sposób.

Pierwszą i najważniejszą zasadą w rozwiązywaniu konfliktu w relacjach, szczególnie w małżeństwie, jest kochanie się wzajemne jak Chrystus nas umiłował (Ew. Jana 13.34) i dał za nas samego siebie. Efezjan 5.21-6.4 opisuje relacje w rodzinach: mamy ulegać sobie wzajemnie w miłości i stawiać potrzeby innych ponad swoje własne. To jest szczególnie prawdziwe w małżeństwie, gdzie mąż ma kochać swoją żonę jak Chrystus umiłował kościół i troszczyć się o nią jak o własne ciało. Z kolei, żona ma być uległa swojemu mężowi i szanować go (Efezjan 5.22-33).

To mogłoby się wydawać dość prostą wskazówką, gdy pominiemy naturalną tendencję człowieka do bycia reaktywnym w relacjach, aniżeli proaktywnym. Żony zazwyczaj chętnie okazują uległość mężom, którzy kochają je jak Chrystus ukochał kościół, i mężowie są zazwyczaj bardziej niż chętni do kochania żon, które szanują ich i są im uległe. Na tym polega problem. Każdy czeka na drugą osobę, aby zrobiła pierwszy krok. Ale Boży nakaz dla mężów i żon nie jest warunkowy. Uległość nie zależy od miłości, a miłość nie jest zależna od szacunku. Podejmując pierwszy krok, bez względu na postępowanie drugiej strony, przechodzimy długą drogę do rozwiązania konfliktu i ustanowienie nowych wzorców postępowania.

Pamiętając o tym co mówiliśmy wcześniej, gdy konflikt w małżeństwie się nasila to pierwszym krokiem jest zbadanie samego siebie (2 Koryntian 13.5). Po tym, jak przedstawiliśmy Panu nasze troski i byliśmy wobec siebie szczerzy co do własnych niepowodzeń lub samolubnych pragnień, możemy zwrócić się do innych z naszymi troskami. Poza tym, Bóg stworzył wierzących, aby zaspokajali potrzeby innych pokojowo (Kolosan 3.15). Wszyscy potrzebujemy łaski wobec naszych własnych błędów i musimy mieć łaskę dla innych, gdy rozmawiamy z nimi na temat naszych potrzeb i obaw (Kolosan 4.6).

Przekazywanie prawdy w miłości jest kluczem do bycia wysłuchanym, ponieważ tylko wtedy, gdy pokażemy drugiej osobie jej wartość w naszych oczach, będzie w stanie zaakceptować trudną prawdę (Efezjan 4:15). Ludzie, którzy czują się atakowani i oceniani będą się jedynie starali bronić i w tym momencie komunikacja nieuchronnie zostaje zerwana. Odwrotnie, ludzie, którzy czują, że się o nich troszczymy i chcemy dla nich dobrych rzeczy będą ufali nam, że przekazujemy prawdę w miłości i w trosce o ich dobro. Zatem mówienie prawdy w miłości jest absolutnie niezbędne w rozwiązaniu konfliktu. A to jest szczególnie ważne w małżeństwie, gdzie stały bliski kontakt z małżonkiem, który nas zawiódł, często wydobywa z nas to, co najgorsze. Zranione uczucia wywołują przykre słowa, które z kolei wywołują więcej złych uczuć. Utrzymywanie dyscypliny w ostrożnym rozważaniu i modlitwie nad tym co mówimy może zatrzymać błędną spiralę. Bogobojna komunikacja może odbywać się prostymi słowami poprzez wspominanie tego, aby traktować innych w sposób w jaki sami chcielibyśmy być traktowani (Ew. Łukasza 6.31). Bóg powiedział, błogosławieni pokój czyniący, to zawsze jest celem dla chrześcijan (Ew. Mateusza 5.9).

Istnieje wiele aspektów dotyczących relacji, konfliktów i komunikacji, a Biblia jest pełna mądrości odnośnie pobożnego życia. Tutaj znajdują się konkretne wskazówki biblijne poświęcone temu jak powinniśmy się wzajemnie traktować:

Aby rozwiązać konflikt małżeński, musimy:
Zachowywać pokój między sobą- Ew. Marka 9.50
Kochać się wzajemnie- Ew. Jana 13.34; rzymian 12.10; 1 Piotra 4.8; 1 Jana 3.11, 23; 4.7, 11,12
Budować się wzajemnie- Rzymian 14.19; Efezjan 4.12; 1 Tesaloniczan 5.11
Żyć we wzajemnej zgodzie- Rzymian 12.16
Okazywać sobie nawzajem szacunek- Rzymian 12.10
Pozdrawiać się nawzajem- Rzymian 16.16
Uważać innych za lepszych od siebie samego- Filipian 2.3
Służyć sobie wzajemnie- Galacjan 5.13
Przyjmować jedni drugich- Rzymian 15.7
Wyprzedzać się wzajemnie w okazywaniu szacunku- Rzymian 12.10
Weselić się z weselącymi się, płakać z płaczącymi- Rzymian 12.15
Udzielać sobie wskazówek- Rzymian 15.14; Kolosan 3.16
Troszczyć się o siebie wzajemnie- 1 Koryntian 12.25
Okazywać wyrozumiałość wobec siebie wzajemnie- Rzymian 15.1-5; Efezjan 4.2; Kolosan 3.13
Odpuszczać sobie wzajemnie- Efezjan 4.32; Kolosan 3.13
Ulegać sobie wzajemnie- Rzymian 12.10; Efezjan 5.21; 1 Piotra 5.5
Pocieszać się wzajemnie- 1 Tesaloniczan 4.18
Zachęcać się wzajemnie- 1 Tesaloniczan 5.11; Hebrajczyków 3.13
Okazywać współczucie- 1 Piotra 3.8
Modlić się o siebie wzajemnie- Jakuba 5.16
Wyznawać sobie grzechy- Jakuba 5.16
Akceptować się wzajemnie- Rzymian 14.1; 15.7
Aby rozwiązać konflikt małżeński nie możemy:
Unosić się w pysze nad innymi- 1 Koryntian 4.6
Osądzać innych- Rzymian 12.16
Okłamywać się wzajemnie- Kolosan 3.9
Być stronniczy- 1 Tymoteusza 5.21
Zazdrościć jedni drugim- Galacjan 5.26
Pożądać innych- Rzymian 1.27
Nienawidzić siebie wzajemnie- Tytusa 3.3
Wzywać siebie wzajemnie do sądu- 1 Koryntian 6.1-7
Wykorzystywać siebie wzajemnie- Galacjan 5.15

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak radzić sobie z konfliktami w małżeństwie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries